Foredrag med Stephen Egede Glahn 27. maj 2019

Pastor Emeritus Stephen Egede Glahn, fortalte med ord og billeder sin usædvanlige livshistorie for et stort interesseret publikum på Kulturværftet Helsingør. Stephen kom omkring sin opvækst og familie historie, sine 24 år i dansk forsvar, som soldat og officer ved Kamptropperne, Jægerkorpset og Forsvarets Efterretningstjeneste med særlig uddannelse i USA, Tyskland og England, samt FN tjeneste i Gaza og på Cypern, og også sine 26 år som sognepræst for Munke Bjergby og Kirke Flinterup sogne, nord for Sorø.

I tiden derefter har han bl.a. efterforsket hvad der virkelig og rent faktisk skete før, under og efter den tragiske hændelse 11. september 2001, som han benævner ”århundredets forbrydelse”.

Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden

Citat: Stephen Egede Glahn


Foredrag med Niels Harrit 18. marts 2019

Niels Harrit trak fuldt hus til sin forelæsning om ”Det Syvende Tårn” som var det sidste tårn der styrtede sammen den 11.september 2001, noget som pressen i hele verden har fortiet og undgået at berøre i deres nyhedsdækning. Det bemærkelsesværdige og meget tankevækkende ved denne bygning er, at det styrtede til jorden med tyngdeaccelerationens hastighed, som om der ikke var noget nedenunder. Ligeledes blev det fortalt af en BBC reporter, at tårnet var styrtet sammen 20 minutter før det rent faktisk gjorde det.

Afslutningsvis indbød Niels til spørgsmål fra salen. Niels Harrit har gennem mange år arbejdet med at formidle disse facts til interesserede, både her i Danmark og i udlandet.