Udgivet: 23 januar 2024 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Robert Malone – 20. januar – 2024 – rwmalonemd.substack.com

Det er Davos (World Economic Forum) uge, og MSM’s hysteriske propagandafremstød fra globalisterne, vedrørende “Disease X”, er i fuld gang. Bare tag et kig på et par af “papegøje-mediernes” overskrifter i dag:

Mørk propaganda

Næsten alle større nyhedsmedier i verden har publiceret “mørke” propagandaindslag om sygdom X.

Hvorfor skriver jeg “mørk” propaganda?

Det gør jeg fordi “eksperterne” faktisk ikke er navngivet i artiklerne.

De peer-reviewede artikler, der understøtter tesen om “et dødeligt patogen, der forårsager 20 gange flere dødsfald end COVID-19” eller “dræber 20 gange flere mennesker end COVID-19” eller “dræber 50 millioner mennesker“, er ikke-eksisterende.

Alligevel er alle disse fortællinger topnyheder i mainstream medier.

Dette er blot endnu en øvelse i globaliserede meddelelser, for at støtte WHO (World Economic Forum) og WEF-fremstødets fortælling om, at regeringer skal hælde milliarder ind i de største transnationale virksomheder i verden, for at “kurere” en ikke-eksisterende sygdom.

Frygtporno

Hvad der ikke er mørk propaganda, men snarere “grå” propaganda er, at denne frygtporno bliver skubbet fremad af WEF og WHO.

WHO-embedsfolk udgør hovedparten af de fremhævede talere og paneldeltagere ved “Disease X” på Davos-mødet i denne uge.

Fra WEF’s hjemmeside:

Det store fremstød fra WHO og WEF er, at “Disease X” vil være zoonotisk(red: overført fra dyr til menneske).

Penge til at overvåge hvert eneste jordstykke i verden, er vejen frem til at stoppe “Disease X.”

Sikke en tilfældighed, at det helt nye CIA-efterretningsagentur, der er udpeget til at drive National Counterproliferation and Biosecurity Center og overvåge patogener, har til hensigt at gøre netop det.

Og at dette tilfældigvis er beregnet til at køre sideløbende med CIA-missionens overvågning af verden, til andre (fordækte?) formål.

Ifølge WHO, handler Disease X om One Health-løsninger.

Verdenssundhedsorganisationen beskriver One Health som følgende:

Offentlige embedsfolk, forskere og ansatte på tværs af sektorer på lokalt, nationalt, regionalt og globalt plan, bør implementere fælles reaktioner på sundhedstrusler. Dette omfatter udvikling af fælles databaser og overvågning på tværs af forskellige sektorer, og identificering af nye løsninger, der adresserer de grundlæggende årsager og sammenhænge mellem risici og påvirkninger.

Grundlæggende, giver One Health offentlige sundhedsembedsfolk total kontrol og overvågning, på tværs af AI, internettet, landbrug, klimaforandringer, folkesundhed, sundhedssystemer, økosystemer, byer og landdistrikter. Det kan omfatte næsten alt. One Health sidestiller også dyre- og planteliv med menneskeliv.

WHO fortsætter:

At undersøge indvirkningen af menneskelig aktivitet på miljøet og dyrelivets levesteder, og hvordan dette skaber sygdomstrusler. Kritiske områder omfatter: fødevareproduktion og-distribution, urbanisering og udvikling af infrastruktur, internationale rejser, handel, aktiviteter, der fører til tab af biodiversitet og skaber klimaforandringer, og dem, der lægger et øget pres på naturressourcerne – alt dette kan føre til fremkomsten af zoonotiske sygdomme.

Vi har set disse spilleregler før……

International Journal of Arts of Social Science udgav artiklen betitlet: “The World Economic Forum, “The Lancet,” and COVID-19 Knowledge Gatekeeping.”

Denne artikel er afgørende for at forstå, hvor korrumperede WEF, såvel som WHO er blevet, i forhold til videnskabelige tidsskrifter, videnskabsfolk, universiteter og medier, herunder faktatjekkere.

Her en sammenfatning af artiklen:

Studiet undersøgte de forbindelser, som World Economic Forum har etableret med organisationer og personer, der er knyttet til Lancet-artiklen med titlen Udtalelse til støtte for videnskabsfolk, sundhedspersonale og sundhedsfagfolk i Kina, der bekæmper COVID-19

Guidet af Gatekeeping Theory og suppleret af Political Economy of Knowledge Theory, implementerede undersøgelsen en integrerende litteraturgennemgang (tekstlig syntese).

Der blev taget prøver af relevant online litteratur gennem en sneboldteknik ved hjælp af Googles søgemaskineplatform, for at belyse finansieringen og ejerskabet af Lancet og de 27 forfattere til nævnte artikel og deres tilknytning til højere læreanstalter, i forhold til deres forbindelser med World Economic Forum, for at fremhæve deres implikationer for gatekeeping og COVID-19 videnproduktion i tidsskriftspublikationer, især i Lancet.

Resultater afslørede, at WEF er trængt ind i alle videninstitutioner der drager fordel af hypotesen om oprindelsen af den naturlige COVID-19-virus, og undertrykkelsen af modstridende hypoteser, herunder lab-lækage-fortællingen. En model af WEF-videnproduktionskomplekset overfor laboratorielækage-hypotesen, blev præsenteret visuelt for at illustrere WEF’s indflydelse på det videnskabelige tidsskrifts gatekeeping, i forhold til Lancet.

Her er omtalte artikel.

Dette var den videnskabelige artikel, der stoppede “spredningen” af “misinformation“: at Cvoid-19 kunne stamme fra et laboratorium.

Denne artikel var afgørende for at lukke “lab-lækageundersøgelser” i WHO og USA. Faktisk konkluderede WHO-rapporten, offentliggjort i februar 2021 om virussens oprindelse, at hypotesen om laboratorielækagen var “ekstrem usandsynlig“.

De afbrød senere en anden undersøgelse, fordi WHO-embedsmænd hævdede, at Kina var usamarbejdsvillig – mens de undlod at indrømme, at USA kan have spillet en væsentlig rolle, i både finansiering og ledelse af Wuhan-laboratorieforskningsprogrammet.

Peter Daszak og Jeremy Farrar

I den originale Lancet-artikel fra 2020, omfattede de 27 WEF-tilknyttede forfattere både Peter Daszak og Jeremy Farrar (Chief Scientist ved Verdenssundhedsorganisationen siden 2023. Han var tidligere direktør for The Wellcome Trust fra 2013 til 2023).

Uddrag fra Lancet-artiklen:

Den hurtige, åbne og transparente deling af data om dette udbrud, er nu truet af rygter og misinformation omkring dets oprindelse. Vi står sammen om kraftigt at fordømme konspirationsteorier, der tyder på, at COVID-19 ikke har en naturlig oprindelse.

Det som Brian Bantugan, forfatteren af “The World Economic Forum, ‘The Lancet’ og COVID-19 Knowledge Gatekeeping” opdagede, er chokerende.

Forlagene, forfatterne, de tilknyttede universiteter, NGO’erne og finansieringskilderne, er næsten alle direkte knyttet til WEF. De fortsatte alle med at undertrykke information om laboratorielækagen gennem pandemien.

Han skriver:

Gennem indholdsanalyse ved hjælp af en analysematrix, etablerede undersøgelsen de forbindelser der eksisterer mellem The Lancet og WEF. Undersøgelsen argumenterede gennem Gatekeeping and Political Economy of Knowledge Production, at forbindelserne fundet mellem The Lancet og WEF, antyder et sandsynligt samarbejde, der førte til marginaliseringen af laboratorielækage-oprindelsesfortællingen så tidligt som i februar 2020 – i et netværk af desinformation inden for et etableret, men usynligt netværk af videnproduktion.

Ydermere brugte videnskabelige tidsskrifter det, der kaldes “gatekeeping” til at tilbageholde information.

I følge forfatteren Brian Bantugan:

Udtrykket “gatekeeping” blev opfundet af Kurt Lewin for at henvise til en proces med at blokere “uønskede eller ubrugelige ting ved at bruge en gate” (communicationtheory.org, n.d., para. 2). Teorien hævder, at “(den) portvagten beslutter, hvilken information der skal videregives til grupper eller individer, og hvilken information der ikke skal” (afsnit 3). Ifølge Shoemaker og Vos (2009), er gatekeeping “… processen, der ikke kun bestemmer hvilken information der vælges, men også hvad indholdet og arten af meddelelser… vil være” (afsnit 1). Oprindeligt blev det brugt til at beskrive processen med nyhedsproduktion i massemedier, der involverede at “udvælge, skrive, redigere, placere, planlægge, gentage og på anden måde “massere” information til nyheder” (Vos & Reese, 2009, i Omlette à la Chantal, 2021).

Lancet ejes af WEF-partner

For det første ejes Lancet af Elsevier, som ejes af WEF-partneren RELX Group. Denne kendsgerning er i øvrigt ikke til at få øje på, på Lancets hjemmeside.

Men det bliver endnu værre.

Nogle eksempler på denne gatekeeper-indsats er: Elsevier Novel Coronavirus Information Center, Wiley COVID-19 Resources and News-portalen, Springer Nature COVID-19-ressourcecentret og Frontiers Coronoravirus Knowledge Hub (Matias-Guiu, 2020). Elsevier er ejet af WEF-partneren RELX Group. John Wiley & Sons udgav Schwab’s Stakeholder Capitalism (WEF, 2022). Springer Nature ejes af WEF-partner Holtzbrinck Publishing Group. Frontiers blev grundlagt af WEF-tilknyttede Henry Markram (WEF, 2022).

Så alle disse udgivere har direkte tilknytning til WEF… og alligevel har de været gatekeepere til det, der blev offentliggjort under Covid-19. Herunder udgivelsen af den originale artikel med animalsk oprindelse(flagermus).

[Det skal her bemærkes, at Frontiers in Pharmacology (stiftet af WEF-tilknyttede Henry Markram) var en publicist, der undlod at offentliggøre enhver tidlig behandling mod Covid-19. Jeg var dengang redaktør af specialudgaven for tidlig behandling og da dette skete, sagde jeg og de fire andre seniorredaktører alle op]

Men artiklen fortsætter med at dokumentere, at næsten alle de 27 Lancet-forfattere og deres universiteter, har stærke tilknytninger til WEF.

Detaljerne om disse relationer er lagt i en række tabeller, som kan findes her.

Artiklen fortsætter:

Det faktum, at forfatterne til den kontroversielle artikel i The Lancet, alle er ret involverede i højt profilerede organisationer som UN-FAO, WHO og USAID, afslører meget om, hvorfor de besluttede at støtte de handlinger, der førte til den umiddelbare “konspiratorisering” af andre hypoteser om virusoprindelsen og massevaccinationerne, som de i høj grad promoverede kort tid efter, at nedlukningerne var på plads over hele verden.

Hvis vi antager, at UN-FAO, WHO og USAID, opererer inden for et problemfrit system, legemliggjort af One Health-tilgangen som de støttede flere år før pandemien indtraf, ville det ikke være svært at tro, at de redaktionelle processer er knyttet til, og understøttet af, et system, som arbejder for deres og WEF’s fordel.

Dataene viser, at WEF er en del af de mikro- og makromiljøer, der former en redaktionel gatekeeping. Det er et spillefelt, der er partisk over for deres system, og kun ideer der fremmer deres system, vil have en chance for at blive hørt. At laboratorielækage-hypotesen forstummede, er, hvad artiklen af de 27 forfattere sandsynligvis havde til formål at sikre. Figur 1 nedenfor viser netværket, der understøtter den naturlige oprindelseshypotese om COVID-19.

Figur 1 nedenfor, baseret på dataene ovenfor(tabeller fra artiklen), viser de komplekse relationer som WEF har etableret sig solidt på. Gennem indflydelse fra WHO og UN-FAO, former WEF ikke kun WEF-tilknyttede videregående uddannelsesinstitutioner, men også dem, der ser op til dem som rollemodeller.

Den seneste udvikling har imidlertid vist, at det ikke kun er Lancet, der betragtes som tvivlsom for sin beslutning om at privilegere værket af de 27 forfattere, tilknyttet WEF-forbundne universiteter, hvilket resulterede i marginaliseringen af konkurrerende, men lige så gyldige teorier om oprindelsen af Covid-19 virus, men også NatureMedicine (Campbell, 2022), som også er en under-organisation tilknyttet WEF.

Det er klart, at gatekeeping, i videnskabelige tidsskrifter, her ses som lige så sårbare over for indflydelse fra den politiske og økonomiske elite, som resten af mainstream og sociale medier. I betragtning af, at lækkede og redigerede dokumenter der forbinder Fauci med nogle af forfatterne i den kontroversielle Lancet-artikel, er dukket op (som viser, at nogle af forfatterne kommunikerede direkte med ham, før artiklen blev offentliggjort) (Peak Prosperity, 2022) og nettet af relationer i figur 1., er det ikke overraskende, at den kontroversielle artikel blev udgivet på ingen tid. “Videnskabelig” gatekeeping og “sandhedsskabelse” ser ud til, frem for alt, at fremme WEF’s interesser.

Sammenholdt med dataene i tabel 2 og 3, kan man udlede, at WEF er trængt ind i alle de institutioner, der former folks sind, gennem deres politikker og programmer.

Bortset fra de øverste redaktører af Lancet, dets ejere og finansieringsselskaber, har WEF unægtelig positioneret sig til at påvirke fremtidige ledere, politiske beslutningstagere og videns gatekeepere som Lancet, især dem i prestigefyldte skoler, som kun kan tilgås af de privilegerede og de velhavende. Det er ikke svært at tro, WEF interessen vil være i højsædet blandt studerende og kandidater fra sådanne universiteter, sammenlignet med mængden, som overhovedet ikke har nogen interesse i WEF’s virke.

ONE Health skal “redde” verden

Lige nu bliver Disease X og One Health propaganderet i mainstreammedierne, som værende løsningen til at redde verden fra en massiv uddød – denne propaganda bliver drevet af WEF i samarbejde med WHO. EcoHealth Alliance er også i spidsen for One Health-initiativet og har indsamlet millioner af dollars til deres forskningsprojekter i One Health.

Davos-mødet bliver brugt til at propagandere for WHO’s pandemi-traktat, der fjerner medlemslandenes nationale suverænitet og selvbestemmelse over beslutninger, vedrørende folkesundhedsfremme under en pandemi.

WEF og WHO forestiller sig løsninger på den imaginære “sygdom X“, der involverer flere tab af frihedsrettigheder.

De ønsker kontrol over fødevaresystemer, flere penge, mere censur, mere overvågning, kontrol over klimaforandringsdagsordenen – alt sammen i folkesundhedens navn.

Men endnu værre, at de ønsker alt dette kodificeret i et dokument, der overdrager national suverænitet til WHO.

WEF og WHO ved, at One Health og pandemiaftalen, er deres bedste veje til mere verdenskontrol.

Uden nogensinde at have konsulteret de suveræne medlemsnationer, har WHO placeret den globale “naturrettigheds”-bevægelse, på niveau med, eller over, mennesker.

Derfor må One Health-modellen forkastes.

Lyt nedenfor til World Economic Forums 2024-diskussion “Preparing for Disease X“, hvor Dr. Tedros Ghebreyesus, WHO’s generaldirektør, taler om pandemiaftalen:

For at have et bedre beredskab og for at imødegå sygdom X, har vi udarbejdet en pandemiaftale. Pandemiaftalen kan bringe al den erfaring og alle de udfordringer, vi har stået over for, sammen i ét…Dette er en fælles global interesse, og meget snævre nationale interesser bør ikke komme i vejen. Selvfølgelig er nationale interesser naturlige, men det er SMALLE nationale interesser, der kan være vanskelige og som kan påvirke forhandlingerne, mens vi taler…

Dr. Tedros, Davos 2024


Dette er fjendens ansigt.

Denne særlige legemliggørelse af fjenden, kommer i skikkelse af WEF og WHO.

De styrer nu knapperne til mainstream-medierne, faktatjekkerne, akademiske institutioner, udgiverne af de videnskabelige tidsskrifter og statsoverhoveder.

Listen over, hvem de ejer eller har købt, er næsten uendelig.

Kampen foran os er enorm. Vi må kæmpe videre og ikke give op……

Robert Malone

Kilde

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: Brownstone Institute – rwmalonemd.substack.com

KIS-redaktionen