Udgivet: 17 juni 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Transhumanism

‎Dem, der skabte coronakrisen, har ikke tænkt sig at stoppe – det bliver værre‎

Af red. PSt  -14. juni 2022.

‎Beviserne for, at coronakrisen har været en villet krise, er overvældende. Som vi skrev i februar 2021: ‎‎Den største krise i kapitalismens historie – forklædt som en sundhedskrise‎‎. ‎

‎Vi har også påvist, at coronakrisen har været et røgslør, der har dækket over den største finanskrise nogensinde.‎

Udviklingen har været som følger:‎

  • ‎I august 2019 ‎‎præsenterede BlackRock planen for den kommende krise: – En hidtil uset finansiel operation og foreslog‎‎: “gå direkte til værks”, dvs.: tag milliarder fra statskasser.‎
  • ‎Derefter begyndte centralbankerne straks at “udskrive penge”. En måned efter mødet i Jackson Hole påbegyndte den amerikanske centralbank et støtteprogram, hvor den hældte hundredvis af milliarder centralbankdollars i Wall Street om ugen. Der blev overført $ 215 milliarder om dagen eller ‎‎$ 6.230 milliarder på 29 dage‎‎!‎
  • ‎Så begyndte de at forsyne sig med statskasserne: BlackRock blev derefter ansat af Fed, Canadas Bank, Den Europæiske Centralbank og den svenske Riksbank til at styre denne politik. I USA sendte Kongressen 454 milliarder dollars af skatteydernes penge over til Fed, som derefter multiplicerede dette op til ‎‎4.540 milliarder centralbankdollars‎‎.‎
  • ‎Så i oktober 2019 gennemførte ‎World Economic Forum‎og‎Bill &Melinda Gates Foundation‎ sammen med Johns Hopkins Center for Health Security, som er finansieret af Rockefeller Foundation, en scenarieøvelse for en kommende pandemi – ‎‎Event 201‎‎.‎‎ Der blev alle de instrumenter og taktikker, der var forbundet med en kommende pandemi, diskuteret og systematiseret. Deres 7-punktsplan for en kommende pandemi blev præsenteret i ‎‎dette dokument‎‎.‎
  • ‎Den 11. marts 2020 erklærede ‎‎WHO’s generalsekretær‎‎ ‎‎Tedros Adhanom Ghebreyesus‎‎, at COVID-19 udbruddet var en “pandemi”, hvilket udløste en handleplan, der aldrig før i menneskets historie har været brugt, nemlig en række lockdowns og ekstreme foranstaltninger, der bragte verdensøkonomien i knæ.‎
  • ‎Den 12. marts 2020 blev Norge lukket ned. Coronakommissionen har udtalt, at Erna Solbergs regering ‎‎overtrådte Grundloven‎‎, da Norge blev lukket ned den 12. marts 2020. “Det var en overtrædelse af grundloven,” sagde ‎‎Stener Kvinnsland‎‎, leder af Corona-Kommissionen, da undersøgelsens resultater blev fremlagt. Den person, der har stået i spidsen for dette bureaukratiske kup mod Stortinget og Grundloven, er sundhedsdirektør ‎‎Bjørn Guldvog.‎

‎Hvem startede denne krig mod menneskeheden?‎

‎Patrick Wood diskuterer dette i ‎‎et interview med Dr. Joseph Mercola‎‎:‎

‎Ved deres ord og handlinger kan du kende dem ‎

‎Hvem startede denne globale revolution? Hvem trækker i trådene? Hvem er den virkelige fjende? Det er ikke befolkningerne. Det er ikke engang en bestemt nation. Det er et konglomerat af velhavende og indflydelsesrige mennesker fra hele verden. Men de har en fælles filosofi, ideologi og dagsorden. ‎

Wood forklarer:

‎Det, der er i gang, kaldes The Great Reset of the Planet. The Great Reset er blevet et slogan. De fleste mennesker har ingen anelse om, hvad det betyder, endnu, men det fremmes af World Economic Forum (WEF), som er tæt forbundet og knyttet til FN.‎”

‎Denne elitegruppe af mennesker repræsenterer de samme kræfter, som oprindeligt var i Den ‎‎Trilaterale Kommission‎‎ tilbage i 1970’erne. Det er den samme type mennesker, den samme dagsorden for at transformere verden i henhold til deres vision; som de synes, tingene skal være. Det er disse mennesker, der har orkestreret det hele, og det er dem, der kører det lige nu.‎

‎Det er let at identificere de fleste af de mennesker, der er involveret i dette. Du kan se på Klaus Schwab og Bill Gates og de tusind virksomheder, der hører under World Economic Forum. De har alle administrerende direktører, bestyrelsesmedlemmer osv., som er en del af World Economic Forum. Det er ret nemt at identificere dem i dag.‎

‎Ideen om The Great Reset er den fuldstændige transformation af samfundet og enkeltpersonerne, som lever i dette samfund. World Economic Forum ‎‎taler frimodigt‎ om begge dele. De taler om denne teknokratiske magtovertagelse, som på den ene side handler om at reformere samfundet, det vil sige samfundets strukturer, institutionerne, men de taler også om omstruktureringen af menneskeheden selv.‎

‎Det vil sige at fusionere teknologi med den menneskelige tilstand, med kroppen, ændre den genetiske kode, Humanity 2.0, H+ er et andet udtryk, der anvendes. Det er vanvittigt. Almindelige mennesker har aldrig tidligere været udsat for dette.‎

‎Forbes: ‎‎Human 2.0 kommer hurtigere, end du tror. Vil du udvikle dig med tiden?‎

‎Agenda 21 lagde grunden ‎

‎Agenda 21 blev oprettet i 1992. Dette blev oprindelsen til bæredygtig udvikling. Det var her, man åbent beskrev denne doktrin. Agenda 21 og biodiversitetskonventionen, der fandt sted på samme tid, var Agendaen for det 21. århundrede.‎

‎Som Wood forklarer, var Agenda 21 grundlæggende i den forstand, at alle begivenhederne blev rullet ud for de ændringer, der implementeres i dag. Det er bare det ved det, at ingen virkelig tog højde for, hvor tingene var på vej hen, de ultimative konsekvenser af det hele. Selvfølgelig blev dem, der så skriften på væggen, miskrediteret som “skøre konspirationsteoretikere.”‎

‎Planen om at eje og kontrollere alt liv ‎

‎I 1994 udkom bogen ‎‎”The Earth Brokers” af Pratap Chatterjee og Matthias Finger. Den viste, hvordan den globale kapitalistiske elite havde omdefineret begreber som biodiversitet og bæredygtig udvikling. Den viste, hvad der skete på ‎Earth Summit‎i Rio:‎

‎Efter årtier med mislykkede udviklingsplaner for Syd og det voksende pres fra miljøkrisen over hele planeten blev Earth Summit set som en dramatisk ny tilgang til at løse planetens problemer. At anerkende, at miljø og udvikling er uadskillelige, var et grundlæggende skridt fremad, men udvikling blev hurtigt meget vigtigere end miljøet. Der var ringe erkendelse af den underliggende årsag til vor dages krise – de uholdbare økonomiske modeller, som det meste af verden i øjeblikket følger.‎

‎Den nye orden, der opstod efter Rio, er identisk med den gamle. Hvis denne nye orden bare er en opvarmet version af den gamle, kan det forventes, at tingene vil fortsætte med at forværres i det nuværende tempo, eller tilmed accelerere, da det nye mantra er, at miljøet endda kan være en rentabel forretning, der vil stimulere udviklingen. Desuden skaber den nye orden lige så stille en global elite, der samarbejder med de stærkeste folkelige bevægelser, de selv samme bevægelser, der gjorde offentligheden opmærksomme på krisen.‎”

‎Kapitalen vil tage kontrol over alt liv‎

‎Forfatterne gennemgik også, hvad de lærte af Biodiversity Convention, som løb parallelt med Agenda 21-konferencen. Den havde de samme deltagere, bare to forskellige tankegange samlet på den samme konference.‎

‎De skrev om biodiversitetskonventionen, som i dag er blevet utrolig vigtig for FN. De sagde, at konventionen implicit sidestiller mangfoldigheden af liv, det vil sige dyr og planter, med mangfoldigheden af genetiske koder. Dermed bliver mangfoldighed noget, moderne videnskab kan manipulere. Det fremhæver bioteknologi som afgørende for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten.‎

‎De omdefinerede for det første begrebet biodiversitet, men de sagde også, at den vigtigste indsats, som biodiversitetskonventionen tager op, er spørgsmålet om ejerskab og kontrol over biodiversiteten. Hoved bekymringen var at beskytte den farmaceutiske og nye bioteknologiske industri.” ‎

‎Vi kan i dag sige “Bingo!” Det var præcis, hvad der skete dengang, og det lagde grunden til det, der sker i dag.‎

‎I dag bevæger teknokrater sig også ind omkring den menneskelige genetiske kode. Chief Medical Officer hos Moderna, Tal Zaks, har for eksempel udtalt, at Moderna, en af udviklerne af mRNA COVID injektionerne, “hacker livets software.” Han beskrev den menneskelige genetiske kode som et operativsystem, og hvis du kan ændre dette operativsystem ved at introducere en ny kodelinje eller ved at ændre en kodelinje, kan du ændre, hvordan operativsystemet fungerer.‎

‎Siden 1992 er der blevet oprettet lovgivning for at beskytte Big Pharma. Man kan hævde, at Agenda 21 siden 1992 har været et “før-kup”. De lagde grunden dengang for at beskytte den farmaceutiske og nye bioteknologiske industri, de vidste ville komme. Og i dag er selve menneskehedens genetiske sammensætning i spil.‎

EU som totalitær stat

‎Dette har været under udvikling i et stykke tid. Se på EU. Mens Europa har nationale grænser, har EU-landene stort set ingen magt til at agere længere. De er underordnet EU’s ønsker.

Derfor kalder mange mennesker i Europa EU for et teknokrati, de er en flok teknokrater – de er ikke-valgte, de er uansvarlige,” sagde Wood.‎

‎Ingen kan holde dem ansvarlige, og de træffer beslutninger for alle andre. Så mens nationalstaterne stadig er der af navn, har de fået frataget deres suverænitet. Verdenssundhedsorganisationen er nu også i færd med at fratage nationerne deres suverænitet gennem den såkaldte pandemitraktat, der vil give WHO hidtil uset magt og indflydelse til at styre under påskud om “global biosikkerhed”.‎

‎Dagens fjende kan ikke sammenlignes med noget, som nationalstaterne tidligere har produceret, såsom for eksempel fascisme. Dette er noget helt nyt. Så mens teknokrati føles som totalitarisme, er nutidens totalitarisme en afart af teknokrati og kan ikke sammenlignes med noget tidligere totalitært regime.‎

Oversættelse: KIS-redaktionen.