Den digitale transformation

“Den digitale transformation er i gang. 5G skal være med til at bringe Danmark helt i front, når det gælder digital infrastruktur, ny teknologi og udnyttelse af de muligheder, der er på området,” skriver Energistyrelsen på deres hjemmeside.

Det lyder umiddelbart meget godt og tiltalende. Hvem vil ikke sige ja tak til hurtigere download og flere muligheder. Særligt børn og unge ser frem til høje download hastigheder.
Der er dog et område af denne nye teknologi som virker til at blive overset, og i nogle dokumenterede tilfælde, direkte ignoreret af myndighederne. De udtaler nemlig at vi ikke har nogen grund til at være bekymrede.

Danmark og grænseværdierne

Men Danmark har de højeste grænseværdier i verden og mange uvildige forskere mener, at disse udgør en markant sundhedsrisiko, særligt fordi de ikke baseret på en undersøgelse af biologiske effekter.

Oxidativ-stress

ICNIRP, en privat organisation hyret af EU, fastsætter grænseværdierne for, hvilken mængde af ikke-ioniserende stråling mennesket kan tåle. Deres metode indbefatter dog ikke en undersøgelse af de biologiske effekter forårsaget af den elektromagnetiske stråling, men udelukkende de termiske.

Flere studier udført af uvildige forskere har vist, at netop cellerne udsættes for påvirkninger der skaber ugunstige tilstande, så som oxidativ-stress, en tilstand hvor kroppen mister sin modstandsdygtighed over for sygdomme som eksempelvis cancer.

Kampen for oplysning

Kilderne I Såne har derfor deltaget i flere demonstrationer for at støtte kampen for oplysning til det danske folk, om netop sundhedsrisikoen ved denne nye teknologi, som udrulles i landet lige nu. Helsingør har indvilliget i at være forsøgsby,- uden at borgerne er blevet spurgt.

Måling og registrering af stråling

Kilderne I Såne har derfor tilbudt interesserede borgere i Helsingør at foretage målinger i hjemmet
og har ved disse besøg vejledt i, hvad man selv kan gøre for at minimere strålingen fra wi-fi, telefoner mm.

Målingerne er foretaget på to måder. En hvor alt hjemmets udstyr har været tændt, og en hvor alt er slukket. Det er også registreret hvorfra den største kilde til stråling udenfor, kommer fra. Målingerne foretages løbende på kernepunkter i hele kommunen samt i de tilmeldte hjem, for at følge udviklingen i borgernes påvirkning af elektromagnetisk stråling.

Du kan tilmelde dig et besøg af vores teknikere via kontaktformularen på siden ”Kontakt.” Det er gratis.


Link til interview i TV2 Lorry:

https://www.tv2lorry.dk/helsingoer/helsingoer-har-faaet-5g-forening-vil-maale-straaling-i-folks-hjem


Lyt til en udsendelse hvor Kilderne i Såne var med:


 • Phonegate – afslører at flere mobiltelefoner udstråler mere end tilladt
  Af Folkets Strålevern . 1. november – 2023 iPhone 12 blev forbudt at sælge i Frankrig, efter at myndighederne testede telefonen og fandt ud af, at strålingsniveauet oversteg grænseværdierne når telefonen bruges, som folk rent faktisk bruger den – altså tæt på hovedet, i lommen eller andre steder på kroppen. Efter en softwareopdatering sælges iPhone…
 • “EU-Kommissionen ønsker at fremtvinge hurtig implementering af farlig 5G-teknologi”
  Af Mona Nilsson – Strålskyddsstiftelsen – 21. oktober 2023. Europa-Kommissionen har fremlagt et lovudkast til en forordning, der skal fremme den yderligere udvidelse af 5G. I praksis vil det betyde en eksplosion af ny millimeterbølgeteknologi, der er fuldstændig uprøvet med hensyn til påvirkningen af ​​menneskers sundhed og miljøet. Denne nye strålingsbombe vil blive føjet til…
 • Topvidenskabsfolk: Væsentlige videnskabelige beviser på at RF-stråling forårsager kræft
  Baseret på resultaterne af deres skelsættende gennemgang af den seneste videnskab, opfordrede fire af verdens førende eksperter i miljømæssig sundhed, til forebyggelse og forholdsregler, når det kommer til offentlig eksponering for radiofrekvent stråling. Af Suzanne Burdick, Ph.D. – childrenshealthdefence.org Fire af verdens førende eksperter i miljømæssig sundhed opfordrer til forebyggelse og forholdsregler, når det kommer…
 • Retssag mod den britiske regering for ikke at advare om 5G-sundhedsrisici afventer dom
  Af Rhoda Wilson – 15. februar 2023 – The Expose I sidste uge hørte den engelske Forvaltningsdomstol den juridiske gennemgang af indenrigsministerens påståede manglende adressering af beviser for risici for menneskers sundhed, som 5G-teknologien udgør. Der afventes dom i nær fremtid. Sagen blev anlagt af Action Against 5G med støtte fra offentligheden gennem Crowd Justice.…
 • Velkommen til år 2030
  Denne publikation beskriver hvordan World Economic Forum’s indflydelse spreder sig i politiske og parlamentariske kredse rundt omkring i verden gennem tilknytningsforhold indgået med unge politiske, økonomiske, sociale og kulturelle talenter i forhold til Agenda 2030. WEF optager disse såkaldte talenter efter en godkendelsesproces som kendes fra eksempelvis loger. Hvis man kommer igennem nåleøjet kan man…
 • MitID – den digitale identitet
  I indeværende år erstattes NemID af MitID og det der først stikker i øjnene ved overgangen, er den forandrede forudsætning. Da NemID blev taget i brug 1. juli 2010 var det først og fremmest bankerne, der nu tilbød en ny digital løsning, der gjorde det muligt at ”gå i banken” hjemme fra sofaen. Samtidig blev…
 • Underskriftsindsamling imod biometrisk masseovervågning
  Civilsamfundsinitiativet om et forbud mod biometrisk masseovervågning Vi opfordrer Europa-Kommissionen til nøje at regulere brugen af biometriske teknologier for at undgå unødige indgreb i grundlæggende rettigheder. Vi anmoder navnlig Kommissionen om i lovgivning og i praksis at forbyde ukritisk eller vilkårlig anvendelse af biometri, som kan føre til ulovlig masseovervågning. Disse indgribende systemer må ikke…
 • Stop (((5G))) Hold forbindelsen, men beskyttet
  Hvilke planer har du for i dag d. 1. marts? Hvis du er borger i EU kunne du bruge 4 minutter på at underskrive et initiativ fra de europæiske borgere; “Stop (((5G))) – Stay connected but protected”. Gå til  www.signstop5g.eu hvor underskriftindsamlingen starter 1. marts. Hvor mange underskrifter kan vi samle på den første dag? Deltager…
 • Støt Professor Olle Johanssons forskning
  Opfordring til at støtte Professor Olle Johanssons igangværende forskning Af Preben Kastrup – Videnscentret for elektro forurening Finansieringen til EMF-forskning er sparsom. Uden fortsat forskning kan vi ikke komme videre, og fremtiden ser virkelig sort ud. Donationer vil blive brugt til at støtte professor Johanssons (1) igangværende og snart påbegyndte, samarbejdsprojekter som: Udvidelse af den…
 • Elektromagnetisk stråling og oxidativ stress
  Læs denne videnskabelige artikel vedrørende nyfundne studier, skrevet af professor Meike Mevissen, University of Bern og Dr David Schürmann, University of Basel, udgivet af det statslige Føderale Miljø-Kontor FOEN i Schweiz, dateret januar 2021: KIS-redaktionen: Artiklen er en sammenfattende syntese og evaluering af alle biologiske undersøgelser foretaget i perioden 2010 til 2020 af over 2000…
 • Måling af Elektro-magnetisk stråling
  Bor du i Helsingør Kommune, og vil have målt hvor meget elektromagnetisk stråling du er omgivet af i dit hjem, så kontakt os enten via vores Facebook gruppe eller her på siden “Kontakt“. Det er gratis! Hvis du vil vide mere om 5G og løbende holde dig opdateret, så meld dig til Facebook Fællesskabet “Vi…
 • Free21 Nr.1, 2 årgang, juni 2019
  Magasinet “Free21” Nr.1, 2 årgang, juni 2019 indeholder følgende artikler: På sporet af Deep-state. Af Tommy Hansen. Dokumentet der sendte Danmark i krig og startede strømmen af flygtninge. Af Niels Harrit. Organiseret udvandring. Af Andrey Fomin. Bill Browder og historien om den påståede whistleblower Magnitskys`s død. Af Andrei Nekrasov og Vetta Kirillova. Bistandsmidler til oprørskontrollerede…