Udgivet: 18 januar 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af DR JOHAN EDDEBO – 14.januar 2023 – Daily Sceptic

Her følger en offentlig udtalelse fra en gruppe på fem svenske senior læger, som i samarbejde med Dr. Johan Eddebo, forsker i digitalisering og menneskerettigheder, melder alarm om Covid-vaccinerne som de beskriver som “åbenlyst farlige”. De siger, at der bør være et “øjeblikkeligt stop” for massevaccinationen i afventning af “grundige undersøgelser” af de sande forekomster og sværhedsgrader af bivirkninger.

Store alvorlige påvirkninger

Den sande karakter og omfanget af den skade de hidtil usete massevaccinationer for COVID-19 har forårsaget, begynder nu at bliver klar. Førende videnskabelige tidsskrifter er endelig begyndt at publicere data der bekræfter hvad forskningssamfundet har observeret i løbet af de sidste to år, især i forhold til komplekse problemer med immun-undertrykkelse

Meget bekymrende tal vedrørende fødsler og dødelighed er også dukket op.

Lige nu er en angiveligt supersmitsom Omicron-variant i overskrifterne. Det beskrives som en undervariant af XXB-stammen og siges at besidde evner til at omgå immunsystemet. Den er af præcis den type som nogle uafhængige forskere forudsagde ville følge i hælene på massevaccinationernes snævre antigene fokus.

WHO fastholder kursen

WHO fastholder at der på verdensplan stadig “dør 10.000 mennesker på grund af Covid hver eneste dag“, et usandsynligt dødstal mere end ti gange større end en gennemsnitlig influenza. Det gentager det “presserende behov for vaccinationer, især i lyset af Kinas genåbning og angiveligt forfalskede data om dødelighed og infektioner“.

EU har endda indkaldt til et hastetopmøde i lyset af det påståede kinesiske “Covid-kaos“, der “bringer minder om hvordan alting begyndte i Wuhan for tre år siden“.

I Sverige har sundheds- og socialministeren sagt, at han ikke kan udelukke nye restriktioner, og oplyser, at alle skal tage “deres tre doser“, da “kun” 85% af befolkningen er “fuldt vaccineret“.

“Vacciner” og overdødelighed

At en så omfattende vaccinedækning ikke har givet bedre resultater efter næsten to år, er et bemærkelsesværdigt faktum. Endnu mere i lyset af, at nogle individer modtager fire eller flere gentagne eksponeringer for det samme vaccineantigen, men alligevel pådrager sig den sygdom, de angiveligt er immuniseret mod.

Samtidig blinker endnu flere ildevarslende advarselslamper.

En af advarselslamperne er, at den gennemsnitlige dødelighed i mange vestlige lande stadig er på et bemærkelsesværdigt højt niveau. Dette på trods af at de direkte virkninger af coronavirus har været marginale i mere end et år. Data fra EuroMOMO indikerer en markant overdødelighed i EU for hele 2022. Det tyske statistiske kontor rapporterer, at landets dødelighed i oktober var mere end 19 % i forhold til medianværdien af de foregående år.

Skyldes dette Covid, som WHO’s ’10 000 pr. dag’-tal synes at indikere?

Forklares med senfølger

Skylden er lagt for fødderne af ‘Senfølger fra Covid‘ såvel som de almindelige akutte infektioner, men ifølge EuroMOMO og Our World in Data-statistikken skyldes hovedparten af de overskydende dødsfald i Europa i 2022 faktisk ikke klinisk manifesterede coronavirus-infektioner.

Desuden bør vi ikke se fortsatte overskydende dødsfald fra en luftvejsvirus af denne art efter tre års global eksponering. Dette på grund af den uundgåelige konsolidering af naturlig immunitet.

Hvis en sådan situation fortsætter, bliver den hypotetiske forbindelse til en vaccinerelateret immunitetsundertrykkelse, som netop nu er kommet i fokus, relevant at undersøge i detaljer.

Immunsystemet og “vacciner”

Hvis, som det er blevet argumenteret, vaccinationerne, og især boosterne, ændrer immunprofilen hos modtagere, således at Covid-infektioner bliver ‘tolereret’ af immunsystemet, er det muligt, at vaccinerede individer vil have en tendens til en langsigtet situation, gentagne infektioner der ikke forsvinder og som ikke viser tydelige symptomer, mens de stadig fremmer systemisk skade.

Litteraturen indikerer nu en omfattende substituering(red: udskiftning) i vaccinerede af virusneutraliserende antistoffer med ikke-inflammatoriske antistoffer, et ‘klasseskift’ fra antistoffer, der arbejder på at fjerne virussen fra vores system, til en kategori af antistoffer, hvis formål er at desensibilisere os til at være irriterede og overfølsomme.

Nettoeffekten er, at den inflammatoriske reaktion på Covid-infektion bliver nedreguleret (reduceret). Det betyder, at fuldbårne infektioner vil give mildere symptomer, og at de ikke bliver fjernet så effektivt (delvist da feber og betændelse er afgørende for, at din krop kan slippe af med et patogen).

At denne udvikling alene ikke er årsag til et øjeblikkeligt stop for massevaccinationerne, samt grundige undersøgelser, er forbløffende.

Myocarditis og “vaccinerne”

Der er naturligvis en anden og mere velkendt potentiel delforklaring på den overraskende overdødelighed. Vi har tydelige indikationer på koagulationsforstyrrelser forbundet med Covid-vaccinerne i et nyt større nordisk studie. Der er også gentagne undersøgelser der viser en klar sammenhæng mellem hjertesygdomme og Covid-vaccination (se Le Vu et al., Karlstad et al. og Patone et al).

En nyligt offentliggjort thailandsk undersøgelse indikerede desuden, at næsten en tredjedel af de tilmeldte vaccinerede unge udviste kardiovaskulære manifestationer, og en endnu upubliceret schweizisk undersøgelse tyder på, at så mange som 3 % af alle vaccinerede viser hjertemuskelskade.

Og som nævnt ovenfor ser vi også signaler vedrørende fertilitetsforstyrrelser forbundet med Covid-vaccinerne.

Vacciner og fertilitet

En israelsk undersøgelse viser nedsat motilitet(red: sædcellens bevægelsesevne) og sædkoncentrationer efter både Pfizer- og Moderna-vaccination. Det europæiske lægemiddelagenturs sikkerhedskomité har også bekræftet, at vaccinerne kan forårsage menstruationsforstyrrelser. Pfizers egne undersøgelser tyder på, at lipid-nanopartiklerne i mRNA-vaccinerne ophober sig i kønsorganerne.

Hypotesen om, at COVID-19-vaccinationer påvirker fertiliteten, understøttes af et betydeligt og hidtil uset fald i den svenske fødselsrate i løbet af de første måneder af 2022. Ifølge svenske demografer er faldet “overraskende”.

Der er lignende data fra mange andre vestlige lande, og at fortsætte massevaccinationerne for lavrisikogrupper som børn eller gravide kvinder er fuldstændig uansvarligt. Især da vaccinationerne kun gør lidt eller intet for at stoppe spredningen, som det oprindeligt blev lovet, og som stadig fejlagtigt bliver vedligeholdt.

Jeg håber at hypotesen om et fald i fødselsraterne på grund af vaccinationerne hurtigst muligt kan afvises gennem en grundig og uafhængig undersøgelse. Tallene er virkelig bekymrende.

Data frigivet via aktindsigt i USA

Alligevel er det typisk for hele situationen, at Pfizers data vedrørende fertilitetsforstyrrelser var blevet gemt væk og skulle opdages gennem en FOIA-anmodning(red: aktindsigtsanmodning i USA).

Der er næsten ingen uafhængig offentlig debat om disse spørgsmål, og kritiske perspektiver undertrykkes aktivt af de store digitale platforme.

Medierne er købte og styrede til censur

Offentlige vagthunde såsom European Medicines Agency er finansieret af medicinalindustrien og baserer ofte deres anbefalinger på Big Pharmas interne undersøgelser. Vores videnskabelige og akademiske institutioners uafhængighed er truet, og vi ser et sammenfald mellem videnskabelig forskning, private virksomheders interesser og politiske og ideologiske mål på alle niveauer.

At lægge et digitalt censurfilter over alt dette, hvor proprietære algoritmer mikrostyrer informationsstrømmen og den offentlige debat, i overensstemmelse med deres ejeres intentioner, betyder i praksis, at vi er ved at afskaffe det åbne demokratiske samfund og uafhængig videnskabelig forskning.

Nylige afsløringer viser også, at de digitale platforme aktivt har arbejdet for at undertrykke kritiske perspektiver på Covid-politikkerne og massevaccinationerne. Twitter har til dette formål udviklet hemmelige censurstrategier og anvendt såkaldt ‘shadowbanning’ som har skabt af en næsten uopdagelig undertrykkelse af synligheden af opslag og konti forbundet med uønskede perspektiver og analyser. Facebook fjernede mere end syv millioner opslag for at påvirke debatten om Covid i starten af andet kvartal af 2020. YouTube har forbudt offentliggørelse af videomateriale der indeholder kritiske perspektiver på Covid-vaccinationerne. Sådant indhold betegnes som “misinformation” og “desinformation”, uanset om det understøttes af relevante data eller ej.

Underminering af demokratiet og tilliden til systemet

Den slags tiltag har meget alvorlige konsekvenser. Digitaliseringens centraliserede styring af informationsstrømmen påvirker ikke kun politik på lokalt og regionalt plan, men påvirker også måden hvorpå videnskabeligt og journalistisk arbejde kan udformes og udføres. Det skaber strukturer der øjeblikkeligt undertrykker heterodokse synspunkter og dæmper kritiske røster gennem frygt og indirekte forfølgelse.

Offentlighedens tillid til vores fælles institutioner vil uundgåeligt blive udhulet af denne udvikling.

Det åbne samfund har nu desperat brug for en genfødsel. De demokratiske og videnskabelige diskurser skal genopbygges fra bunden, og på en måde der respekterer de nye og unikke risici i vores nutidige situation, og som beskytter og understreger ansvaret overfor den enkelte borger.

Nøglen til dette er, at presse på med kritiske spørgsmål vedrørende de åbenlyst farlige massevaccinationer og at undersøge korruptionen af vore politiske og videnskabelige institutioner. Det er noget som Covid-situationen har kastet lys over i vores nuværende krise.

Det er afgørende at vi straks begynder at afhjælpe den betydelige skade, der er blevet påført den globale folkesundhed og det åbne samfund.

Johan Eddebo, ph.d., forsker i digitalisering og menneskerettigheder

Sture Blomberg, dr.med., ph.d., lektor i anæstesiologi og intensiv og tidligere overlæge

Ragnar Hultborn, professor emeritus, specialist i onkologi

Sven Román, læge, børne- og ungdomspsykiater, siden 2015 overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien i hele Sverige

Lilian Weiss, lektor, speciallæge i kirurgi

Nils Littorin, bosiddende i psykiatri, overlæge i klinisk mikrobiologi

Forfatterne er medlemmer af Läkaruppropets bio-medicinsk-juridiske netværk. De arrangerer en konference i Stockholm den 21.-22. januar i samarbejde med det svenske Doctors’ Appeal-netværk. Dens hovedfokus vil være på konsekvenserne af den globale COVID-19-politik og virkningerne af Covid-vaccinerne.

Se mere HER

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: Lakaruppropet.se

KIS-redaktionen