Udgivet: 10 februar 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Grand Jury

Advokaterne Viviane Fischer og Reiner Fuellmich fra Stiftung Corona Ausschuss har ‎siden midten af juli 2020 i ugentlige høringer af mange timers varighed undersøgt, hvorfor føderale og statslige regeringer har indført hidtil usete restriktioner som en del af Corona-pandemien.

De har undersøgt hvilke konsekvenser dette har haft og fortsat har for mennesker, idet de hver fredag har interviewet professionelle fra mange forskellige faggrupper omkring deres viden.

De har gennem kontakt til advokater over hele verden erfaret, at det i mange tilfælde har været endog rigtigt svært, ja næsten umuligt at anfægt ofte lovstridige regler via retssystemet. De har derfor forberedt denne ”retshøring” udenfor det etablerede retssystem, idet de anser det for illegitimt.

Lørdag d. 5. februar 2022 startede ”The Court of Public Opinion”, en strafferetslig efterforskning, modelleret efter USA’s ”Grand Jury” proces, med åbningserklæringer fra flere af de involverede advokater, samt fra den portugisiske dommer, Rui Fonseca Castro.

Natural Law

Advokat Ana Garner fra USA indleder med at omtale de verdensomspændende forbrydelser, der ifølge hende er blevet begået imod hele menneskeheden under dække af Covid-19 pandemien. Hun fortæller, at det ikke har været muligt at føre sagen indenfor det etablerede system, hvorfor man har valgt af føre sagen som en ”Grand Jury” proces, baseret på ”Natural Law” med alle verdens borgere som jury i tillid til, at alle mennesker kan skelne mellem godt og ondt – rigtigt og forkert.

Dommer Castro uddyber efterforskningens legitimitet – om hvordan ”Natural Law” giver alle borgere ret til at forsvare deres grundlæggende frihedsrettigheder overfor en tyrannisk stat.

Han tilføjer, at det nu er tydeligt, at nationale såvel som internationale retssystemer har fejlet i forhold til at beskytte borgerne imod det opståede tyranni. Derfor er det med rod i ”Natural Law” og de uskrevne regler iboende ethvert menneske, at denne ”Court of the Public Opinion” finder sin legitimitet, når man nu indleder disse retslige skridt.

Advokat Deana Sacks fra USA fremhæver, at ifølge den amerikanske forfatning, som er baseret på ”Natural Law”, er alle mennesker lige og har iboende rettigheder. Medicinsk frihed er den helligste af disse, idet den erklærer, at alle voksne mennesker bestemmer over egen krop, og at ethvert medicinsk indgreb uden samtykke er at sammenligne med overgreb.

Overblik

Reiner Fuellmich giver et overblik over sagen, der ifølge ham omhandler de mest afskyelige forbrydelser imod menneskeheden, begået under dække af en global Corona-pandemi. Ved første øjekast synes sagen kompliceret, men når man stykker alle de forskellige dele af puslespillet sammen, som det er intentionen med denne sag, ved hjælp af adskillige berømte eksperter og andre vidner, så bliver fire sæt af kendsgerninger tydelige:

”1: Der er ingen Corona-pandemi, men snarere en PCR-test plandemi, tilvejebragt af en detaljeret psykologisk operation, designet til at skabe en konstant tilstand af panik blandt verdens befolkning. Denne agenda har været planlagt igennem lang tid.

Svineinfluenzaen for ca. tolv år siden var en ikke-succesfuld forløber for Corona-pandemien. Den var ligeledes kogt sammen af en gruppe super rige, psykopatiske og sociopatiske mennesker, der både hader og frygter andre mennesker. De er uden empati og drevet af trangen til at have fuld kontrol over alle os mennesker i verden.

De udøver deres panik propaganda 24/7 ved at misbruge vores regeringer og mainstream medier, hvilke de i bogstaveligste forstand ejer.

2: Virussen kan behandles sikkert og effektivt med vitamin C, D, Zink med mere, og også ved hjælp af off-label brug af Ivermectin, Hydroxychloroquin etc. Men alle disse ikke-alternative, men snarere ”sande” behandlingsmetoder, blev bandlyst af dem, der under dække af en pandemi, presser på for at nå deres ultimative mål.

Målet er, at få alle til at modtage en eksperimental injektion, der – som vi vil vise i denne proces, ikke blot er ineffektiv, men også yderst farlig og endda dødelig.

3: De samme mennesker, der for 12 år siden udråbte Svineinfluenzaen som en pandemi, ved først at ændre definitionen af, hvad en pandemi er, for derefter at skabe panik, skabte denne Corona-pandemi. Svineinfluenzaen viste sig ultimativt at være en mild Influenza, og dette var det første rigtige forsøg på at skabe en pandemi.

Og ligesom et af formålene dengang var at aflede opmærksomheden fra den finansielle sektors åbenlyse, bedrageriske aktiviteter, er det også et af hovedformålene med denne Corona-plandemi. De bedrageriske aktiviteter begået af den finansielle sektor, der langt mere passende kunne kaldes den finansielle mafia, var blevet tydelige gennem Lehman krisen.

Havde vi undersøgt tingene grundigere under Lehman krisen, i stedet for blindt at stole på vores regeringers løfter om, at de skyldige bag den økonomiske kriminalitet ville blive stillet til ansvar, så havde vi set, at de skyldige havde plyndret og bestjålet vores offentlige midler igennem årtier.

Vi ville have opdaget, at vores regeringer ikke længere er vores regeringer, men at de i stedet er blevet overtaget af ”den anden side”, af deres hoved platform; World Economic Forum.

World Economic Forum begyndte allerede tilbage så tidligt som 1992 at udvikle deres egne globale ledere gennem deres ”Young Global Leader” program. Angela Merkel og Bill Gates var to af de første kandidater.

Vi ville allerede dengang have forstået det, vi nu vil vise gennem denne retsproces.

Den økonomiske kriminalitet fik lov til at fortsætte uhindret af vores politikere, fordi samme politikere hjælper og tilskynder dem, der begår den – og tjener på den.

4: Men vi vil vise jer, juryen, at “den anden sides” hovedmål er at opnå fuldstændig kontrol over os alle. Dette indebærer fuldbyrdelsen af deres udplyndring; destruering af vores små og mellemstore forretninger, detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen, så platforme såsom Amazon kan overtage.

Dette involverer befolkningskontrol, hvilket efter “den anden sides” mening kræver både en massiv reduktion af befolkningstallet samt DNA manipulation af den resterende population, f.eks. ved hjælp af mRNA-eksperimentelle injektioner.

Det kræver også, i deres optik, en bevidst destruktion af demokratiet, retsstatsprincippet, og af vores forfatninger gennem kaos, så vi i sidste ende accepterer at miste vores nationale og kulturelle identiteter, og i stedet accepterer en ”Verdensregering” ( One World Government) under FN, der nu fuldt ud kontrolleres af dem og deres World Economic Forum, et digitalt pas, med hvilket alt og alle vil blive overvåget og kontrolleret, én fælles, digital møntfod, som vi kun vil have adgang til via en verdensbank -”One World Bank”, – deres selvfølgelig.

Vi er overbevist om at du, ved sagens afslutning, og efter du har hørt hele bevisførelsen, vil anbefale sigtelse af alle seks anklagede – de formodede frontfigurer: Christian Drosten fra Tyskland, Anthony Fauci, fra USA, Tedros fra ”the World Health Organization” WHO, Bill Gates, BlackRock og Pfizer.”

Sagens seks dele

Den første del af sagen vil omhandle den historiske og geopolitiske baggrund for hele dette plot, der ifølge anklageskriftet er nøje planlagt igennem længere tid.

Den 12. februar:

De første syv vidner vil blive hørt. Det drejer sig om James Bush, en amerikansk soldat, som deltog i Operation Dark Winter i 2001 (ifølge Fuellmich den første, kendte del af planlægningen), to tidligere britiske efterretningsfolk (nu journalister hos UK Column News) Brian Gerrish og Alex Thomson, journalisterne Matthew Ehret og Whitney Webb, samt de forhenværende medarbejdere hos WHO, dr. Sylvia Behrendt og dr. Astrid Stuckelberger.

Den 13. februar: handler det om PCR-testen.

Den 19. februar: – om injektionerne.

Den 20. februar: – om ”den endelige ødelæggelse”

Den 26.februar: – om eugenik samt afsluttende bemærkninger og udsigter.

Dommer og advokater:

Advokat Virginie de Araujo Recchia, France

Dommer Rui Fonseca E Castro, Portugal

Advokat Claire Deeks, New Zealand

Advokat Viviane Fischer, Germany

Advokat Dr. Reiner Fuellmich, Germany

Advokat N. Ana Garner, USA

Advokat Dr. Renate Holzeisen, Italy

Advokat Tony Nikolic, Australia

Advokat Dipali Ojha, India

Advokat Dexter L-J. Ryneveldt, South Africa

Advokat Deana Sacks, USA

Advokat Michael Swinwood, Canada

Samarbejdende Menneskerettigheds forkæmpere og juridiske aktivister:

Tjaša Vuzem, Slovenia

Gina Cloud, USAGGina Cloud, USA ina Cloud, USA

Dr. Cristiane Grieb, Canada

Leslie Manookian, USA