Kilderne i Såne i Radio 24/7

Kilderne i Såne deltog tirsdag den 25. januar i et interview på Radio 24/7 i programmet Babylon.

KIS var nogle dage forinden blevet ringet op og spurgt om der var en mulighed for at repræsentanter fra foreningen kunne deltage.

Tilrettelæggeren havde fået ideen efter at have set den artikel som Lokalavisen bragte den 13. januar 2022 der omhandlede det initiativ Kilderne I Såne har taget til oprettelse af en netværksgruppe for covid-uvaccinerede børn og unge.

Annemarrie Lennings og Bernhard Mikael Hansen tog derfor til København for at deltage.

Babylon Radio 24/7

Programmet Babylon indbefattede interviews af to unge, Sofie og Emilia, der delte deres erfaringer med at blive mobbet, diskrimineret og udskammet.

Derudover var Børns Vilkår og Børnetelefonen repræsenteret ved Ida Hila-Rio Jønsson og hun kunne fortælle om de mange opringninger organisationen har fået fra børn og unge der føler sig ekskluderet og i mistrivsel.

Københavns Universitet var også repræsenteret ved professor Klaus Lindgaard Høyer og Sofie á Rogvi. De foretog en gennemgang af den undersøgelse som KU har lavet omhandlende de sundhedsmæssige konsekvenser og effekter af samfundets nedlukning med særligt fokus på børn og unges trivsel.

Alt i alt en meget spændende oplevelse hvor KIS repræsentanterne fik flere positive tilbagemeldinger vedrørende netværksgruppen.


Interview til TV2 Lorry

Helsingør har fået 5G: Forening vil måle stråling i folks hjem | TV 2 Lorry

Kampen mod 5G

Kilderne i Såne blev kontaktet af 4 journaliststuderende som gerne ville høre lidt om hvad vores arbejde omkring 5G udrulningen i Helsingør indebærer. De havde alle set udsendelsen i TV2 om de målinger Kilderne i Såne ville foretage og var blevet nysgerrige på hvorfor vi fastholder vores fokus på denne nye og sundhedsfarlige teknologi, der endnu ikke er fuldt ud undersøgt.

Vi mødtes på Axeltorv og gik en lille tur rundt om den bygning der har mange antenner på taget. Måske en god forretning for ejeren…….


Foredrag med Tommy Hansen

På billederne ses journalist Tommy Hansen, grundlægger af Free21, kort forinden hans død i 2018 og formanden for Kilderne i Såne Bernhard Mikael Hansen. Bestyrelsen af Kilderne i Såne havde denne dag den store glæde og ære at overvære et af hans foredrag og fik en snak med ham efterfølgende.

Foredraget omhandlede følgende spørgsmål:

Findes der en skyggeregering, som har større indflydelse på geopolitiske beslutninger, end politikerne vedkender, og medierne oplyser? Er den vestlige verden nået dertil, at krige startes alene på baggrund af påstande og beskyldninger, udråbt af toppolitikere og ekkoet af de store medier? Er vestlige politikere og medier deres faglige og etiske ansvar bevidst?

Redaktionens note: I april 2018 rejste Free21´s grundlægger og chefredaktør, afdøde Tommy Hansen, rundt i Danmark med det, der skulle vise sig at blive hans sidste foredragstour: “På sporet af deep state”. Han var allerede dér meget mærket af sygdom, men satte sig for at gennemføre hele foredragstouren og havde planer om, at næste foredrag skulle omhandle City of London.
Som en del af sine sidste ønsker bad han om, at Team-Free21DK ville transskribere og oversætte “Deep state” for, – som han skrev: ”Så ved folk, hvorfor Free21 er her!”

Tommy Hansen blev i 1983 indstillet til Cavling-prisen.

Kilderne i Såne er i dag distributører af Magasinet Free21. Æret være hans minde.

Hvad er Free21

Free21.org blev grundlagt i Berlin, 2014, af typograf, musiker, forfatter, journalist og chefredaktør Tommy Hansen *11.8.1957 † 18.8.2018. Free21.org er et globalt outlet for journalistisk materiale og kvalificeret debat, som har til formål at genskabe en fri presse. 
PDF-dokumenterne fra websitet er Public Domain og kan anvendes, deles og kopieres frit af enhver til alle ikke kommercielle formål. 
Free21.org udgiver i dag et tysk magasin med et fast oplag på cirka 25.000 eksemplarer. I Danmark har Free21 en vision om at udgive et dansk magasin hvert kvartal.
Alle artikler i magasinet er monteret på A4-papir med avistypografi og forsynet med billeder, billedtekster og udførlige kildeangivelser.
Free21.org drives af den almennyttige tyske forening “Verein zur Förderung unabhängiger journalistischer Berichterstattung e.V.