Udgivet: 9 juni 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Underskriv COVID-19 erklæringen

‎Den nordiske COVID-erklæring, der blev offentliggjort den 9. december 2021 – er en fælles erklæring underskrevet af sundhedspersonale, advokater, akademikere og bekymrede borgere fra de nordiske lande.

Erklæringen støtter og bygger videre på ‎‎Great Barrington-erklæringen‎‎ og ‎‎Romerklæringen‎‎ og talrige andre initiativer såsom:

‎Front Line COVID-19 Critical Care Alliance‎‎, ‎‎Doctors for COVID Ethics‎‎, ‎‎World Doctors Alliance‎‎, ‎‎Hart Group‎‎, ‎‎American Frontline Doctors‎‎, ‎‎COVID 19 Assembly‎‎, ‎‎Brownstone Institute‎‎, den ‎‎tyske Corona Investigative Committee‎‎, ‎‎Daily Expose‎‎, ‎‎Collateral Global‎‎ og andre – der alle er åbent kritiske over for de politikker, som regeringer har gennemført siden Verdenssundhedsorganisationens (WHO) erklæring om en ‎‎pandemi ‎‎den 11. marts 2020.‎

Nordisk COVID-erklæring

Vi er blandt et hurtigt voksende verdensomspændende fællesskab af sundhedsprofessionelle, advokater, akademikere og borgere fra de nordiske lande, som har været dybt bekymrede over vores regeringer politikker i forhold til SARS-CoV-2 og COVID-19 i vores samfund.

Mens vi nærmer os to års interventioner for at begrænse vores forsamlings- og bevægelsesfrihed gennem isolation, karantæne, nedlukninger og maskemandater, er der nu klar evidens for store skadevirkninger og absolut ingen evidens for nogen fordele ved disse indgreb.

12 måneder efter deres introduktion – mangler der data fra de kliniske fase-3 forsøg, som klart og tydeligt kan dokumentere at disse produkter kan defineres som vacciner. Der er absolut ingen beviser fra de kliniske forsøg på, at disse produkter reducerer viral transmission med SARS Cov 2 eller reducerer risikoen for alvorlige eller dødelige sygdomsudfald fra COVID-19 sygdom. Pfizers egne data rapporter viser, at disse produkter bidrager til en samlet større byrde af generel sygelighed og dødelighed.

Kritisk analyse af Pfizer 6-måneders kliniske forsøgsdata

Som det afspejles i vore regeringers rapporteringssystemer og observationer blandt sundhedspersonale – både i vores lokalsamfund og på verdensplan – er vi nu dybt foruroligede over den stigning vi ser i alvorlige uønskede hændelser og dødsfald i vores samfund fra disse mRNA-produkter i mennesker i alle aldersgrupper.

Åben Vaers – Red Box

Efterhånden som disse eksperimentelle mRNA-produkter i stigende grad gives til yngre aldersgrupper, er vi nu vidne til, hvad der må være dybt bekymrende for os alle – nemlig en utålelig stigning i alvorlige uønskede hændelser og vaccinerelaterede dødsfald blandt dem under 40 og nu til et jævnt større omfang blandt børn og unge.

Kliniske observationer fra kolleger over hele verden rapporterer nu om bekymrende tegn på mikrotrombose med forhøjede d-dimer-værdier hos mange af dem, der modtager de genbaserede vacciner. Dette kan forklare den betydelige stigning i kliniske manifestationer af organsvigt ( f.eks. nyresvigt) og den hyppige rapportering af pericarditis-myocarditis hos unge mennesker, der i adskillige tilfælde fører til hjerteinsufficiens.

COVID-19-vacciner og D-Dimer-niveauer

Vi modtager nu også stigende rapporter om vaccine-associerede livstruende akutte koronare hændelser ( akut hjertesyndrom -ACS) – især blandt atleter.

Det er derfor dybt foruroligende og uacceptabelt, at alle vores regeringer – i stedet for øjeblikkeligt at standse og revurdere vaccinationspolitikkerne – fortsætter med at skubbe en fortsat kampagne for massevaccination med indførelse af boosterdoser sammen med vaccinepas/ certifiater.

Disse politikker kan kun forstås som uacceptable tvangsmetoder, der er et grundlæggende brud på vores umistelige forfatningsmæssige rettigheder. De er også et grundlæggende brud på artikel 3 – i EU’s charter om grundlæggende rettigheder – menneskets ret til integritet, de internationale konventioner om menneskerettigheder og – fordi disse er eksperimentelle produkter – et alvorligt brud på Nürnberg-koden og Helsinki-erklæringen i forbindelse med informeret samtykke.