Udgivet: 10 januar 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Olle Johansson 5G Fundraising

Opfordring til at støtte Professor Olle Johanssons igangværende forskning

Af Preben Kastrup – Videnscentret for elektro forurening

Finansieringen til EMF-forskning er sparsom. Uden fortsat forskning kan vi ikke komme videre, og fremtiden ser virkelig sort ud.

Donationer vil blive brugt til at støtte professor Johanssons (1) igangværende og snart påbegyndte, samarbejdsprojekter som:

  1. Udvidelse af den nuværende viden om sundhedsvirkningerne af 5G, såvel som af de tidligere versioner, 1G – 4G, og de kommende 6G og 7G, og om andre kilder til kunstige elektromagnetiske felter, herunder el ledninger, smart målere, mikrobølgeovne, lavenergipærer osv. (disse projekter er i samarbejde med forskellige videnskabsfolk rundt om i verden).
  2. Fremstilling af et offentligt demonstrationssæt, der skal bruges foran politikere, embedsmænd, TED-talkpublikum og tv-reportere for tydeligt at vise negative virkninger af 5G-eksponering (i samråd med Mr. Kim Horsevad, Danmark).
  3. Undersøge symptomerne blandt personer med funktionsnedsættelsen elektrohypersensitivitet sammenlignet med raske personer i det japanske offentlige transportsystem (projekt ledet af Dr. Yasuko Kato, Japan).
  4. Undersøge planters reaktioner og beskyttelse af planter på kunstige elektromagnetiske felter (EMF’er), især fra trådløse gadgets (projekt i samarbejde med Dr. Aaron Pilarcik, USA).
  5. Frekvensmedicin/energimedicin til sygdomme hos mennesker – helbredelse eller fantasi? (Samarbejdspartner afventer endnu.)
  6. Afprøvning af forskellige tekniske løsninger for at reducere eksponeringen og mulige helbredspåvirkninger af trådløse systemer (i samarbejde med tekniske laboratorier).
  7. Udarbejdelse af informationsmateriale til offentligheden og til medier.
  8. Engagere sig i den videnskabelige komité “Phonegate Alert Team“, som han allerede er medlem af.
  9. At bygge biologi som en vej frem til at skabe sunde, smukke og bæredygtige, økologisk sunde og socialt forbundne miljøer. Ud over dette vil der blive givet megen opmærksomhed for at minimere eksponeringen for menneskeskabte elektromagnetiske felter og trådløs stråling og dermed skabe sundere miljøer for at afhjælpe de negative sundhedseffekter af kunstige elektromagnetiske felter og stråling (projekt i samarbejde med Monika Krajewska, EMRS Certified Building Biolog & Electromagnetic Radiation Specialist, USA).

Her kan du støtte professor Olle Johanssons indsats økonomisk:

Kilder: