Udgivet: 12 oktober 2021 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Covid-19 og statistik

Mattias Desmet, professor i Klinisk Psykologi, undrede sig i starten af pandemien over, at det officielt udmeldte forventede dødstal, tilsyneladende ikke stemte overens med realiteterne. Han begyndte derfor selv at undersøge alle tilgængelige data fra offentlige databaser, og kunne hurtigt konstatere, at tallene indikerede et markant overestimat. Da Mattias Desmet også har en master i statistik, opdagede han hurtigt flere tegn på, at en masseformation kunne være i gang. Det ansporede ham til se pandemien i et helt andet lys……

Masseformation og massehypnose

Denne publikation omhandler begrebet masseformation eller massehypnose, som verdenshistorien, har stiftet bekendtskab med mange gange, og som tager udgangspunkt i nogle af menneskets dybestliggende og ubevidste psykologiske mekanismer. Det interessante ved dette begreb er, at det forudsætter visse omstændigheder som skal være tilstede for, at masseformationen kan igangsættes.

Vi skal denne vej

Begrebet masseformation eller massehypnose, er betegnelsen for en bevægelse som en stor gruppe mennesker ubevidst laver, hen imod et mål. Det kræver imidlertid at gruppen gentagne gange er blevet udsat for ensartede subtile psykologiske påvirkninger, der har fungeret som retningsvisere for bevægelsen, og primet dem til ensartede handlinger. Disse gentagne påvirkninger, har haft til formål at skabe grundlaget for, at gruppen har kunnet tilegne sig en ensartet virkelighedsopfattelse, hvilket har virket til at etablere stærke og næsten ubrydelige interne bånd. Kommunismen og nazismen er blot to eksempler på masseformation.


Program loading

Har du det sådan at det føles som om mange mennesker i din omgangskreds virker til at være hypnotiserede? Måske er det ikke usandsynligt! En af forudsætningerne for en effektiv hypnose er nemlig gentagelse.

Repetition

Gentagelse på gentagelse på gentagelse. En uendelig række af repetitioner af ”programmet” som langsomt og sikkert internaliseres og hensætter den hypnotiserede i en form for trance, og som over tid bevirker, at alt udefrakommende der truer dette program, blot gør det endnu stærkere. Programmet forsvares med alle midler og der skal, ifølge Mattias Desmet, et meget stort chok til at lukke det ned…….


En fælles trussel

Verden undergår lige nu en kolossal forandring i et voldsomt hurtigt tempo. Efter at Covid-19 er blevet en defineret fælles trussel, har det udfordret menneskets liv på stort set alle planer. Vores reaktioner på denne trussel har med stor tydelighed vist, at vi mennesker overvejende handler ens.

Jordens forskellige folkeslag har nemlig meget til fælles.

Flokken

Behovet for at høre til og være en del af noget større end os selv, i en social kontekst, er en af de mest basale livskoder vi kender til. Vi glædes nemlig og fyldes med tryghed og meningsfuldhed, når dette behov er opfyldt. Uagtet hvor vi kommer fra geografisk, kulturelt og socialt, er dette ”noget”med til at skabe en sammenhængskraft, som kun tiltager i styrke, jo mere ”programmet” trues og udsættes for pres ”udefra”.

De 4 forudsætninger

Masseformation tager udgangspunkt i denne basale livskode og er et særligt fænomen, der ifølge Mattias Desmet, professor i klinisk psykologi og statistik, forudsætter, at 4 forhold er tilstede i mennesket og samfundet:

  • 1. Oplevelsen af manglende social kontakt eller forbindelse.
  • 2. Manglende meningsfuldhed.
  • 3. Oplevelsen af ”frit-flydende angst” som ikke kan forbindes til nogen direkte kilde eller mental repræsentation.
  • 4. ”Frit-flydende vrede” eller frustration.

Når disse 4 forhold er til stede, kan en katalysator være udløser og aktivere masseformationen.

De 4 forudsætninger bliver her pludselig forløst, og en homogen gruppe oplever med et trylleslag mening og sammenhold, og stadig med en grundtone af angst og en udtalt vrede over alle der ikke vedkender sig masseformationens præmisser.

Spørgsmål?

Der rejser sig flere spørgsmål når man stiller skarpt på disse 4 forhold:

Er der generelt en oplevelse af manglende social kontakt i samfundet? Hvorfor? Sociale medier?

Oplever mange meningsløshed i tilværelsen? Krav? Normeringer? Besparelser? Forringelser?

Hvor kommer den frit-flydende angst fra? Terror? Sygdomme? Økonomi? Omstillinger?

Er fritflydende vrede og frustration et udtryk for at det ikke kan kanaliseres? Vedvarende?

Hvad er målet?

Nedenstående link fører dig til et meget spændende og tankevækkende interview med den belgiske professor i klinisk psykologi Mattias Desmet, som til daglig er ansat ved det belgiske Faculty of Psychology and Educational Sciences Ghent University. Desmet virker ikke til at være i tvivl om at denne pandemi har sat en masseformation i gang. Spørgsmålet er bare: Hvad er målet?

Forfatteren Desmet