Udgivet: 10 november 2021 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Vi befinder os IKKE i en “pandemi af uvaccinerede”

Senator Johnsons ekspertpanel vedr. føderalt vaccinekrav og vaccineskader

Vi befinder os IKKE i en “pandemi af uvaccinerede” forklarer professor Peter Doshi på COVID høring

Af Jeremy Loffredo

Global Research, 8. November, 2021

Children’s Health Defense 5. November 2021

USA Senator Ron Johnson (R-Wis) afholdt tirsdag en offentlig høring vedrørende det føderale krav ang. COVID vaccinering med et panel sammensat af henholdsvis mennesker der er blevet skadet af COVID vaccinerne og videnskabsfolk fra nogle af de mest prestigefyldte research organisationer i verden, herunder The BMJ (red: British Medical Journal) og Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Peter Doshi, senior redaktør ved The BMJ, lægemiddelforsker og lektor ved University of Maryland School of Pharmacy, og Retsef Levi, professor i Sundhedssystem Analyse ved MIT, udtrykte tvivl angående COVID vaccinens effektivitet og dens videnskabelige redelighed.

Det gør mig ked af det, at vi nu som samfund i så høj grad tillægger os holdningen ”alle ved jo at”, hvilket har lagt låg på intellektuel nysgerrighed og ført til selvcensur,” sagde Doshi.

Doshi udtalte, vi befinder os ikke i en ”pandemi af uvaccinerede.” Hvis indlæggelser og dødsfald næsten udelukkende forekommer blandt uvaccinerede, ”hvorfor er booster injektioner så nødvendige?”

Doshi spurgte, “Og hvorfor skulle statistikken være så forskellig i England, hvor de fleste COVID indlæggelser og dødsfald sker blandt færdig vaccinerede?”

Der er en uoverensstemmelse her, noget der kalder på nysgerrighed,” sagde Doshi. ”Der er noget der ikke stemmer.”

Doshi argumenterede for at offentligheden blev løjet for i det tidlige 2021, da embedsmænd inklusive Dr. Anthony Fauci hævdede at data fra COVID vaccineforsøg beviste at vaccinen reddede liv.

Efter at have præsenteret forsøgsdata for de vacciner der er godkendt til brug i USA, understregede Doshi; at der var enslydende tal i vaccine- og placebo grupperne. Han argumenterede videre for, at dem ”der hævdede at forsøget viste at vaccinen var yderst effektiv i forhold til at redde liv tog fejl” og ”at dette ikke blev bevist i forsøget”.

Doshi talte om anti-vaxxere og kritiserede den officielle fortolkning af ordet. Han forelagde den officielle Merriam-Webster definition af udtrykket anti-vaxxer for panelet: ”En person der modsætter sig brugen af vacciner, eller, lovgivning der påbyder vaccination.”

Den anden del (af definitionen) forbløffede mig,” sagde Doshi.

Flere lande fra Storbritannien til Japan, påbyder ikke vaccination af børn,” sagde han. ”Der er intet påbud og jeg vil vædde på at måske størstedelen af jordens befolkning lever op til definitionen anti-vaxxer.”

Doshi forelagde panelet at ”vaccine” er endnu en term der er ”værd at undersøge.”

Jeg vil hævde, at disse produkter som alle kalder MRNA vacciner er væsentlig forskellige fra standard vacciner,” sagde Doshi. ”Så jeg fandt det fascinerende at opdage at Merriam Webster ændrede definitionen af hvad en vaccine er, tidligere i år.”

MRNA produkter levede ikke op til definitionen ”vaccine” som den har været beskrevet i over 15 år, men definitionen blev udvidet så nu er MRNA produkter vacciner,” sagde Doshi.

Han forklarede, at bare fordi vi kalder COVID injektionen ”vaccine” så betyder det ikke at disse nye produkter kan sidestilles med alle de andre obligatoriske vacciner vi har modtaget i barndommen.

Alle produkterne er forskellige og hvis folk synes at det er ok at påbyde noget ved lov bare fordi det benævnes vaccine, så tænker jeg at det er på tide at “injicere” konversationen et skud kritisk tænkning,” sagde Doshi. 

Han kritiserede også det faktum at samfundet vaccinerer og påbyder store dele af befolkningen vaccinen på trods af at forsøgsdata om sikkerhed og effektivitet ikke er tilgængelige endnu.

Så imens vi får af vide at vi skal følge videnskaben, så er det vi følger ikke en videnskabelig proces baseret på tilgængelige data. Det vi følger er en proces hvor data er hemmelige, og efter min mening er dette højst uvidenskabeligt.” sagde Doshi.

Levi sagde på høringen at videnskabsfolk, i de mest prestigefyldte tidsskrifter, påstår, at vaccinen er sikker, men undlader at rapportere om alvorlige bivirkninger så som dødsfald.

Han forklarede at opkald til den nationale alarmtjeneste i Israel, angående hjertestop hos unge mennesker under 40 år, steg dramatisk – med mere end 25 % – i forbindelse med COVID vaccinations kampagnen.

Vi skrev en videnskabelig artikel hvori vi udtrykte bekymring over disse tal og bad myndighederne om at undersøge dette…..behøver jeg nævne at de aldrig svarede os.”

Levi hævdede at regeringen forsøgte at censurere undersøgelsen ved at miskreditere dens troværdighed. ”De kaldte undersøgelsen for uredelig,” sagde Levi.

Levi advarede panelet:

Disse vacciner har alvorlige og ukendte bivirkninger, og vi bør udvise forsigtighed ved brugen af dem.”

Se høringen her: (Selve høringen starter ca. 30 min. inde i videoklippet, Doshi starter ved 1:48:40 og Levi starter ved 2:19:05):


Jeremy Loffredo er freelance journalist ved The Defender. Hans undersøgende journalistik er blevet bragt i The Grayzone og Unlimited Hangout. Jeremy producerede tidligere nyheder til programmer på RT America.

Den oprindelige kilde til denne artikel er Children’s Health Defense

Oversættelse: KIS-redaktionen.