Udgivet: 9 marts 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Grand Jury

Dag 5 – Den økonomisk ødelæggelse

Dommer Rui Fonseca E. Castro indleder dagens høring med en opsummering af den foregående dag, der omhandlede de såkaldte injektioner, der dog ifølge vidnerne hverken var nødvendige, sikre eller tilfældige foranstaltninger, men snarere en del af et storstilet eksperiment.

Herefter fortæller Reiner Fuellmich om dagens emne, økonomi – verdensøkonomi, som, hævder han, er den egentlige bagvedliggende årsag til Covid-19 pandemien; en distraktion eller afledningsmanøvre, der skal holde verdens befolkning i en tilstand af frygt, så de ikke får øje på globalisternes, herunder Davos kliken og Klaus Schwab’s ønske om at få fuld kontrol over befolkningerne, inden disse opdager, at verdensøkonomien er på randen af sammenbrud; at Europa’s pensionsfonde og den amerikanske dollar er fallit.

En af måderne at opnå kontrol på, er injektionerne og vaccinepassene, en anden, indførelsen af digital valuta.

6:06 Patrick M. Wood

Patrick Wood, der er økonom, forfatter og redaktør på technocracy.news giver et historisk og geopolitisk overblik over den økonomiske situation, og han lægger ud med at sammenkæde tre begivenheder; Marc Benioff’s udtalelse i Davos – World Economic Forum, at kapitalismen, som vi kender den, er død. Derefter følger Angela Merkel’s proklamering, at kapitalisme er den værste af alle økonomiske systemer, hvorefter WHO seks dage senere udråber en pandemi, der i høj grad kommer til at få indflydelse på verdensøkonomien.

Grand Jury dag 5 Billede 1/3
Grand Jury dag 5 Billede 2/3
Grand Jury dag 5 Billede 3/3

A new world order

Han peger på, at Prof. Richard Gardner, en af grundlæggerne af den trilaterale kommission, i 1974 udgav en artikel, “The Hard Road to World Order” hvori han siger, at en ny verdens orden skal bygges op fra bunden, i stedet for via frontale angreb.

Planen har været undervejs siden, præsenteret som “Globalisation Reimagined” – eller som Klaus Schwab udtrykker det, “We have to reimagine our world”.

Herefter følger en liste af begivenheder, organisationer og ideologier, der er begyndelsen til denne forandring:

 • 1970 – Zbigniev Brzezinski udgiver bogen “Between Two Ages” America’s Role in the Technetronic Era, der skaber grunden for moderne globalisering.
 • 1973 – “The Trilateral Commission” grundlægges af David Rockefeller og Zbigniev Brzezinski, med henblik på at skabe “en ny international økonomisk orden”.
 • 1974 – United Nations General Resolution 3201 – “Declaration on the Establishment of a New International Economic Order” vedtages.
 • 1978 – Kina bringes ind på den internationale økonomi’s arena af Zbigniev Brzezinski, der på det tidspunkt var Præsident James Earl Carter’s (Jimmy Carter) nationale sikkerhedsrådgiver.
 • 1987 – Trilateral Kommission’s medlem Gro Harlem Bundtland udgiver ” Our Common Future” der siden hyldes som grundlaget for doktrinen “Bæredygtig udvikling”.
 • 1992 – United Nations mødes i Rio De Janeiro, hvor “Earth Summit” adopterer doktrinen om bæredygtig udvikling som “Agenda 21”.
 • 2000 – United Nations mødes i New York og skaber de 8 mål for bæredygtig udvikling for det nye årtusind ( 8 Millienium Goals – MDG’s).
 • 2015 United Nations mødes i Addis Ababa og forfatter Agenda 2030 og de 17 mål for bæredygtig udvikling ( 17 Sustainable Development Goals – SDG’S).
 • 2015 – Christiana Figueres fra United Nations holder en pressekonference, hvor hun udtaler, at det er første gang i verdenshistorien, at man indenfor en defineret tidsramme sætter sig målet bevidst at ændre modellen for udviklingen af verdens økonomien.
Grand Jury dag 5 Billede 1/2
Grand Jury dag 5 Billede 2/2

Bæredygtig udvikling

Patrick Wood Gennemgår, hvad bæredygtig udvikling er og indebærer, og hævder, at bæredygtig udvikling repræsenterer teknokrati, som igen er inkompatibelt med de frie markedsbevægelser og dermed kapitalisme.

Han lister 9 måder, hvorpå kapitalisme nedbrydes, og peger på, at vi har set disse tendenser gennem Covid-19 pandemien, hvor store dele af middelklassen er blevet udraderet, igangsættelse af nye ideer og projekter er besværliggjort og næsten umuligt, og hvor det naturlige økonomiske flow er decimeret.

Ways To Destroy Capitalism

Klaus Schwabs og “The Great Reset”

Patrick Wood hævder videre, at når Klaus Schwab og diverse regeringsledere gennem de sidste to år har benyttet slogans som “Build Back Better” til at propagandere for, at vi, i stedet for at vende tilbage den den hverdag, vi kendte før Covid-19, skal skabe et nyt og bedre system for hele verden, så er det teknokrati, der tales om.

Og teknokratiet, den eneste mulige afløser af det kapitalistiske system, og FN’s 17 Verdensmål vil medføre en registrering af alle ressourcer i hele verden, herunder mennesker og dyr, med ID2020, grøn økonomi, Agenda 2030, med mere, hvor “de” ejer alt og jordens befolkning intet ejer.

39:00 Dr. Reiner Fuellmich

Reiner Fuellmich annoncerer, at den næste gæst, der skulle have talt om Wall Street og herunder Pfizer og Moderna’s aktier, som nu er i frit fald efter at Pfizer’s vaccine forsøg er blevet afsløret som bedrageri, er blevet forhindret, men vil deltage på et senere tidspunkt.

Christopher Cole fra FDA fortæller herefter i en video, produceret med skjult kamera af “Project Veritas“, hvordan blandt andre medicinal- og fødevareindustrien betaler for at få deres produkter godkendt [41:15].

46:33 Spørgsmål og svar

Hvordan hænger “Den 4. Industrielle Revolution” og Covid-19 pandemien sammen? Det er den samme gruppe mennesker, universiteter og analyser, der promoverer begge agenda’er. Covid-19 kan ses som et af de angreb, der ændrer samfundet fra bunden.

FN havde således allerede forud gødet jorden ved af få landene til at underskrive et memorandum, der forpligter dem på at følge et sæt regler i forbindelse med et pandemi udbrud.

Det er lige meget hvilket monetært system du benytter til at administrere ressourcerne, hvis du allerede ejer det hele.”

[1:17:21] Afspilles video fra World Economic Forum, hvor Klaus Schwab udtaler ordene omkring den fjerde industrielle revolution; “det ændrer ikke, hvad vi gør, men det ændrer os”.

En kvindestemme fortsætter, at hele ideen om mennesket, som et naturligt koncept vil forandre sig – i det øjeblik, du er forbundet med internettet ( IOB), vil det ændre alt i samfundet. Alt vil blive overvåget; dine sygdomme, dine følelser, hvad du spiser, hvad du køber, hvem du dater……!

1:25:45 Leslie Manookian

Leslie Manookian, der er tidligere investment banker, lægger ud med at sige, at hun er overbevist om, at det vi er vidne til, er en kontrolleret nedtagning af både vores økonomiske og politiske system. Det handler om magt, penge og kontrol.

Hun forklarer hvordan aktiemarkedet ikke – som den brede befolkning tror, er en slags moralens vogter i forhold til værdisæt; men at det udelukkende handler om penge. Man er således ligeglad med, om folk f.eks. dør som følge af medicin, der er på markedet, hvis blot man kan tjene penge. Det moralske værdisæt, som bor i den brede befolkning, synes at mangle i disse øverste cirkler, hvor det handler om at tjene penge.

Hun forsætter med en detaljeret beskrivelse af aktiemarkedet, rente tilskrivning, pensionsfonde i Europa, regeringsgæld, og erkendelse af, at regeringerne ikke kan tillade, at befolkningerne opdager, at bankerne er fallit, og at man derfor ønsker at fastlåse folk i en digital valuta, der kan bruges til at “resette” det økonomiske system, og tvinge folk over i et system med borgerløn, hvor man afskriver gæld, nedlægger små og mellemstore virksomheder og privat ejendomsret.

Grand Jury dag 5 Billede 2-1/3
Grand Jury dag 5 Billede 2-2/3
Grand Jury dag 5 Billede 2-3/3

Hvor Patrick M. Wood beskrev de store linjer, bevæger Leslie Manookian sig helt ned i detaljen, og beskriver, hvordan den digitale overvågning bringes på plads.

Leslie Manookian bliver blandt andet bedt om at forklare henholdsvis derivater og “Stakeholder kapitalisme”. Og [2:33:13] stilles spørgsmålet: hvordan stopper vi det, der sker?

[2:36:13] Videoer hvor ofre fortæller om deres bivirkninger fra injektionerne.

2:42:19 Björn Pirrwitz

Björn Pirrwitz, tysk advokat og ekspert i økonomi, fortæller, at den forrige præsentation fra Leslie Manookian allerede har forklaret det meste af hans egen præsentation, men at han har nogle kommentarer, blandt andet vedrørende shareholder kapitalisme, hvilket kan forbindes til begge af de to forrige deltageres udtalelser vedrørende teknokrati.

Derefter gennemgår han de nedenstående fire temaer, men indleder med et citat fra Henry Ford:

Det er godt, at landets befolkning ikke forstår vores bank- og monetære system, for hvis de gjorde, tror jeg, at der ville opstå revolution inden i morgen tidlig.‎”

Connecting the dots

Björn Pirrwitz peger på, at flere agenda’er løber parallelt i baggrunden og vidner om, at situationen er overlagt og ikke noget, der sker tilfældigt; f.eks. at flere store aktører herunder GAVI og Rockefeller Foundation skubber på for indførelsen af den digitale identitet, ID2020, der udlægges som et skridt i retning af bæredygtighed, social ansvarlighed og lighed.

En anden agenda er ønsket om indførelse af digital valuta, som til forskel for andre digitale valutaer kan “tændes og slukkes” af central bankerne. Et eksempel er indefrysningen af de kanadiske truckeres penge.

Han nævner også, at den rigeste elite i ly af Covid-19 – og nu krigen i Ukraine, synes at forberede sig på det økonomiske kollaps. Et eksempel er Bill Gates, der i stor stil opkøber landjord, eller store hedgefonde som Blackrock, der opkøber ejendomme – ja hele kvarterer, hvilket falder i tråd med Klaus Schwab’s profeti for 2030, hvor den almindelige borger ikke skal eje noget, men leje alt, han har brug for…..!

3:12:44 Spørgsmål og svar

Er det korrekt, at Davos kliken eller “Mr. Global” har konspireret og udført et stort Ponzi bedrag, som vi nu må betale for?”

Björn Pirrwitz svarer bekræftende, men peger på, at der jo ikke forefindes en nedfældet kontrakt eller lignende, men at der er indicier, og at disse er utvetydige.

3:31:50 Prof. Dr. Christian Kreiss

Prof. Dr. Christian Kreiss, økonom og tidligere investment banker taler om de følgende emner:

 • Baggrund: stigende ulighed og konsekvenserne.
 • Stigende gældsbyrde og eksploderende pengeprintning.
 • Covid’s rolle.
 • Hvad ligger der bagved?
 • Løsninger: Hvad kan vi gøre sammen? Hvad kan vi gøre hver især?

Christian Kreiss læner sig op ad Pactrick Wood og viser med nedenstående graf, at der skete et skifte i 1970’erne, hvor stigende produktivitet ikke længere havde en direkte afsmitning på arbejderes udkomme.

Han udtaler, at der er ingen måde hvorpå mængden af akkumuleret gæld kan tilbagebetales, og de tre mest sandsynlige følger af dette er: inflation, en finansiel krise eller krig.

Christian Kreiss viser med belæg i historien, hvordan en krise er en god forretning for de rigeste, og sammenligner med Covid-19 pandemien, hvor nedlukninger generede enorme overskud for de aller største aktører. Den rigeste elite er således rigere efter Covid-19 krisen, end nogensinde før i historien.

Klaus Schwab og Therry Mallert citeres således i deres bog “The Great Reset“, der udkom i juni 2020, for, at flere erhvervsfolk estimerer, at 75% af uafhængige restauranter i Frankrig og England formentlig ikke overlever nedlukninger og deraf følgende regler om “socialdistancing”, hvorimod de store forretnings- og fastfoodkæder vil.

I forhold til spørgsmålet om, hvad der ligger bag, siger Christian Kreiss, at Rudolf Steiner allerede for hundrede år siden forudså, at et politisk mål i fremtiden ville være, at genskabe aristokratiet, hvilket han anser for sandsynligt. Han mener, at den bedste måde at tilegne sig magt over masserne nu, er via økonomien. Men at dette kun er midlet, og at det egentlige mål er, at afskaffe den fri vilje.

Han fortsætter med at tale om modsætningen mellem materialisme og spiritualitet: Det handler ikke om penge, men noget langt vigtigere; ødelæggelsen af etik, religion og spiritualitet.

Forbindelsen til Christian Kreiss ryger [3:52:04] og åbner for en interessant diskussion om spiritualitet, og ikke mindst transhumanisterne’s ide om at “hacke” mennesket. Om hvorvidt der er noget “større på spil”.

[4:07:21] Christian Kreiss genoptager sin præsentation og erkender meget åbent, at det er første gang, han taler offentligt om sin spiritualitet……

Han fortsætter og giver eksempler på, hvordan man, i hans forståelse, dehumaniserer mennesket og skaber grobund for kaos, krig, frygt og ødelæggelse, for at nedbryde frihed og menneskelighed. Mennesket må vælge mellem godt og ondt.

[4:16:48] Afsluttes dagen med den tidligere omtalte video med Prof. Yuval Harari om at “hacke” mennesket og afskaffe sjælen og den fri vilje, hvilket man enes om er udtryk for ren ondskab.

Empowering public conscious through natural law, injustice to one, is an injustice to all.”