Kilderne i Såne er en forening der har til formål at belyse ikke mediedækkede samfundsforhold som fortjener ekstra opmærksomhed og diskussion, samt, at skabe rammer til kulturelle sociale aktiviteter herunder, emneaftener, musikalske arrangementer, familierelaterede aktiviteter, foredrag mm. Foreningen er baseret i Såne.

Digital teknologi og nyhedsdeling

Vi lever i en tid hvor den digitale teknologi og menneskets livsstil for alvor er smeltet sammen, – en tid hvor fokus og prioriteringer rettes mere og mere imod skærm, tablet, I-pad og smartphone. Vi gøres og bliver selv, i stigende grad, afhængige af disse digitale teknologier, de sociale medier samt den nyhedsdækning som disse reproducerer. Fake News-begrebet beskriver både mennesker som ukritisk deler “falske” nyheder på nettet, men det indbefatter også de etablerede medier, herunder aviser og tv, som deler pre-fabrikerede nyheder, spredt af de store internationale nyhedsbureauer.

Viden i et demokratisk samfund

Vi er derfor, som borgere, i langt højere grad end tidligere, nødsagede til selv at undersøge vores omverden og indhente vigtig viden for at få et mere nuanceret og ægte billede af det der sker i verden.

Derfor er der brug for en forening som Kilderne i Såne hvor mennesker og hele familier kan mødes i fællesskabets ånd, og sammen udvikle og dele den viden der er nødvendig, for at et demokratisk samfund som Danmark kan fastholde den høje kvalitet som i mange generationer er genereret af vores formødre og fædre, og, som andre lande kigger beundrende og inspirerede til.

Kilderne i Såne er ikke en politisk forening

Det er vigtigt at fastslå at Kilderne i Såne ikke har noget politisk tilhørsforhold, men er en forening af mennesker der tager livet og det demokratiske samfund alvorligt og som samtidig er bevidste om den kontrol, styring og magt som medierne forsøger at udfolde. Et eksempel herpå er 5G som lige nu “markedsføres” i vores nationale og private medier, udelukkende på baggrund af de fordele som det repræsenterer. Ingen taler, skriver eller stiller spørgsmål til de sundhedsmæssige potentielle trusler.

Som medlem af Kilderne i Såne har du mulighed for at være passivt eller aktivt medlem. Som aktivt medlem er du med til at løse de praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer, for eksempel plakatopsætning.

Årskontingentet der 2021 udgør 100 kr. indbetales på foreningens konto ved kalenderårets start. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via kontaktformularen på siden “kontakt“.