Udgivet: 26 oktober 2021 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Nyt Borgerforslag

Strålings-konsulent og klimatekniker Donald Malcolm Macintyre har stillet forslag til lov der forbyder vaccinepas som fremtidig adgangsbillet til samfundets sociale og kommercielle arenaer.

Støt forslaget ved at gå til https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08822 og giv din stemme vægt og tyngde. Når vi runder 50.000 underskrifter tages det med al sandsynlighed op i Folketinget så der kan skabes et offentligt rum hvor deling af tanker og meninger kan nå ind til vores lovgivende forsamling.

Lov om forbud mod vaccinepas

ID: FT-08822: Ingen Stat, Region, Kommune, skole eller virksomhed i Danmark må forlange, at en borger, elev eller kunde skal være vaccineret for Covid-19 og/eller fremtidige varianter, og/eller andre ’samfundskritiske sygdomme’, eller at forlange dokumentation for vaccinationsstatus.

  • 1. Loven forbyder Staten, Regioner og Kommuner at udgive eller forlange publikationer, eller deling af borgerens vaccine-status.
  • 2. Loven forbyder Staten, Regioner og Kommuner at forlange vaccination som betingelse for at modtage offentlige ydelser.
  • 3. Loven forbyder Uddannelsesinstitutioner, både offentlige og private at forlange dokumentation af vaccine-status som betingelse for at deltage i undervisning.
  • 4. Loven forbyder virksomheder at nægte service eller salg, eller adgang til en borger baseret på vedkommendes vaccine-status.Forslag til strafferamme – op til 1 års fængsel, og/eller bøde op til Kr. 100.000.

Epidemiloven blev hasteindført mod det oplyste befolknings ønske. Konsekvenserne af politiske tvangsindgreb fra regeringen har haft katastrofale konsekvenser for det danske folk og det danske samfund.

Vaccinepasset og det planlagte biometriske universelle ID system er blot en forlængelse og udbygning af en politisk vilje til at kontrollere borgerne i alle livets aspekter, som går imod det oplyste befolkningens kultur af frihed og tillid.

Denne lov vil sikre at vi fortsat kan overholde Menneskerettighedskonventionens artikel 5.

Denne lov vil forebygge at statsapparatet ikke længere, eller i fremtiden overtræder Nuremberg-koden.

Støt forslaget ved at gå til: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-08822