Udgivet: 10 juni 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Grand Jury

Dag 7 – ‎Psykologi og propaganda‎

Den 7. dags høring omhandler psykologien og den omfattende propaganda, der ligger bag pandemien. De tre eksperter; professorer i henholdsvis psykologi, medier og propaganda samt immunologi og human biologi, viser hvordan man har benyttet medierne til at spille på psykologiske strømninger i samfundene ved en ensidig udlægning af videnskaben og fagligheden omkring COVID-19, hvor man har både fortiet, fordrejet og forfalsket fakta.

Professor Matthias Desmet

Det første vidne er Dr. Mattias Desmet, som er professor i klinisk psykologi, samt har en master grad i statistik. Han har udgivet omkring 120 studier i interpersonel psykologi og holder foredrag om “massformation” – en gruppedynamik, der har en helt specifik indflydelse på individets handlinger og oplevelse af virkeligheden.

Mattias Desmet giver en grundig gennemgang mekanismerne i “massformation” med eksempler fra både historien og samtiden og forklarer hvordan det fører til totalitarisme.

1:19:00 Professor Mark Crispin Miller

Han efterfølges af Professor Mark Crispin Miller, der har studeret medier og propaganda, som beskriver hvordan medierne har været løftestangen for den psykologiske påvirkning, som Professor Matthias Desmet netop har beskrevet.

Han forklarer, at medierne i stigende grad har mistet sin betydning som demokratiets vogter i kraft af den øgede økonomiske indlydelse fra erhvervslivet via reklameindustrien, herunder specielt medicinal industrien, og han påpeger, hvordan propaganda og censur hænger nøje sammen.

2:47:12 Professor Ulrike Kämmere

Professor Ulrike Kämmere forbinder de to forrige vidners udsagn med den håndtering, vi så i starten af pandemien kommende fra Wuhan, både hvad angår “cases”, asymptomatisk smitte og brugen af RT-PCR testen til at drive pandemien i gang.

Med andre ord “brugte” man RT-PCR testen – drevet af propaganda via medierne – til at fokusere helt snævert på COVID-19, hvorimod havde man ledt efter andet end COVID-19, så havde det overordnede billede af, hvad folk fejlede i starten af 2020, været langt mere varieret.

Link til tidligere indlæg: