Geoengineering
Geoengineering 1
Geoengineering 2
Geoengineering 3
Geoengineering 4
Geoengineering 5
Geoengineering 6
Geoengineering 7

Foto: Kilderne i Såne

Mennesker over hele jorden har opdaget at himlen har forandret udseende gennem de seneste 20 år. Flyudstødningen fra jetmotorer virker til, i langt højere grad end tidligere, at efterlade vedvarende kondensstriber på himlen, som langsomt breder sig til et tyndt mælkehvidt og sølvagtigt skydække, uden helt at forsvinde. Det er efterhånden sjældent at himlen viser sin klare blå farve.

Hypotesen om modifikation af vejret

Flere teorier er opstået i kølvandet på dette. En af dem er hypotesen om, at himlen bliver injiceret med stoffer, bl.a. Svovl, aluminium og andre partikler i nanostørrelse, spredt af den civile flytrafik i stor højde, virkende til at forandre selve skydannelsen, samt påvirke nedbøren til enten at udeblive eller udspille sig i en ekstrem form. Teorien knytter sig til metoder som er beskrevet i patenter til modifikation af vejret, også kaldet geoengineering.

Menneskabte indgreb

Geoengineering kalder man med en samlet betegnelse den slags menneskeskabte tekniske indgreb, som har til formål at påvirke jordens klima for at dæmme op for den globale opvarmning.

Indgrebene skal foregå i meget stor målestok, f.eks. ved at påvirke alle verdenshavene eller hele jordens atmosfære. Geoengineering-metoderne er patenteret i stort antal. Et eksempel på geoengineering er SRM eller Solar Radiation Management, hvor partikler injiceres i atmosfæren og danner skyer som tilbagekaster meget af den indstråling der kommer fra solen.

Demokratisk proces?

I den videnskabelige artikel Why solar radiation management, geoengineering and democracy won`t mix, uddrag af Environment and Planning A: Economy and Space, beskrives det, hvordan geoengineering som begreb, kan være vanskeligt og måske umuligt at introducere i de demokratiske strukturelle organisationer herunder, de politiske og folkevalgte sammenhænge, især på grund af befolkningernes modvilje overfor manipulation af naturen. Der stilles i artiklen spørgsmål om begrebet overhovedet kan indgå i en moderne governance-kontekst, da de tekniske forhold og effekter omkring SRM hverken er fuldt belyste eller kendte. (Szerszynski, Kearnes, Macnaghten, Owen, Stilgoe 2013)

Er det foregået igennem længere tid, udenom den demokratiske proces? Det er et spørgsmål Kilderne i Såne vil forsøge at svare på.


  • Geoengineering betragtes nu som “løsningen” på jordens klimaforandringer.
    Af KIS-redaktionen – 2. juli – 2023 I mainstream medierne er der nu klare indikationer på, at metoder indenfor det videnskabelige felt geoengineering, betragtes som en realistisk mulighed til at ændre jordens atmosfære med, og derved påvirke klimaet gennem menneskeskabte tekniske løsninger. Senest har vi i Danmark set kronprinsen igangsætte CO2 lagringsprojekter i havbunden og…
  • Bliver klimaet påvirket bevidst og målrettet?
    Af Janet Levy – 15. oktober 2022 Mennesket vil styre naturen Den der kontrollerer vejret, kontrollerer verden.” Disse ildevarslende ord blev udtalt i 1962 ved Southwest Texas State University af daværende amerikanske vicepræsident Lyndon B. Johnson. I denne tale fra den kolde krigs æra hentydede han til, hvad der kunne ske efter “udviklingen af en…
  • WEF vil blokere for solen…..
    Siden starten af sidste århundrede er der blevet udviklet og anvendt forskellige klima/ vejr forandrings-teknikker, som i dag betegnes Geoengineering. Det har, som alt andet der bruges penge på indenfor videnskabens grundforskning, haft militære mål for øje men har siden bredt sig til akademiske specialiseringer. Geoengineering  er en ingeniør-videnskab som tager udgangspunkt i udvikling af…