Udgivet: 28 januar 2024 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Sofie Persson – 28. januar – 2024

Hvis du reducerer din tid på de sociale medier, kan det også reducere stress og depression, viser svensk undersøgelse. Det kan også føre til oplevelsen af større selvværd.

I undersøgelsen, som blev udført af forskere ved Lunds Universitet, ønskede de at se på effekterne af at begrænse brugen af ​​sociale medier om dagen og også se, om en mere passiv brug, det vil sige at tage del i indhold, men ikke selv poste det, havde nogen indflydelse.

170 unge voksne mellem 18 og 29 år, som alle brugte omkring to timer om dagen på sociale medier, deltog i undersøgelsen. De blev opdelt i tre grupper: Den ene gruppe begrænsede deres brug til 30 minutter om dagen, den anden deltog kun passivt, mens en kontrolgruppe brugte sociale medier som normalt. Før og efter undersøgelsen skulle deltagerne fortælle, hvordan de havde det i forskellige aspekter af mental sundhed og dårligt helbred. Undersøgelsen varede i tre uger.

Både deltagerne med begrænset tid på sociale medier og de passive brugere, oplevede, at de blev mere fokuserede og koncentrerede om andre ting i hverdagen, sammenlignet med kontrolgruppen. De, der begrænsede deres tid, rapporterede reducerede niveauer af depression og stress og oplevede bedre selvværd. De passive brugere oplevede dog ingen forskel.

Børn er særligt følsomme

En mulig forklaring kan være, at det skyldes, at vi bliver mindre optagede af at følge de reaktioner, vores opslag på sociale medier får fra andre brugere, men at de negative effekter, der kommer af for eksempel sociale sammenligninger, består“, siger Martin Wolgast til forskning.se

Tidligere undersøgelser af sociale medier har vist, at hyppig brug kan påvirke børns hjerner, hvor børnene for eksempel blev mere følsomme over for social feedback. Forskerne kunne dog ikke på nuværende tidspunkt afgøre, om det var godt eller dårligt. Der er også undersøgelser, der peger på, at reduceret tid på sociale medier kan forbedre synet på sig selv og også øge trivslen.

Kilde

Foto: Samantha Gades / Unsplash

Oversættelse: KIS-redaktionen

KIS-redaktionen