Udgivet: 8 oktober 2021 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

For at få nødgodkendt en “vaccine” som dem der gives mod Covid-19 verden over, forudsættes det, at der ikke foreligger anden behandlingsmulighed, med et i forvejen godkendt og afprøvet medikament. Hvis der findes en behandlingsmulighed kan en nødgodkendelse derfor ikke udstedes. Det er således alligevel lykkedes FDA, det amerikanske Food and Drug Administration, at nødgodkende covid-“vaccinerne” på trods af, at der findes en virkningsfuld behandlingsprotokol med bl.a. Ivermectin og Hydroxyklorokin.

Forsøget med Hydroxyklorokin

Denne protokol blev af WHO underkendt efter en meget omtalt publiceret artikel i det anerkendte The Lancet. Artiklen beskrev et randomiseret forsøg hvor forsøgspersonerne havde modtaget Hydroxyklorokin i en bestemt periode. De fik alle nyre, lever og hjerteproblemer hvorfor WHO udsendte en verdensomspændende advarsel til alle medlemslande, om øjeblikkeligt at stoppe alle forsøg og behandlinger med dette stof. De data som var brugt i analysen, blev efterfølgende undersøgt og to professorer, som kunne konstatere at forsøgspersonerne havde fået fire gange den anbefalede maksimale dosis gennem hele forsøgsperioden. Forsøget var derfor hverken videnskabeligt eller validt og The Lancet måtte for første gang i deres næsten 200 års historie, tilbagetrække en artikel.

Det er således lykkedes at bane vejen for genmodifikations-injektionerne som kaldes for vacciner og køre de effektive behandlinger ud på et sidespor.

Dr. Peter McCollough

Dr. Peter McCollough er en amerikansk kardiolog og tidligere vicechef for intern medicin ved Baylor University Medical Center samt professor ved Texas A&M University. Han er også chefredaktør for tidsskrifterne Reviews in Cardiovascular Medicine and Cardiorenal Medicine. Peter McCollugh beskriver i denne forelæsning, ved det årlige møde i Association og American Physicians and Surgeonhvordan han dagligt behandler patienter med præparaterne Ivermectin og Hydroxyklorokin. Han understreger at det er vigtigt at igangsætte en tidlig behandling i hjemmet for at undgå indlæggelse på hospital. Forelæsningen slutter med en leveret “bredside” til alle dem der forsøger at begrænse den frie meningsudveksling og ytringsfrihed i den videnskabelige diskurs, herunder censur og diskrimination. Peter McCollough er et lysende forbillede for alle læger verden over, og hans mod og vedholdenhed udspringer fra hans lægeløfte, samt et oprigtigt ønske om at hjælpe verden gennem denne pandemi uden at påføre patienter skader.