Udgivet: 22 januar 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Hammersmith CID politi i London, ref nr: #6029679/21

KIS-redaktionen har undersøgt sagen, som er blevet delt i flere engelske medier bl.a. My London, BBC og Reuters, der beretter, at der ikke er en egentlig kriminel undersøgelse i gang, idet Hammersmith CID blot har registreret modtagelsen af dokumenterne ved at oprette en hændelses registrering i deres database med et sagsnummer.

Det virker som om gruppen forsøger at presse politiet til rent faktisk at indlede en undersøgelse f.eks med notitsen “Urgent Public Notice“.

KIS-redaktionen følger sagen nøje og vil komme med eventuelle opdateringer.


Hammersmith CID politi i London, ref nr: #6029679/21

En gruppe engelske borgere, heriblandt flere advokater og en tidligere politibetjent, har d. 20. december 2021 fået oprettet en sag ved Hammersmith CID politi i London, ref nr: #6029679/21. Sagen omhandler den massive skade covid-19 injektionerne har påført ikke alene den engelske men også den globale befolkning – og man påbyder derfor politiet at beslaglægge vaccinerne, som våbnet der er blevet anvendt til forbrydelsen, og lukke vaccinations centrene, mens der bliver foretaget en undersøgelse, baseret på den enorme mængde beviser, gruppen har forelagt politiet.

Bevisførelsen, der er samlet af Philip Hyland PJH Law, Lois Bayliss Broad Yorkshire Law, Dr Sam White og den pensionerede politimand Mark Sexton hævder, at både regeringen, NHS og MHRA var vidende om farene ved de eksperimentielle injektioner, men alligevel har de nævnte instanser intet gjort for at stoppe vaccineudrulningen, men fortsætter med at promovere vaccinerne som det eneste sikre middel mod COVID-19.

Sagen forelægges politiet i Leicestershire, sag nr.: # 6029679-21:

Telefonisk bekræftelse på sagens oprettelse:

https://youtu.be/8A6YxkQXHec

Politiet er ansat til at beskytte landets borgere

Gruppen byder politiet at opretholde loven, idet de minder om, at politiet er ansat og betalt af de engelske skatteydere, for netop at kunne beskytte borgerne. Når regering og myndigheder derfor er at betragte som værende de skyldige, bør politiet imødekomme borgernes ønske om, at sagen bliver undersøgt.

Common Law Constables

Gruppen oplyser at de har kontaktet alle politichefer i U.K, hvorfor informationen om indklagen burde være sendt videre ned igennem systemet, så både politistyrken og civilt ansat personale er vidende herom og derfor i stand til at håndtere sagen på passende vis.

Efterfølgende har “Common Law Constables” altså civile borgere, der opretholder loven, besøgt flere vaccinations centre, hvor de kan konstatere, at politiet, der patruljerer på stedet, ikke er informeret, hvorefter de, under henvisning til sagen, har pålagt dem at lukke stedet, indtil sagen er blevet undersøgt.

Links til videoer, hvor civile borgere informerer politiet på vaccinationscentrene, at de skal lukke pga i gangværende politi undersøgelse:

Sagen er indbragt for Den Internationale Straffedomstol – ICC i Haag

Sagen, anlagt af en gruppe aktivister og researchere, heriblandt den tidligere vice præsident for Pfizer, Mike Yeadon blev først forsøgt prøvet igennem det engelske retssystem, men blev afvist flere gange, hvorefter man d. 6. december indbragte den for den internationale straffedomstol i Haag, ICC på vegne af den engelske befolkning. Sagens har reference nummer: OTP-CR-473/21.