Udgivet: 24 november 2021 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Er WHO Korrupt?

KIS-redaktionen:

En tidligere ansat i WHO, Professor Astrid Stuckelberger, er under angreb fra sin egen branche. Hun er nemlig trådt frem med beviser og personligt vidnesbyrd om en organisation, der ifølge hende har forandret sig meget siden 2006, hvor Bill Gates entrerede i WHO med en medbragt fond.

Astrid Stuckelberger, forsker i klinisk epidemiologi, fortæller i dette interview om hendes oplevelser og vurdering af den rolle og indflydelse Big Pharma og de politiske systemer i medlemslandene har haft og har på udviklingen af den nuværende pandemi.

Hendes udtalelser har mødt kraftig kritik og modstand i den branche hun kender indefra, og som hun fortæller bliver alle der går imod det officielle narrativ angrebet og i nogle tilfælde retsforfulgt. Endnu engang understreges det, at det at stå frem kan have store personlige omkostninger, men Astrid Stuckelberger virker heldigvis til at have de fornødne kræfter til at stå dette imod.


Professor Astrid Stuckelberger: en pandemi af løgne

Af: Julia Schreiner Benito, 18. november 2021

 

-Jeg begiver mig ikke ud i forudsigelser, jeg forklarer bare med baggrund i videnskaben. Om løgnene, korruptionen, propagandaen…..Og om skaderne påført af vaccinen. 

For jeg er ekspert i folkesundhed, medicin og videnskab. 

Astrid Stuckelberger er professor med 30 års erfaring som forsker. I perioden 2009-2013 var hun ansat i WHO med ”pandemi” som specialområde. Hun har udgivet 180 publikationer og 12 bøger. Astrid udtaler til Hemali: 

 • Ingen pandemi 
 • Korruption, og sjusk med forskning 
 • Rekord mange dødsfald af vaccinen 
 • WHO opererer som en virksomhed med medlemslandene som datterselskaber 

-Hvad er du mest bekymret for på nuværende tidspunkt? 

-For vaccinen. Som ikke er en vaccine, men et bioteknologisk syntetisk eksperiment. Med genetiske modifikationer, som GMO (Genetic modified organism). De burde have oplyst indholdet i vaccinen. Det farlige ved vaccinen er at den trigger infektion. Jeg tror ikke at det er Spikeproteinet som er problemet, men det at vaccinen indeholder grafén. Det er dødeligt, og nu har vi statistik. Det ved vi nu. 

WHO er ikke som tidligere 

Astrid Stuckelberger taler med Hemali på Norsk. Hun bor i Geneve og hendes mor er fra Ålesund. På trods af krisen ler hun ofte. 

-Jeg er glad for at kunne dele dette med det Norske folk. WHO er ikke den samme organisation som tidligere. WHO er forandret siden jeg stoppede med at arbejde der. Jeg har ikke lagt mærke til det før nu, men det er tydeligt at se, når jeg nu undersøger dette ud fra et politisk perspektiv.  

En forandring indtraf i 2016, forklarer Astrid. 

Der skete det særlige, at NGO(non govermental organization) organisationer som GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization – ledet af Bill Gates, i 2006 kom til WHO med en fond. Siden da har WHO udviklet sig til en ny type international organisation. GAVI fik mere og mere indflydelse, og total immunitet, i højere grad end diplomaterne i FN. GAVI kan gøre hvad de vil, politiet er magtesløse. 

Bill Gates tog over og håndterede alt indenfor vaccinering. 

-i 2014 gennemgik WHO en forandring. Efter det blev WHO vel nærmere et selskab med medlemslandene som datterselskaber end en åben organisation. Stemmer det? 

-Ja. Da jeg i 2013 arbejdede med internationale relationer i WHO, så jeg at GAVI fik mere og mere indflydelse. GAVI præsenterede en global handlingsplan for vaccinering 2012-2020. Altså otte år hvor GAVI havde alt i sine hænder. Bill Gates håndterede vaccinering. Han tog over.  

Som slaveri 

-Hvilken magt har WHO over de forskellige lande? 

-Det er spørgsmålet. Før var alle landene frie. Men nu erfarer jeg, når jeg laver interviews over hele verden, at hvert land er en del af ”selskabet WHO”. WHO er ikke længere en demokratisk medlemsorganisation, som FN. De forskellige regeringer danner grundlaget for ”selskabet”. Det stemmer logisk set overens med det som sker nu, ”selskaberne” ønsker penge, business og at kontrollere folk. Det er som et slaveri. Indbetalt skat går til regeringerne som er underlagt ”selskabet”. Under multinationale selskaber, som GAVI. 

Kontrakt mellem GAVI, Verdensbanken og WHO 

– GAVI, Verdensbanken og WHO indgik en kontrakt, den hedder IFFM: International Facility Finance for Immunization. Vores land og vores folk betaler WHO, Verdensbanken og GAVI for at gennemføre deres immuniserings programmer. Hvilket betyder at vaccinere hele befolkningen. Når du ser på GAVI’s plan, ser du at de fra 2012-2020 har haft dette som mål. Men det gik ikke, så de måtte skabe en pandemi. 

Du siger at pandemien var planlagt? 

-Ja, absolut. Det kan du se ud fra alle dokumenterne. Alle kan analysere dem, de er frit tilgængelige. 

Jeg er tiltalt i retten. De angriber mig. 
De vil fratage mig min medicinske licens, de påstår at jeg ikke er kompetent, at jeg lyver. 

-Professor John Ioannidis ved Stanford University har med tre artikler vist at dødeligheden i 2020 ikke var højere sammenlignet med andre år. Det er en løgn, der er ingen pandemi. WHO accepterer at dødeligheden ikke er højere, alligevel har de ikke erklæret ”pandemien” for ovre. 

-Hvad har det kostet dig at slå alarm? 

-Jeg ser ikke mig selv som en der slår alarm, jeg forklarer bare fra et videnskabeligt synspunkt. Som ekspert indenfor folkesundhed, medicin og videnskab. Universiteterne i Genève og Lausanne har stoppet alle mine forelæsninger. Jeg er tiltalt i retten, de angriber mig. De vil fratage mig min medicinske licens, de påstår at jeg ikke er kompetent, at jeg lyver. Det gælder for alle forskere som taler om dette, vi er nu flere læger der advarer om dødsfald efter vaccinering. Det er farligt for fagfolk at tale om dette. 

Medierne er betalt 

 
– Medierne er betalt af de multinationale ”selskaber”. Jeg kalder dem internationale pirater, smiler hun. 
– Og medierne kontrollerer regeringerne. Medierne bør blive uafhængige, de må hjælpe befolkningen til fri oplysning. 
 

En række studier og læger påviser at der findes behandling for Covid-19? 

-Ja, jeg samarbejder meget med Frankrig, hvor læger har skabt en NGO (ikke statslig organisation). En forening for lægerne der har mistet deres position og licens efter at have behandlet med eksisterende medicin. Vi må organisere et parallelt socialt system. Vi må tilbage til ”vikingetiden”, ler hun. 

-Det har bredt sig til Schweiz hvor meget lige nu har rødder i vikingetiden. Jeg tænker meget over det, og jer i Norge kan gå tilbage til jordbrug.  

Astrid mener at vaccineringen må stoppes øjeblikkeligt. Begrundet af vaccinernes indhold. Efter 30 års forskning ved jeg at når du har en, to eller tre case-studier og ser efter konceptbevis i mikroskop, så behøver du ikke forske yderligere. Det du ser i mikroskopet er bevis nok. Når op imod ti eksperter fra hele verden ser det samme i mikroskopet, så er det nok.  

De ser grafén, parasitter, og metaller i vaccinen…..Derfor bør vi stoppe vaccinering og forbyde alle injektioner. Dem der fortsætter bør tiltales. 

Dem der fortsætter med at vaccinere bør tiltales. 

Om bivirkninger efter vaccination siger Astrid: 

 
– Dødstallene og bivirkningerne som indrapporteres udgør kun 1-10 % av virkeligheden. I slutningen af oktober viste Europæiske Eudra Vigilance 29000 døde, men med det antagede mørketal kan det være 290000. Dette er ikke let at vide præcist, for der udføres ikke obduktioner. Der er meget løgn og svindel indenfor videnskab og i systemerne.  PCR-testen er ét eksempel, lægen kan ikke bruge den diagnostisk. Læger bliver betalt for at hævde at dødsfald skyldes Covid, ud fra en PCR test som ikke fungerer. Vældig ofte sker dette uden obduktion. De siger at dødsfaldet skyldes Covid, selv når det ikke er tilfældet. 

Læger bliver betalt for at hævde at dødsfald skyldes Covid, ud fra en PCR test som ikke fungerer. 

– ud fra data fra VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) ser vi nu i stigende grad korrelation mellem dødsfald og vaccinering. Det er forfærdeligt at man ikke foretager klinisk forskning, man henter bare information fra sygehusene. Det er unikt i pandemisk historie at data ikke er åbne. I USA rapporteres at 17000 er døde af vaccinering, også børn og babyer. Det er uetisk at fortsætte. I USA er dødstallet hidtil tre gange højere end summen af alle vaccinedødsfald de sidste 35 år. Det er officielle tal, uden klinisk forskning eller validering. Forskningen er ikke færdig, men vaccineringen fortsætter. Det er forfærdeligt, virkelig kriminelt. 

I USA er dødstallet hidtil tre gange højere end summen af alle vaccinedødsfald de sidste 35 år. 
 

Hvor mange doser ønsker de at give, totalt? 

– otte doser, de har indkøbt otte. Men der er ingen pandemi. Det er en pandemi af PCR, propaganda, frygtpropaganda… Det er massiv korruption og interessekonflikt. Videnskaben og medierne er også korrupte, hele systemet er korrupt. Fagfolk bliver købt med andele i vaccineselskaber. De har udtænkt dette gennem de sidste 20 år. Industrien styrer medierne, lægerne … Løgnene kommer fra universiteter som hævder ”vi kender videnskaben”. Det er unikt. Universiteterne i Schweiz ”sælger” Pfizer og Moderna. 

– Folk er blevet narret. De har ikke opdaget at det var propaganda. Og at politik og definitioner er blevet ændret. 

Referencer

 • Chefredaktøren i British Medical Journal, Fiona Godlee, forklarer hvordan manipulering af data, uhæderlig forskning og ulovligheder begået af Pfizer kan have bragt verden i den situation i hvilken vi befinder os. 
 • Næsten alle studier omkring smitte-dødeligheds-forholdet (IFR) af Covid har givet resultater som ligger på mellem 0,04% og 0,5%
 • Det betyder at Covids overlevelse er på mindst 99,5 %. 
 • Der har ikke været usædvanlig overdødelighed. Pressen har kaldt 2020 for Storbritanniens ”dødeligste år siden 2. verdenskrig”. Misvisende fordi det ignorerer den massive øgning i befolkningen i forhold til dengang. 
 • Et mere fornuftig statistisk måling af dødelighed er den aldersstandardiserede rate for dødelighed (W). Med denne tilgang er 2020 ikke engang det værste år for dødelighed siden 2000. Faktisk har der efter 1943 kun været ni år som har været bedre end 2020.
 • Statistik, global dødelighed efter C-19.
 • Antallet af “Covid-dødsfald” er kunstigt oppustet. Lande rundt om i verden har defineret «Covid-død» som en «død af enhver årsag inden 28/30/60 dage efter en positiv test«. Sundhedspersonale fra Italien, Tyskland, Storbritannien, USA, Nord-Irland og andre har alle indrømmet denne praksis. 
 • https://off-guardian.org/2020/04/05/covid19-death-figures-a-substantial-over-estimate/ 
 • At fjerne enhver skelnen mellem det at dø af Covid, og det at dø af noget andet efter at være testet positiv for Covid, vil naturligvis føre til et overestimat av «Covid-dødsfald». Den britiske patolog John Lee advarede om dette «betydelige overestimat» allerede sidste år . Andre «mainstream»-kilder har også rapporteret om det.
 • Taget i betragtning at den enorme procentandel av «asymptomatiske» Covid-smittede, den velkendte forekomst af alvorlige tillæggssygdomme og potentialet for falsk-positive tests gør Covid-dødstallet til en meget upålidelig statistik. 
 • Dette mønster er opstået i alle lande i løbet av «pandemien». En FOIA -forespørgsel fra oktober 2020 til Storbritanniens ONS afslørede at mindre end 10% av det officielle antal «Covid-døde» på det tidspunkt havde Covid som eneste dødsårsag. 
 • Gennemsnitsalderen for “Covid-død” er højere end gennemsnitsalderen generelt. Gennemsnitsalderen for en «Covid-død» i Storbritannien er 82,5 år. I Italien er den 86. Tyskland, 83. Schweiz, 86. Canada, 86. USA, 78, Australien, 82. 
 • I næsten alle tilfælde er medianalderen for en “Covid-død” højere end den nationale levealder. 
 • Risikoen for død “af Covid” følger næsten nøjagtigt risikoen for død baseret på baggrund af død generelt. 
 • Det har været en massiv stigning i brugen av «ulovlige» DNR´er. Medievagthunde og offentlige embeder har rapporteret om enorme stigninger i brugen af Do Not Resuscitate Orders (DNR) (ordre om ikke at genoplive) de sidste måneder. 
 • KIS-Redaktionen: https://dan.medicineh.com/21-dnr-orders-may-affect-surgical-outcomes-98964
 • I USA indførte sygehusene «universelle DNR’er» for alle patienter som  testedes positive for Covid, og sygepleje-whistleblowere har indrømmet at DNR-systemet blev misbrugt i New York
 • I Storbritannien var der en «enestående» stigning i «ulovlige» DNR´er for funktionshæmmede, og praktiserende læger sendte breve ud til ikke-terminale patienter hvori det anbefaledes patienterne at signere en DNR-ordre. Andre læger signerede «blanko-DNR«-er for hele plejehjem. 
 • Et studie lavet af Sheffield University fandt, at over en tredjedel av alle «mistænkte» Covid-patienter havde en DNR vedlagt journalen inden 24 timer efter sygehusindlæggelse. 
 • I marts 2020 blev det rapporteret at sygehuse i Spanien og Italien var overfyldte, men dette sker i hver influenzasæson. 
 • I 2017 havde spanske sygehuse 200% kapacitet, og i 2015 sov patienter i korridorerne
 • En rapport fra JAMA fra marts 2020 fandt at italienske sygehuse «sædvanligvis kører med 85-90% kapacitet i vintermånederne». 
 • I Storbritannien er NHS regelmæssigt presset til bristepunktet over vinteren
 • Som en del av deres Covid-politik, sagde NHS i foråret 2020 at de ville «omorganisere sygehuskapaciteten på nye måder til at behandle Covid og ikke-Covid-patienter hver for sig» og at «som et resultat vil sygehusene opleve kapacitetsbelastninger på lavere indlæggelsestal end tidligere tilfælde. ” 
 • Dette betyder at de har fjernet tusindvis av senge. Under denne påståede dødelige pandemi er maksimalbelægningen på sygehusene blevet reduceret. 
 • Til trods for dette følte NHS sig aldrig presset mere end under en almindelig influenza, og havde til tider faktisk 4 gange flere tomme senge end normalt. 
 • Både i Storbritannien og USA blev der brugt millioner på midlertidige akutsygehuse som aldrig blev brugt. 
 • PCR-test: Et kinesisk studie fandt at samme patient kunne få to forskellige resultater fra samme test samme dag
 • I Tyskland er tests kendt for at have reageret på almindelig forkølelsesvirus
 • En studie fra 2006 fandt at PCR-testen også reagerer på andre vira. 
 • I 2007 resulterede en afhængighed av PCR-tests i et «udbrud» av kighoste som faktisk aldrig fandt sted. Nogen tests i USA reagerede til og med på den negative kontrolprøve
 • En portugisisk domstol afgjorde at PCR-tests var «upålidelige» og ikke skulle bruges til diagnose. 
 • WHO har to gange indrømmet at PCR-testen gav falske positive. I december 2020 udsendte WHO et orienteringsnotat om PCR-processen som instruerede laboratorier i at være forsigtige med høje CT-værdier som forårsager falske positive resultater: «Når prøver returnerer med en høj Ct -værdi, betyder det at mange cyklusser var påkrævede for at opdage virus. Under nogen omstændigheder er forskellen mellem baggrundsstøj og faktisk tilstedeværelse av virusset vanskelig at fastslå.» 
 • Januar 2021 udgav WHO et andet notat, denne gang med en advarsel om at «asymptomatiske» positive PCR-tests bør testes på ny fordi de kan være falske positive: «Hvis testresultaterne ikke passer med den kliniske præsentation, bør en ny prøve tages med samme eller anden NAT-teknologi.» 
 • Flertallet av Covid-infektioner er «asymptomatiske». Fra marts 2020 antydede studier fra Italien at 50-75% av positive Covid-tests ikke havde symptomer.  
 • Et britisk studie fra august 2020 fandt at hele 86% av «Covid-patienterne» ikke oplevede virussymptomer i det hele taget
 • Covid-«vacciner» er uden sidestykke. Før 2020 var der aldrig blevet udviklet nogen vellykket vaccine mod et humant coronavirus. Siden da gang har vi angiveligt lavet 20 av dem på 18 måneder. 
 • Forskere har forsøgt at udvikle en SARS- og MERS -vaccine i årevis, uden succes. 
 • Nogle av de mislykkede SARS-vacciner forårsagede faktisk overfølsomhed for SARS-virusset. Det betyder at vaccinerede mus potentielt kan få sygdommen i mere alvorlig grad end uvaccinerede mus. Et andet forsøg forårsagede leverskader hos ildere
 • Mens traditionelle vacciner virker ved at udsætte kroppen for en svækket stamme av mikroorganismen som er ansvarlig for at forårsage sygdommen, er Covid-vaccinerne mRNA -vacciner. 
 • mRNA (messenger ribonucleic acid) vacciner virker teoretisk ved at injicere viralt mRNA i kroppen, hvor det replikerer inde i cellerne og opmuntrer kroppen til at genkende og lave antigener overfor «spike-proteinerne» til virusset. De har været genstand for forskning siden 1990´erne, men før 2020 er der aldrig blevet godkendt nogen mRNA-vaccine til brug. 
 • Vacciner giver hverken immunitet eller forhindrer smitte. Faktisk fremhæver en artikel i British Medical Journal at vaccinestudierne overhovedet ikke var designede til at afprøve og vurdere om «vaccinerne» begrænsede smitte. 
 • Vaccineproducenterne var udmærket klar over, da de frigav uprøvede mRNA -genterapier, at produktets «effekt» var baseret på «at reducere alvorlighedsgraden af symptomer«. 
 • Pfizer indrømmer at de ikke ved noget om langtidsvirkningerne af vaccinen i den lækkede forsyningskontrakt mellem Pfizer og regeringen i Albanien: «De langsigtede effekter og effekten af vaccinen er på nuværende tidspunkt ikke kendt. Der kan være bivirkninger af vaccinen som ikke er kendt i øjeblikket». 
 • Videre har ingen af vaccinerne været udsat for ordentlige forsøg. Mange hoppede over forsøg i den tidlige fase, og menneskelige forsøg i den sene fase er enten ikke blevet fagfællevurderet eller dataene ikke udgivet og der har været udmeldinger om at forsøg ikke vil være afsluttede før 2023 eller at de er blevet droppet efter alvorlige bivirkninger»
 • Vaccineproducenter har fået juridisk skadesløsholdelse i tilfælde af at de skulle forårsage skade. USA`s lov om offentligt beredskab og beredskab (PREP) giver dem immunitet frem til mindst 2024
 • EU´s produktlicenslov gør det samme, og der er rapporter om konfidentielle ansvarsklausuler i kontrakterne EU indgik med vaccineproducenterne. 
 • Storbritannien gik endda længere og gav permanent lovlig skadesløsholdelse til regeringen og eventuelle ansatte i den, for enhver skade som påføres en patient der behandles for Covid-19 eller «mistænkt Covid-19». 
 • Den lækkede albanske kontrakt antyder at Pfizer i det mindste gjorde skadesløsholdelsen til et standardkrav ved leverancer af Covid-vacciner: «Køber samtykker hermed til at skadesløsholde, forsvare og holde Pfizer […] uskadelig overfor og mod alle søgsmål, krav, handlinger, skader, forpligtelser, forlig, straffe, bøder, omkostninger og udgifter». 
 • EU forberedte «vaccinepas» mindst et år før pandemien begyndte. Foreslåede tiltag mod Covid, præsenteret for offentligheden som improviserede nødtiltag, har eksisteret lang tid før sygdommen brød ud. 
 • To EU-dokumenter publiceret i 2018, «2018 State of Vaccine Confidence» og en teknisk rapport med titlen «Design og implementering af et immuniserings-informationssystem» diskuterede sandsynligheden for et EU-dækkende vaccinations-overvågningssystem. 
 • Disse dokumenter blev kombineret i 2019 «Vaccinationsplan», som (blandt andet) etablerede et «mulighedsstudie» om vaccinepas til at begynde i 2019 og afsluttes i 2022: 
 • Denne rapports endelige konklusioner blev offentliggjort september 2019, kun en måned før Event 201. 
 • En «træningsøvelse» spåede en pandemi kun uger før den startede. I oktober 2019 holdt World Economic Forum og Johns Hopkins University Event 201. Det var en træningsøvelse baseret på et zoonotisk coronavirus som startede en verdensomspændende pandemi. Øvelsen blev sponsoreret af Bill and Melinda Gates Foundation og GAVI vaccinealliancen. 
 • Øvelsen publicerede sine fund og anbefalinger i november 2019 som en «opfordring til handling«. En måned senere registrerede Kina sit første tilfælde af «Covid». 
 • Global influenza er tilsyneladende næsten helt forsvundet
 • I mellemtiden har en ny sygdom kaldet «Covid», som har identiske symptomer og samme dødelighed som influenza, ramt alle mennesker som almindeligvis også rammes af influenza. 

Oversættelse: KIS-redaktionen.