Udgivet: 6 december 2021 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Covid statisk

Forskerne Prof. Dr. Rolf Steyer og Dr. Gregor Kappler har undersøgt overdødeligheden i alle 16 tyske delstater i ugerne 36 til 40 dette år. Analysen er foretaget på baggrund af en sammenligning af stater med højere vaccinationsrate overfor stater med en lavere vaccinationsrate og har vist følgende resultat: jo højere vaccinationsrate i den enkelte stat jo højere overdødelighed.

Prof.Steyer er professor emeritus fra Friedrich Schiller University med speciale i kausalitet og teori om latente variabler. Dr. Kappler underviser i multivirate statistiske metoder og er senior datalog og softwareudvikler.

Dr. Ute Bergner, eksperimental fysiker og medlem af Thuringens Stats Parlament, gav de to statistikere Prof. Steyer og Dr. Kappler et kommisorium til at undersøge hvorvidt der er en mulig forbindelse mellem vaccinationsraten og overdødeligheden i Tyskland.

Analysen er baseret på data fra det føderale kontor for statistik samt Tysklands Sundhedsministerium Robert Koch Institute (RKI). Forfatterne til analysen skrev:

Korrelationen er + . 31 er meget højt og i en helt uventet retning. Faktisk skulle tallet være negativt så man kunne sige: Jo højere vaccinationsrate jo mindre overdødelighed. Imidlertid er det modsatte tilfældet og dette må gøres klart så hurtigt som muligt. Overdødeligheden kan observeres i alle 16 stater. Antallet af Covid-dødsfald rapporteret af RKI i den betragtede periode, repræsenterer konsekvent kun en relativt lille del af dødeligheden og kan frem for alt ikke forklare de kritiske fakta:

Jo højere vaccinationsrate jo højere overdødelighed.”

Den mest oplagte forklaring er:

  • Færdig-vaccination øger sandsynligheden for overdødelighed.

Naturligvis kan man også finde mere indirekte sandsynlige forklaringer:

  • Jo større andel af ældre jo større vaccinationsrate og overdødelighed. Hermed er der også en korrelation mellem vaccinationsrate og overdødelighed. (Denne forklaring er dog ikke særlig sandsynlig da proportionen af ældre ville have forandret sig signifikant mellem 2016-2020 på den en side, og i 2021 på den anden).
  • En højere vaccinationsrate i en given befolkning opnås gennem forøget stress og angst og denne fremgangsmåde kan lede til et forøget antal af døde.

Yderligere forklaringer kan på ingen måde udelukkes og kan meget vel være støttet op af tabeller og data og skal derfor undersøges på lige fod. Vi er meget taknemmelige for forslag desangående.

Den 17. november 2021 præsenterede Dr. Bergner den analyse som hun havde foranstaltet, for Thuringens Sundhedsminister Heike Werner. ” 2G er ekskluderende og diskriminerende” sagde hun.

I Tyskland bliver borgere der er vaccinerede mod Covid(geimpft) eller er blevet raske efter smitte(genesen) betegnede ”2G”. Den såkaldte ”2G regel” er for eksempel når kun 2G`ere har adgang til restauranter, biografer, teatre, museer eller gallerier mens uvaccinerede nægtes adgang. Pr. 18 november 2021 indførte en række stater i Tyskland reglen om 2G.

https://youtu.be/iKVOqYUAHTo

Dr. Ute Bergner afleverer analysen omhandlende overdødelighed til Thuringens Sundhedsminister Heike Werner den 17. november 2021 (Video 4 min).

Ifølge Our World in Data var Tysklands dødsrate lavere under perioden 2. februar til 22. november 2020 sammenlignet med tidligere år. Fra den 29. november 2020 var der en overdødelighed på 2916 personer og pr. 14 november 2021 var tallet forøget til 61.920.

Med undtagelse af få isolerede steder startede Covid injektions kampagnen den 27. december 2020. Omkring 17. juni havde 50 % af Tysklands befolkning modtaget mindst en dosis Covid-injektion og den 14. november var tallet steget til 69 %.

Our World In Data viser, at der i ”pandemi året” ikke var overdødelighed mens der i ”vaccinations-året” var næsten 37.500.

Prof. Steyer og Dr. Kappler har påvist en korrelation mellem overdødelighed og forøgede vaccinationsrater. I stedet for at undersøge denne korrelation, og på trods af denne information, annoncerede den tyske forbundskansler Angela Merkel en national lockdown overfor alle der nægter en Covid injektion, og hun har fået den kommende regerings lovning på at gøre tvungen vaccination obligatorisk.

Yderligere kilder:

Oversættelse: KIS-redaktionen.