Udgivet: 12 november 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af KIS-redaktionen – 12. november – 2023

WHO er kommet med et forslag til en bindende traktat som vil placere magten over Danmarks sundhedssystem på WHO-generaldirektør Gehbreyesus´ bord. Hvis det stemmes igennem vil forslaget gøre WHO til et overstatsligt organ med juridiske rettigheder som vil tilsidesætte Danmarks selvbestemmelse i tilfælde af en pandemi.

Forslaget kan ses og downloades HER:

Gates har lavet forarbejdet

Sundhedsminister Sofie Løhde er en af ​​dem, der i øjeblikket, måske, er ved at sælge ud af Danmarks selvbestemmelse og gøre os til en “slavenation” under WHO, hvis altså folketinget ukritisk tilslutter landet denne traktat.

Der er gjort et grundigt forarbejde for at få medlemslandene til at gå med på denne ide. Bill Gates og andre, har rejst rundt i verden gennem de sidste 8 år og havde et møde med daværende statsminister Lars Løkke den 18. oktober 2018.

Korruption i WHO

Hvad har WHO gjort der kvalificerer organisationen til at få praktisk talt diktatoriske beføjelser i den næste pandemi og imellem pandemier?

Hvis WHO ikke var massivt støttet af vaccineindustrien, herunder GAVI, men i stedet blev tvunget til at leve på sine egne meritter, ville de blive afvist som den uduelige, farlige og korrupte organisation, den har vist sig at være.

KIS-redaktionen har rettet henvendelse til Sundhedsministeriet for at få svar på, hvorfor der i Danmark ikke er en åben debat om dette, når det, hvad angår vores selvbestemmelsesret og suverænitet, potentielt kan blive det største indgreb i vores demokrati nogensinde.

WHO’s foreslåede traktat og ændringerne af IHR, er også i klar modstrid med menneskerettighederne.

Et halvt år efter, at Covid-19-pandemien brød ud, blev et initiativ for fremtidens pandemiberedskab præsenteret. Den traktat, der nu er på bordet, Zero Draft, er formelt blevet udarbejdet af det “mellemstatslige forhandlingsorgan”, ING, med input fra WHO, EU, nationale politikere og lobbyister.

Forhandlinger er i gang, og traktaten forventes at blive stemt igennem i maj 2024 hvis medlemslandene kan blive enige. Dette er bemærkelsesværdigt, men ikke det mest presserende lige nu.

IHR ændringer danner grundlaget

Sideløbende med arbejdet med at lave en pandemitraktat, arbejder Verdenssundhedsforsamlingen på en revision af de internationale sundhedsregler, IHR. Der er to separate sæt ændringsforslag, hvoraf det ene allerede blev vedtaget på et møde i WHA den 27. maj 2022. Her deltog Sofie Løhde uden at der har været nærmere omtale og diskussion i hverken Folketinget eller pressen.

Fristen for at afvise disse ændringsforslag er fastsat til 1. december 2023. Dette skal ske skriftligt til WHO fra lederen af medlemsstaternes regeringer.

Vores statsminister skal omhyggeligt og præcist angive, hvilke ændringsforslag vi som land ikke kan acceptere.

Det andet sæt ændringsforslag til IHR består af 300 ændringsforslag, der er blevet forhandlet uden nogen debat. Disse vil blive forelagt for revisionsudvalget for internationale sundhedsregler den 15. december 2023 og forventes at blive stemt igennem i maj 2024.

Dette efterfølges af en ratificeringsproces, som oprindelig var på 18 måneder, men som nu er blevet forkortet. I praksis vil det være umuligt at forstå den fulde betydning af IHR-ændringerne på så kort tid.

De vigtigste ændringer i IHR

En vigtig og nylig ændring af “International Health Regulations”, IHR, handler om at give en enkelt person, WHO’s generaldirektør, mandat til, på meget løst grundlag, at erklære en international sundhedsnødsituation, som kan retfærdiggøre verdensomspændende nedlukninger af næsten hele (194 medlemsstater) eller dele af verden.

Hvis revisionerne af IHR går igennem, betyder det, at WHO forlader sin status som rådgivende organ for i stedet at blive en overnational organisation med juridisk bindende direktiver for alle 194 medlemslande. WHO’s afgørelser vil hverken kunne ankes eller stilles spørgsmålstegn ved. Et internationalt bureaukrati under ledelse af FN er ved at blive opbygget med et budget, der forventes at stige meget kraftigt i de kommende år.

Top-down styring af danske læger

Det nye bureaukrati vil overvåge nye virusvarianter, identificere dem, bestemme deres “trusselsbillede” og derefter implementere modforanstaltninger. En selvopholdende pandemisk industri er ved at blive skabt, med store interne interessekonflikter, finansieret af verdens skatteydere, men fordi den er under et FN-agentur, har den intet nationalt juridisk tilsyn og ubetydelig ansvarlighed.

Forskellige muligheder for lockdown

Dens begrundelse for fortsat finansiering vil være baseret på at erklære og reagere på opfattede trusler eller potentielle trusler, som kan handle om klimaændringer, trusler mod biodiversiteten samt forstyrrelser i økosystemer, smitte i forholdet mellem mennesker og dyr, en potentiel eller reel pandemi trussel. Det nye bureaukrati vil begrænse folks liv og samtidig skabe profit til sine sponsorer gennem lægemiddelanbefalinger via WHO-mandatet.

Regeringen er tavs

Sofie Løhde er sundhedsminister og repræsenterer Danmark i Verdenssundhedsforsamlingen (WHA). Mødet, WHA76 i maj, var en statusopdatering af pandemitraktaten (Pandemic Treaty).

I løbet af mødedagene blev der også afholdt et stort årligt møde vedrørende revision af de internationale sundhedsregulativer (IHR) med arbejdsgruppen kendt som WGIHR.

WHO´s pandemihåndtering

To vigtige spørgsmål at stille er:

 • Hvad kan præcist retfærdiggøre, i forhold til WHO’s tidligere anbefalinger herunder tiltag fra den seneste Covid-19-pandemi, at WHO nu får øgede beføjelser?
 • Hvad har WHO gjort, der er godt, og som har bidraget positivt til danske borgeres sundhed?

Mere skade end gavn

Under Covid-19-pandemien fulgte verdens lande stort set alle WHO`s anbefalinger, hvilket har vist sig at være en yderst tvivlsom vej. Antallet af alvorlige bivirkninger og dødsfald efter vaccination mod Covid-19 rundt om i verden, er større end summen af bivirkningerne fra alle de vaccinationer, der er blevet foretaget i de sidste 32 år.

WHO anbefalede en vaccine mod Covid-19, som i retrospekt hverken viste sig at beskytte mod infektion eller stoppe smittespredning. WHO gik ind for massive lockdowns, der viste sig dels at være ineffektive men også svært skadelige overfor børn, unge og gamle. Dette er noget undersøgelser der har sammenlignet landes forskellige niveauer af lockdowns, har vist.

Tvivlsomme tiltag

Selv brugen af ​​mundbind er blevet bekræftet af videnskabelige undersøgelser for at være yderst tvivlsom, med hensyn til at stoppe viruspartikler. Tidligt under pandemien blev det klart, at PCR-testene ikke var pålidelige til at påvise infektion.

Dette blev bl.a. udtalt af Sundheds-og Ældreudvalget. PCR- testens ophavsmand Kary Mullis, der pludselig døde i 2019, modtog Nobelprisen for sin opdagelse i 1992 og sagde det samme. PCR-testene gav snarere et stort antal falske positive resultater, som gav næring til pandemien.

Kary Mullis

Dette gjorde det muligt for WHO at erklære en international sundhedskrise. Antallet af smittede så ud til at være stigende, mens de alvorligt syge med Covid faldt dramatisk rundt om i verden. WHO fastholder fortsat, at PCR-testen er velegnet til at påvise infektion.

WHO hævdede også, at vacciner var den eneste måde at skabe immunitet i befolkningen på og afviste naturlig immunitet gennem spredning af infektion. Dette går imod al erfaring indenfor lægevidenskaben.

WHO afviste tidlig behandling ved hjælp af falsk forskning

WHO afviste også alle former for tidlig behandling for at forebygge alvorlig sygdom efter at en uredelig artikel om hydroxycloroquine var blevet udgivet i The lancet. Den er senere blevet trukket tilbage som den første i Lancets 258 årige historie.

Dette var medvirkende til at mange mennesker mistede deres liv på grund af manglende behandling. Med stor bestyrtelse kan der nu konstateres en meget høj overdødelighed i alle aldersgrupper rundt om i verden.

Lande med høj vaccinationsrate er ramt af den højeste overdødelighed. “The Human Mortality Database“.

Databasen administreres af en gruppe forskere fra University of California, Berkeley, USA og Max Planck Institute for Demographic Research i Rostock, Tyskland. “Our World in Data” citerer den samme kilde til præsentationer om overdødelighed i den post-pandemiske verden.

Fertilitet

Fertiliteten er også faldet markant efter vaccinationskampagnen mod Covid-19. Årsagen er ikke fastlagt, men vaccinerne mod Covid-19 kan ikke udelukkes som en af forklaringen.

IHR ændringer

Nedenfor er nogle af de diktatoriske ændringer, der nu er på bordet, og som Danmarks regering, repræsenteret af Sofie Løhde, bør være stærkt imod. Hvis disse ændringer bliver stemt igennem, trods eventuelle protester fra den danske regering, bør vi straks, med stor hast, forlade WHO.

Sker dette ikke, er en diskussion om krænkelser af menneskerettighederne berettiget.

 • IHR Artikel 12: Generaldirektøren er bemyndiget til at erklære en sundhedsnødsituation, selvom der kun er en “potentiel sundhedsnødsituation”. Hvad der udgør en “potentiel sundhedsnødsituation” er defineret af IHR og kan således ikke stilles spørgsmålstegn ved. For at afgøre, om en sådan nødsituation eksisterer, kræver IHR omfattende overvågning og rapportering. Generaldirektøren har også beføjelse til at oprette et centralt organ til at kontrollere produktionen og distributionen af ​​de lægemidler, der er nødvendige for at reagere på en erklæret international sundhedsnødsituation eller en potentiel sundhedsnødsituation.
 • IHR artikel 1: I dag er alle anbefalinger fra WHO ikke bindende for medlemslandene. I den nye version er “ikke bindende” fjernet og erstattet af juridisk bindende.
 • IHR Artikel 13a: Medlemslandene skal have WHO som vejledende og koordinerende myndighed, og de forpligter sig til at følge WHO’s juridisk bindende anbefalinger i deres foranstaltninger for folkesundhed (Health Respons).
 • IHR artikel 42: Medlemslandene forpligter sig til at følge, og uden forsinkelse, juridisk bindende henstillinger under en nødsituation, men også til at følge permanente juridisk bindende henstillinger, der kan foreslås mellem pandemier. Generaldirektøren er bemyndiget til at påbyde juridisk bindende foranstaltninger såsom karantæne, vacciner, lægeundersøgelser og medicinske behandlinger.
 • IHR Artikel 17: Parter/medlemslande forpligter sig til at behandle falske, vildledende eller unøjagtige oplysninger eller desinformation og udføre regelmæssig screening/overvågning på de sociale medier med henblik på at lave analyser for at identificere tilstedeværelsen af ​​sådanne oplysninger og desinformationsprofiler.
 • IHR Artikel 18: Artikel 18 omhandler, hvilke juridisk bindende anbefalinger WHO kan foreslå i forskellige tænkelige situationer. Det kan fx gælde ved brug af PCR-test, vacciner og profylakse mv.
 • IHR Artikel 44: Medlemsstaterne skal bistå hinanden for at imødegå falske og upålidelige oplysninger om folkesundhedshændelser. Falske og upålidelige oplysninger kan gælde aktiviteter i medierne, sociale netværk og information, der er blevet formidlet på anden måde. Der vil være to udvalg under WHO, et til at sikre implementering og et andet til medlemslandenes overholdelse.
 • IHR kapitel 3: I revisionen foretaget af IHR i 2005 understregedes det, at alle de tiltag, som WHO anbefaler, skal ske med “fuld respekt for den menneskelige værdighed og grundlæggende frihedsrettigheder og rettigheder”. Denne sætning fjernes og erstattes af løse og slørede udtryk som “ligestilling og inklusion”
 • IHR kap. 2: omhandler retfærdighed og formål, hvor WHO får ret til at udløse en folkesundhedsnødsituation og “international bekymring” på grund af noget – hvad som helst – der kan have potentiale til at true folkesundheden såsom klimaændringer, trusler mod biologisk mangfoldighed , forstyrrelser i økosystemer, nye virusvarianter mv.

Eksempler på to vigtige paragrafer i den nye pandemitraktat (Pandemic Treaty):

 • Artikel 18: Medlemslandene skal bekæmpe “Infodemien” (=pandemi af ukorrekte oplysninger). Medlemslandene skal også bekæmpe ukorrekte og falske oplysninger samt desinformation og misinformation. Medlemslandene skal udføre “social lytning” med periodiske analyser for at identificere profiler og tilstedeværelsen og spredningen af ​​ukorrekte oplysninger. – Det lyder, som om de vil identificere personer/forskning, der simpelthen ikke deler WHO’s “korrekte” syn på for eksempel vacciner eller om det anfægtes om vi kan være i en sundhedsmæssig nødsituation eller klimanød.
 • Artikel 12: Denne artikel vil sikre WHO’s beføjelser i nødsituationer i folkesundheden. Artiklen findes allerede og vil blive udvidet med en regional trussel mod menneskers sundhed og også med en mellemliggende sundhedsadvarsel.

Hvor er ministeren og debatten om IHR?

Sofie Løhde burde være forpligtet til at forklare, hvorfor det danske folk skulle afgive suverænitet og uafhængighed til en organisation, der så fuldstændig fejlede i sine anbefalinger under den seneste Covid-19-pandemi.

Sofie Løhde skal også forklare, hvordan hun retfærdiggør, at kun én person, WHO-formand Teodros Adhanom Ghebreyesus, skal have magten til at kunne lukke en hel verden ned. Vi taler her om en person, der var en ledende skikkelse i TPLF, tidligere betegnet som terrorist af USA.

Teodros Adhanom Ghebreyesus har haft to ministerposter i Etiopien i en tid med undertrykkelse, forsvindinger, hungersnød, tortur og forfølgelse af anderledes tænkende.

Sundhedsministeren har ikke vist, at hun forstår de juridiske implikationer og betydningen af ​​den nye sundhedsforordning (Pandemitraktat), som er under udarbejdelse samt opdateringen af ​​IHR. Forstår hun så konsekvenserne for Danmarks demokrati og menneskerettigheder??

Grundlovens § 20 blev udformet for at forhindre at fremmede magter eller institutioner skulle kunne få beføjelser over dansk selvbestemmelsesret og lyder således: et lovforslag om at overlade beføjelser til en international myndighed skal vedtages af et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer. Hvis lovforslaget vedtages med et mindre flertal end 5/6, skal det sendes til folkeafstemning.

 • Hvorfor er der ikke en intensiv debat om IHR-ændringerne i Danmark?
 • Hvorfor har det været næsten stille i medierne? Er det et udtryk for at pressen har valgt at bidrage til traktat tilslutningen ved at være passive, så folket ikke når at få ordentlig besked om hvad der er ved at ske?

Det er helt tydeligt, at artikel 44 i IHR samt artikel 18 i WHO´s Zero Draft Treaty, udelukkende er lavet for at knuse enhver kritisk stemme i resterne af det demokrati der engang var kendetegnet ved, at have borgerens frihed og ret til at ytre sig, som omdrejningspunkt for alle beslutninger.

KIS-redaktionen opfordrer alle læsere til at skrive til Sofie Løhde, Sundhedsordførere, Epidemi-udvalget, Epidemi-kommissionen samt Ombudsmanden for at gøre opmærksom på denne dissonans i folkestyret.

KIS-redaktionen

Foto: folketinget.dk – regeringen

KIS-redaktionen