Udgivet: 17 juni 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

‎5 tegn på, at de SKABER en fødevarekrise‎

Af Kit Knightly, 25. april 2022.

‎Det er ingen hemmelighed, at ifølge politikere og erhvervspressen har “fødevaremangel” og en “fødevareforsyningskrise” været undervejs i et stykke tid nu. De er blevet forudsagt regelmæssigt i adskillige år.‎

‎Det, der virkelig er mærkeligt er, at på trods af sin næsten konstante begyndelse synes fødevaremanglen aldrig at ankomme, og det er altid noget nyt, der får skylden.‎

‎Allerede i 2012 forudsagde “forskere”, at klimaforandringer og mangel på rent vand ville skabe “fødevaremangel”, hvilket ville ‎‎”gøre verden vegetarisk inden 2050″‎‎.‎

‎I 2019 advarede FN’s “eksperter” om, at ‎‎”klimaforandringerne truede verdens fødevareforsyning”‎‎.‎

‎Senere samme år blev Storbritannien advaret om, at de kunne forvente fødevaremangel som følge af ‎‎”post-Brexit kaos”‎‎.‎

‎Allerede i begyndelsen af marts 2020 “advarede” supermarkeder om, at regeringen ‎‎havde været for langsom til at handle på coronavirusudbruddet‎‎, og at de kunne løbe tør for mad. ( Det skete faktisk aldrig).‎

‎En måned senere, i april 2020, da “pandemien” var mindre end tre måneder gammel, advarede “embedsmænd” om, at COVID ville skabe en ‎‎global fødevarekrise‎‎. Tre måneder senere var det blevet blæst op til ‎‎”den værste fødevarekrise i 50 år”‎‎.‎

‎I sommeren 2021 forudsagde den britiske presse den ‎‎”værste fødevaremangel siden 2. verdenskrig”‎‎ og ‎‎”gentagne strømafbrydelser”‎‎, angiveligt på grund af mangel på lastbilchauffører, der i lige grad skyldtes COVID og ‎‎Brexit‎‎ ( hverken fødevaremanglen eller strømafbrydelserne blev nogensinde rigtig en realitet).‎

‎I september 2021 fik Storbritannien af vide, at stigningen på gasprisen ville skabe ‎‎mangel på frosne fødevarer‎‎, og blot en måned senere, at vi muligvis ville blive nødt til at rationere kød før jul ‎‎på grund af gaskrisen‎‎. ( Der har aldrig været nogen rationering)‎

‎I januar 2022 oplevede Australien de “tomme supermarkedshylder” forklaret som, at Omicron-varianten ‎‎lammede forsyningskæden‎‎, mens USA havde de samme tomme hylder, der der skyldtes dårligt vintervejr.‎

‎Da vi bevæger os ind i foråret 2022, er fødevarekrisen stadig på vej… men nu er det på grund af krigen i Ukraine eller Kinas ‎‎”Zero COVID”-politik‎‎ eller fugleinfluenzaudbruddet.‎

Det er forståeligt, hvis du tænker, at – da fødevarekrisen altid forventes, men aldrig indfinder sig og altid skyldes ‎‎den aktuelle ting‎‎ – at den ikke rigtig eksisterer. At det ikke er andet end en “psyop” designet til at sprede panik og give leverandører en undskyldning for at hæve deres priser som reaktion på falsk “knaphed” skabt af pressen.‎

‎Der er dog indikationer på, at dette kan være ved at ændre sig.‎

‎På en pressekonference i Bruxelles ‎‎den 25. marts i år‎‎ sagde Joe Biden…‎

‎Med hensyn til fødevaremangel – ja, vi talte om mangel, og det vil blive realitet.”‎

‎… hvilket er en decideret mærkelig ting at sige.‎

‎I de fleste tilfælde er den eneste grund til stærkt at bekræfte, at noget “vil være en realitet” fra nu af, at det hidtil så ikke har været det.‎

‎Der er faktisk et par tegn på, at fødevareforsyningen er ved at komme under angreb.‎

‎1. Krigen i Ukraine og vestlige sanktioner‎

‎Det er veldokumenteret, at Ruslands “special operation” i Ukraine har drevet priserne på olie, gas og hvede op. Dels på grund af forstyrrelser på landjorden, men mest på grund af vestlige sanktioner.‎

‎Rusland er den største eksportør af hvede og andre korn i verden, og disse produkter bruges ikke kun til fremstilling af mad til mennesker, men også som dyrefoder. Vestlige nationer, der boykotter russisk hvede, vil derfor potentielt øge prisen på et stort udvalg af fødevarer.‎

‎Vi har allerede set rationering af solsikkeolie ( et stort ukrainsk eksportemne) med forlydender om, at dette kunne udvides til alle mulige andre produkter, herunder pølser, kylling, pasta og øl‎‎.‎

‎Denne krig havde ikke behøvet blive udløst, den kunne have været forhindret (og kunne stadig stoppes) ved en simpel aftale om ukrainsk neutralitet. Kombiner det med de anti-russiske sanktioners gennemgribende karakter – ikke set lignende i nyere historie – og du kan udlede, at kaosset og den deraf følgende stigning i fødevarepriserne er en del af en bevidst politik, der tjener the Great Reset agendaen.‎

‎2. Forøgelse af prisen på olie‎

‎Den øgede oliepris har en naturlig og åbenlyst afsmittende indflydelse på alle industri sektorer – især transport, logistik og landbrug. Vestlige nationer og deres allierede har, på trods af frygt for en leveomkostningskrise, advarsler om fødevaremangel og Ruslands status som den største eksportør af olie og gas i verden, næsten ingen indsats gjort for at sænke olieprisen.‎

‎Den høje oliepris har allerede sendt den russiske rubel tilbage til førkrigsstyrke‎‎, og alligevel har Saudi-Arabien ‎‎øget deres priser‎‎ i stedet for at oversvømme markedet for at inddæmme prisen, som de gjorde i 2014/15.‎

‎At holde olieprisen høj er en bevidst politisk beslutning, og den viser, at leveomkostningskrisen – og enhver deraf følgende fødevaremangel – bliver konstrueret med vilje.‎

‎3. Fugleinfluenza‎

‎Pressen hævder, at der er et stort udbrud af fugleinfluenza i gang. Som vi ‎‎offentliggjorde i sidste uge‎‎, synes dynamikken omkring “fugleinfluenza” at være identisk med COVID. Fugle testes for virussen ved hjælp af en PCR-test, aflives, hvis de tester “positive”, og disse aflivninger mærkes derefter “fugleinfluenzadødsfald”.‎

‎Denne proces har allerede resulteret i destrueringen af mindst 27 millioner fjerkræfugle alene i USA, verdens største eksportør af både kylling og æg. Frankrig, Canada og Storbritannien har også aflivet millioner af fugle.‎

‎Fugleinfluenza har allerede ( angiveligt) fået prisen på kylling og æg ‎‎til at skyde i vejret‎‎.‎

‎( Som en potentielt vigtig sidebemærkning har en ny rapport tillige ‎‎advaret om, at grise kan overføre “superbugs” til mennesker‎‎, så også grise kan stå for skud i snarlig fremtid)‎

‎4. Storbritannien og USA betaler landmænd for at nedlægge landbruget

‎Biden-administrationen begyndte tilbage i maj sidste år, at presse landmændene til at tilføje landbrugsjord til ‎‎“conservation reserve programmet” et føderalt finansieret program, der angiveligt har til formål at bevare miljøet. I bund og grund betaler programmet landmænd for ikke at drive landbrug. En meget mærkelig politisk beslutning i betragtning af den bredt forudsagte fødevaremangel.‎

I Californien vil ‎en plan på statsniveau ‎betale landmændene for at dyrke mindre‎‎, denne gang angiveligt for at spare vand.‎

‎Interessant nok har Storbritannien et lignende program i gang af ( igen, angiveligt) helt andre grunde. Fra februar i år betaler den britiske regering et engangsbeløb på op til £ 100.000 ‎‎til alle landmænd, der ønsker at forlade landbruget og gå på pension. Igen en mærkelig politik i en periode med geopolitisk uro, der påvirker fødevareforsyningen.‎

‎5. Mangel på fremstillet gødning

‎Rusland og Hviderusland er to af de største eksportører af gødning og gødningsrelaterede produkter i verden og tegner sig for‎ handel til en værdi af omkring 10 milliarder dollars‎‎ manuelt. Så krigen i Ukraine ( og sanktionerne) rammer i forvejen gødningsmarkedet hårdt, og i marts ramte ‎‎priserne nye højder‎‎.‎

‎Kina, den tredjestørste eksportør af gødning i verden, har haft et selvpålagt eksportforbud af produktet siden sidste sommer, angiveligt i et forsøg på at holde de indenlandske fødevarepriser lave.‎

‎I lyset af dette er det meget mærkeligt, at America’s Union Pacific Railway pludselig har sat en grænse for antallet af gødningsleverancer, den vil foretage, idet de har informeret gødningsgiganten CF Industries om, at de bliver nødt til at reducere deres togvognsbrug med så meget som 20%.‎

‎I deres offentlige svar ‎‎udtalte CF Industries‎‎:‎

‎Timingen af Union Pacific’s handling kunne ikke komme på et værre tidspunkt for landmændene … Ikke alene vil gødningen blive forsinket som følge af disse forsendelsesbegrænsninger, men yderligere gødning, der er nødvendig for at fuldføre forårsgødningen, kan muligvis slet ikke nå landmændene. Ved at lægge denne vilkårlige begrænsning på blot en håndfuld af transporten bringer Union Pacific landmændenes høst i fare og øger fødevareomkostningerne for forbrugerne.‎

‎Bonus: brande på fødevarevirksomheder

‎På grund af de mange ubekendte vedrørende dette, får det en særlig og ikke-officiel plads.‎

Som den mærkeligste og mest flygtige historie på listen ser det ud til, at der i de sidste seks måneder har været et udbrud af brande på fødevareforarbejdningsanlæg over hele USA. Siden august 2021 er der over hele landet udbrudt mindst 16 større brande på fødevareforarbejdningsanlæg.‎

‎En virksomhed i Nebraska, der forarbejdede kød, brændte ned sidste år i september, ‎‎hvilket påvirkede 5% af landets oksekødsforsyning‎‎. I marts i år lukkede en brand en Nestle fabrik for ‎‎frosne fødevarer i Arkansas‎‎ og en stor kartoffelforarbejdnings virksomhed i Belfast, Maine blev ‎‎næsten jævnet med jorden af en enorm brand‎‎.‎

‎Eksemplerne bliver bare ved med at komme.‎

‎Bare i den seneste uge er to forskellige enmotorede fly styrtet ned i to forskellige fødevarefabrikker og har forårsaget store brande. Det ene på en ‎‎kartoffelforarbejdnings virksomhed i Idaho‎‎, et andet på en ‎‎General Mills-fabrik i Georgia‎‎.‎

‎Lige nu og her kan vi ikke bevise, at dette er en bevidst handling eller endda statistisk usædvanligt, men det berettiger bestemt til yderligere undersøgelser.‎

‎Der er en god artikel om denne historie på ‎‎Tim Pools hjemmeside‎‎ og en dybdegående twittertråd, der dækker alle de seneste begivenheder fra Dr. Ben Braddock ‎‎her‎‎.‎

*

‎Sammenfattende…‎..

  1. ‎En krig, der ikke behøvede at indtræffe, driver fødevare- og oliepriserne op.‎
  2. ‎Sanktioner, som ikke behøvede at blive indført, driver ‎‎også‎‎ fødevare- og oliepriserne op.‎
  3. ‎Vestlige allierede hæver bevidst deres oliepriser.‎
  4. ‎På trods af advarsler om en fødevarekrise betaler USA og Storbritannien landmænd for ikke at drive landbrug.‎
  5. ‎En “fugleinfluenzaepidemi” meget lig den falske COVID “pandemi” driver prisen på fjerkræ og æg op.‎
  6. ‎Vestlige virksomheder gør aktivt manglen på gødning værre.‎
  7. ‎Bizarre brande lammer store dele af den amerikanske fødevareindustri.‎

‎Isoleret set kan disse punkter måske alle ses som fejl eller tilfældigheder, men når du stykker dem alle sammen, er det ikke svært at få øje på mønsteret. Pressen vil måske hævde, at vi ‎‎”som søvngængere” bevæger os ind i en fødevarekrise‎‎, men det ser mere ud til, at man løber frontalt ind i den.‎

‎Efter i årevis at have sagt, at der er fødevaremangel på vej, ser det ud til, at de måske endelig er ved at skabe en.‎

‎For regelmæssige, detaljerede nyheder om potentielle trusler mod fødevareforsyningen anbefaler vi at følge ‎‎Ice Age Farmer‎‎.‎

Oversættelse: KIS-redaktionen.