Kilderne I Såne er en folkeoplysende forening oprettet i 2019 med base i Nordsjælland.

Foreningens formål er:

At organisere kontinuerlige sociale aktiviteter, herunder folkeoplysende foredrag, musikalske arrangementer og emneaftener, med henblik på en diskussion af ikke-mediedækkede samfundsforhold.

At med udgangspunkt i aktiviteterne og det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundet.

Hjemmesiden kis.ninja har til formål at oplyse om foreningens alsidige arbejde som breder sig over flere fagområder indenfor begreberne sundhed, kultur, videnskab og teknologi.

Bredere faglig vurdering

Kilderne I Såne udgiver originale artikler og oversætter relevante udenlandske publicerede artikler.

Det er foreningens opfattelse at nyhedsdækningen i Danmark fremstår meget ensidig idet der i præsentationen af vigtige emner, herunder 5G, vacciner og EU, ofte inddrages de samme fagpersoner i forbindelse med analyser og udtalelser til TV og aviser, samt, at formidlingen virker til at være ensartet på tværs af de enkelte medier. Det er foreningens overbevisning at der generelt mangler en bredere faglig vurdering og diskussion af videnskaben bag afgørende politiske beslutninger.

Foredrag om “Bygning syv” på Kulturværftet

Her ses fra venstre Niels Harrit, Jan Utzon og Stephen Egede Glahn, alle til stede ved Niels Harrits foredrag om “Bygning 7” på Kulturværftet i Helsingør arrangeret af Kilderne i Såne.

“Er dele af den fjerde statsmagt blevet til en femte kolonne og demokratiet taget som gidsel…….?”