Udgivet: 4 marts 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Grand Jury

Dag 4 – Injektionerne

Reiner Fuellmich indleder dagens høring med to videoer; den ene viser Bill Gates, der hævder, at vacciner er en bedre løsning end naturlig immunitet.

Den anden; en kvinde, der oplever alvorlige bivirkninger efter mRNA vaccinen.

7:18 Dommer Rui Fonseca E. Castro

Rui Fonseca giver en kort sammenfatning fra den forgående dag, der omhandlede PCR-testen.

12:19 Prof. Alexandra Henrion Caude

Igennem de sidste to år er vaccination blevet præsenteret som den eneste løsning; Prof. Alexandra Henrion Caude ser 5 problemer vedrørende dette udsagn:

Hun uddyber hver punkt nærmere og ender med at konkludere, at injektionerne bør stoppes øjeblikkelig!

[28:27] Reiner Fuellmich spørger, om det er korrekt forstået, at ingen mNRA vaccine nogensinde er blevet godkendt til mennesker, og om det er korrekt, at mNRA teknikken kun er blevet brugt i forbindelse med cancer research og til mennesker, der “intet havde at miste” ved at afprøve disse vacciner, hvortil Alexandra svarer; “cancer og smitsomme sygdomme, hvor forsøgene stadig pågår.

Advokat Dexter L-J. Ryneveldt vil vide, om man kan hævde, at lægestanden bør holdes ansvarlig, hvorom der opstår nogen uenighed; Alexandra Henrion Caude mener, at lægestanden er ofre for den samme “vildledning” og også et stærkt pres, og derfor er i god tro, hvorimod [46:15] Prof. Dr. Sucharit Bhakdi klart udtrykker, at lægerne, måske ikke i starten, men efter måneder, hvor de ser at noget er galt, burde have reageret.

47:16 Dr. Vanessa Schmidt-Krüger

Dr. Vanessa Schmidt-Krüger starter med at erklære, at der er andre holdninger end dem, præsenteret af masse mediernes propaganda, og at vi ikke behøver vaccination mod nogen Corona virus. Hun fremhæver fire hoved faktorer:

  • Ikke nær så mange dør med Covid-19 som regeringer og officielle myndigheder vil have os til at tro: folk dør med komorbiditet og i øvrigt i en alder højere end den gennemsnitlige levealder, de har et kompromitteret immunsystem, og en del er blot testet positiv med en PCR-test, der genererer falsk-positive.
  • Vi har allerede en stærk krydsimmunitet fra tidligere Corona infektioner; Covid-19 er ikke en ny virus, den har 92% sammenfald med Sars-Cov-1.
  • Vi har ikke brug for at blive vaccineret imod Corona vira overhovedet.
  • Folk dør som følge af et svagt immunsystem.

Dr. Vanessa Schmidt-Krüger underbygger påstandene med en meget grundig og teknisk gennemgang af krydsimmunitet og af selve immunsystemet, hvordan det virker, og hvorfor det beskytter os imod Covid-19.

Hun forklarer også, hvorfor det er vigtigt, at børn udsættes for Corona virus så tidligt som muligt, ligesom hun påpeger, at idet varianterne i høj grad ligner hinanden, er hele behovet for “boosters” latterligt.

1:08:18 Dr. Deanna McLeod

I 1999 så Deanna McLeod en trend indenfor medicinal industrien, hvor fordele i kliniske forsøg blev fremhævet og risikoen minimeret. Hun har siden grundlagt et firma, der hjælper forskere med at opsætte forsøg ved hjælp af et sæt guidelines.

Det er fra denne baggrund, at hun har kigget på Pfizer’s stadie 3. forsøg, idet Pfizer udgør rygraden i alle mRNA vaccinerne, og også fører an i forhold til vaccination af børn.

Hendes fokus i denne gennemgang er effektivitet og sikkerhed ud fra de givne data.

Hun påpeger, at disse injektioner ikke bør kaldes vaccinationer, idet de ikke lever op til definitionen af hindring af smitte- spredning.

1:39:57 Prof. Dr. Sucharit Bhakdi

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi påpeger, at i følge Nürnberg konventionen, bør disse “forsøg” stoppes med det samme, idet ethvert forsøg bør stoppes, hvis der er risiko for sygdom eller død.

Han påpeger, at vaccinerne har to forskellige toksiner; nanolipiderne, der forårsager inflammation og i øvrigt ikke er godkendt til brug for mennesker, og spike proteinet, der ikke, som det oprindeligt blev fortalt, forbliver på injektionsstedet, men bevæger sig rundt i kroppen via blodbanerne og lymfesystemet.

Dette vil dernæst forårsage skade på organer som; hjerte, lever, lunger, hjerne og milt via blodårerne.

Også psykologiske forandringer kan forekomme; Alzheimers og symptomer, der ligner Creutzfeldt-Jakob‎‎ Prion sygdommen.

2:00:47 Dr. Mike Yeadon

Dr. Mike Yeadon stiller spørgsmålet, “hvorfor” har man udviklet denne vaccine, når man ved, at tiden, det ville tage at udvikle en vaccine, som er sikker, hvilket er en vigtigere faktor end om den er effektiv, idet der er tale om en relativt mild respiratorisk sygdom, ville være af længere varighed end sygdommen selv.

Så hvorfor: er det for at tjene penge? Eller er det for, at man via vaccinerne kunne indføre et digitalt id?

En tredje mulighed er, at man har villet etablere en ide om, at mRNA produkter er valide – og dette, siger Mike Yeadon, er fordi man har tænkt sig at bruge dem igen.

Selvom de på snedig vis er sluppet afsted med at forklæde dem [injektionerne] som vacciner, så er det eneste de har til fælles med traditionelle vacciner “ordet”

Han hævder, at medicinal producenterne har været klar over, at spike proteinet er giftigt, og samtidig den del at virussen, som er mindst stabilt genetisk set, og at det også er den del af virusset som er mindst forskelligt fra mennesker, hvilket kan skabe autoimmunitet.

Mike Yeadon påtaler også forskellen mellem at producere i små mængder, i forhold til at skulle producere i store mængder, som det er sket i forbindelse med Covid-19 vaccinerne; dette ville betyde et tidskrævende studie i sikkerhed i sig selv, hvilket ikke er sket heller, hvilket kunne forklare udsvinget i bivirkninger fra forskellige vaccine batches.

Hvis det i virkeligheden havde drejet sig om sundhed, så ville der være tre grupper af mennesker, man ikke ville vaccinere: dem der allerede har haft sygdommen og derfor oppebærer immunitet, unge og raske mennesker og gravide.”

2:32:32 Prof. Dr. Antonietta Gatti

Prof. Dr. Antonietta Gatti taler om nanopartiklerne i disse nye vacciner, som også hun påpeger ikke er at betragte som vacciner, men genterapi.

Der har ikke været nogen kvalitetskontrol omkring disse nanopartikler, og man har heller ingen viden om de nano-“enheder” af forskellig art, man finder i nogle batches.

[2:50:03] Reiner Fuellmich stiller spørgsmålet, om disse partikler er tilført med vilje, og svaret er, både og. Noget skyldes formentlig kontaminering, men andre partikler er tydeligt fremstillet. Nogle er i stand til at skabe magnetfelter i kroppen.

2:55:40 Prof. Dr. Arne Burkhardt

Prof. Dr. Arne Burkhardt fortæller om resultaterne af de 30 obduktioner og 4 biopsier, som 8 patologer, læger og biologer har foretaget gennem det sidste år, når pårørende har henvendt sig, fordi de havde en fornemmelse af, at dødsfaldet kunne være forbundet med vaccination, men hvor dette var blevet afvist i første omgang.

Udover kendte forandringer i alle kroppens organer, som man tilskrev vaccinerne, fandt man i flere tilfælde tilstande, man ikke kunne forklare, muligvis et resultat af lipid-nanopartiklernes indflydelse på kroppen.

3:33:23 Prof. Dr. Werner Bergholz

Prof. Dr. Werner Bergholz har med baggrund i den lækkede Pfizer kontrakt kigget nærmere på hele udviklingsprocessen, som i alvorlig grad er behæftet med fejl.

Han laver en kvalitetsanalyse og sammenholder det lovede med den faktiske fremstillingsproces, hvor han blandt andet kommer ind på de statistiske udsving i antallet af bivirkninger forbundet med specifikke batches, hvilket han konkluderer, må have været overlagt.

Prof. Bergholz fremviser også de nyeste engelske data, der viser, at vaccinerede statistisk set er dårligere stillet i forhold til smitte end u-vaccinerede.

Han fremhæver også, at der uden tvivl er grafenoxid i injektionerne, samt fragmenter af mikrochips og metalstykker [3:48:47]

Det, der sker i vores kroppe, er fuldstændigt ude af kontrol.”

3:52:09 Spørgsmål

Denne del af høringen lukkes med en række spørgsmål til det fremlagte, og derefter går man i gang med spørgsmålet; Hvordan er det muligt, at så mange mennesker accepterer, det der foregår?

4:14:19 Meredith Miller

Meredith Miller, der har en lang erfaring i arbejdet med overgrebs dynamikker – i fællesskaber, familier eller parforhold, fortæller at dette kan udmøntes i både fysiske og psykiske overgreb, hvor sidstnævnte på sigt kan være sværere at helbrede.

Hun laver en reference til Brian Gerrish, der på 2. dagen af denne Grand Jury høring fortalte om statslig manipulation og tankekontrol som en del af dynamikken i pandemien. Hun refererer til et Yale studie, der beskriver denne Covid-19 manipulation, med titlen: Covid-19 Messaging, hvori man finder hele drejebogen for den psykologiske håndtering af pandemien.

Meredith Miller fortæller, at de to vigtigste forhold i psykiske overgreb er henholdsvis kognitiv dissonans og Stockholm syndromet, som begge er overlevelses strategier:

  • Kognitiv dissonans; det vedtagne “verdensbillede” stemmer ikke overens med, hvad man oplever = benægtelse og “hjernetåge”
  • Stockholm syndromet; består af 4 parametre: 1: Isolation, der i sig selv medfører ændringer i tilknytningsmønstret på grund af en kronisk stresstilstand. 2: En følelse af at være i fare. 3: En oplevet følelse af venlighed: der skaber en slags afhængighed. 4: Følelsen af, at det er umuligt at undslippe; man er udmattet og tillært hjælpeløs. Apati.

4:37:59 Dr. Ariane Bilheran

Filosof og Psykolog Ariane Bilheran, der har specialiseret sig i henholdsvis moral og politik, og totalitarisme, chikane, paranoia, perversitet, manipulation og psykopati, fortæller, hvordan det er tydeligt, at befolkningerne har været udsat for chikane, der har resulteret i øget forekomst af depression, misbrug, selvmord, social forvirring og også alvorligere psykiske lidelser, særligt hos børn, og at målet er totalitarisme.

5:14:14 De afsluttende spørgsmål

Reiner Fuellmich stiller indledningsvis spørgsmålet; “hvilken slags menneske gør dette? Hvilke type menneske ofrer andre for et højere mål? Er de psykopater?”, hvortil Meredith Miller svarer, at de er ikke skøre, og de forstår forskellen mellem rigtigt og forkert, men at psykopater føler sig overlegne fordi de ikke behøver tænke på skyld………!