Udgivet: 5 juni 2024 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Suzanne Burdick, Ph.D. – 4. juni – 2024

Mainstream rapporterer om undersøgelser der viser, at COVID-vacciner sandsynligvis har forårsaget en stigning af overdødelighed.

Data fra 47 lande i den vestlige verden viste, at overdødeligheden har været høj i de sidste tre på hinanden følgende år, ifølge en undersøgelse offentliggjort mandag i BMJ Public Health. Forfatterne efterlyste en grundig undersøgelse.

Overdødelighedsdata fra 47 lande i den vestlige verden viser, at overdødeligheden har været høj i de sidste tre på hinanden følgende år, på trods af COVID-19-lockdown-foranstaltninger og COVID-19-vacciner. Dette konkluderede forfatterne af en peer-reviewet undersøgelse offentliggjort mandag i BMJ Public Health.

Dette er uden fortilfælde og giver anledning til alvorlige bekymringer,” sagde teamet af hollandske forskere, som analyserede dødelighed af alle årsager rapporteret i “Our World in Data“-databasen.

Open-access-databasen inkluderede rapporter fra Human Mortality Database, kendt som “verdens førende videnskabelige dataressource om dødelighed i udviklede lande” og World Mortality Dataset, som forskere brugte til at spore overdødelighed under COVID-19-pandemien.

Ud over at præsentere overdødelighedstal, citerede de hollandske forfattere forskning, der viser negative sundhedseffekter relateret til COVID-19-vaccinationsprogrammer og lockdown-foranstaltninger.

Forskerne opfordrede regeringsledere og politiske beslutningstagere til “omhyggeligt at undersøge de underliggende årsager til den vedvarende overdødelighed.”

The Telegraph, en fremtrædende britisk mainstream avis, bragte i dag en forsideartikel om undersøgelsen med overskriften: “Covid-vacciner kan have været årsag til stigning i overdødelighed.”

Dr. Meryl Nass postede et billede af artiklen på Substack og skrev: “Dæmningen er brudt“.

Tidligere i år offentliggjorde norske forskere et peer-reviewet studie i BMC Public Health, der viser en stigning i ikke-COVID-19 dødelighed, eller dødsfald tilskrevet andre årsager end en COVID-19 infektion i 2021 og 2022 i Norge. TrialSite Nyheder rapporterede om den norske undersøgelse i sidste uge.

Forfatterne af undersøgelsen bemærkede en “tidsbestemt overensstemmelse” mellem Norges stigning i ikke-COVID-19 overdødelighed og landets stigning i mRNA COVID-19 vaccination.

Dr. Pierre Kory sagde til The Defender: “Dette er ikke overraskende og helt i tråd med, hvad vi har hævdet, er effekten af ​​mRNA-vaccinerne“.

Kory, som har skrevet adskillige op-eds der opfordrer til en undersøgelse af, hvad der forårsager overdødelighed sagde, at der er “adskillige mekanismer af spikeproteinet der bruges i injektionerne, [der] forårsager endotelskade og hyperkoagulabilitet [overdreven blodkoagulation], der fører til hjerteanfald, slagtilfælde, aortaaneurismer.”

Andre mekanismer øger risikoen for kræft,” sagde han, “især de allestedsnærværende fund af DNA-kontaminering af hætteglassene med kræftfremmende sekvenser som SV40.”

Ethvert dødsfald skal anerkendes

Det hollandske holds undersøgelse af overdødelighed i 47 lande viste, at overdødelighed i 2020 var dokumenteret i 41 af de 47 lande.

I løbet af de næste to år steg det antal til 42 og 43 lande i henholdsvis 2021 og 2022.

Samlet set var der 3.098.456 fra 1. januar 2020 til 31. december 2022, hvoraf lidt over 1 million døde i 2020.

“I 2021,” skrev de, “som var året, hvor både karantæneforanstaltninger [dvs. lockdown] og COVID-19-vacciner blev brugt til at imødegå virusspredning og infektion, blev det højeste antal overdøde rapporteret: 1.256.942 overdødelighedstilfælde.”

De rapporterede, at i 2022 “da de fleste karantæneforanstaltninger blev ophævet og COVID-19-vaccinerne fortsat blev udrullet” – var der 808.392 overdødelighedstilfælde.

Forfatterne påpegede, at under pandemien understregede politikere og medier “på daglig basis, at ethvert COVID-19-dødsfald betød, og hvert liv fortjente beskyttelse gennem karantæneforanstaltninger og COVID-19-vacciner.”

I kølvandet på pandemien bør den samme moral gælde,” sagde de. “Hvert dødsfald skal anerkendes og redegøres for, uanset dets oprindelse.

Forfatterne af den hollandske undersøgelse opfordrede til offentlig gennemsigtighed i data om dødsårsag, så forskere kan lave “direkte og robuste analyser for at bestemme de underliggende årsager.”

Dette betyder også, at der skal foretages obduktioner for at fastslå den nøjagtige årsag til døden, tilføjede de.

De hollandske forfattere bemærkede, at de data de analyserede, muligvis ikke har registreret alle faktiske dødsfald, fordi “lande måske mangler infrastruktur og kapacitet til at dokumentere og redegøre for alle dødsfald.”

Registreringsfejl eller forsinkelser kan også medføre, at dødsfald ikke registreres.

Kardiovaskulære dødsfald fører til non-Covid overdødelighed i Norge

De hollandske forfatteres resultater blev bekræftet af den tidligere norske undersøgelse af non-COVID-19 overdødelighed i Norge fra 2020 til 2022.

Forskere ved det norske institut for folkesundhed analyserede dødsrapporter, hvor en COVID-19-infektion ikke var opført som dødsårsag for at finde årsagerne til overskydende dødsfald, der ikke var forårsaget af covid-19.

De brugte data fra det norske dødsårsagsregister, kendt for høj datakvalitet og pålidelighed.

De norske forfattere fandt “betydelig” overdødelighed i 2021 og 2022 af alle årsager (3,7 % og 14,5 %), for hjerte-kar-sygdomme (14,3 % og 22,0 %) og for maligne tumorer i 2022 (3,5 %).

Da forfatterne diskuterede deres resultater, bemærkede de, at nogle mennesker var imod COVID-19-massevaccinationskampagner “på grund af bekymringer om potentielle skadelige virkninger af angiveligt utilstrækkeligt testede vacciner.”

De bemærkede, at stigningen i antallet af ikke-COVID-19 overdødelighedstilfælde skete på samme tid, som de fleste nordmænd havde modtaget en mRNA COVID-19-vaccine. Men de var omhyggelige med at undgå direkte at angive en årsagssammenhæng mellem COVID-19-vacciner og overdødelighed.

Ud fra de data der var tilgængelige for os, var det ikke muligt at sammenligne overdødelighed hos vaccinerede og uvaccinerede individer,” sagde de.

De sagde også, at foreløbige analyser fra det nationale beredskabsregister for COVID-19 i Norge, ikke viste tegn på øget dødelighed blandt vaccinerede ældre.

TrialSite News spekulerede i, at undersøgelsens forfattere undgik at antyde, at stigningen i den kardiovaskulære overdødelighed kunne være knyttet til Norges massevaccinationsprogram, fordi de dermed ville have haft svært ved at få deres arbejde offentliggjort.

De norske forfattere sagde ligeledes, at nedlukningerne også kan have bidraget til stigningen i non-COVID-19 overdødelighed.

Der har været bekymring for, at nedlukninger har resulteret i mindre brug af sundhedssystemet, hvilket har kunnet føre til, at sygdomme, som ellers ville være blevet opdaget, forbliver udiagnosticerede, muligvis med øget dødelighed,” skrev de.

Der skal laves undersøgelser for at kunne vurdere denne mulighed“, sagde de.

Forskere,” tilføjede de, “bør også undersøge, om [lockdown]-restriktionerne har resulteret i forringelse af livsstilsfaktorer, såsom mindre fysisk aktivitet, en mindre sund kost og endda sociale og mentale sundhedsproblemer, der påvirker dødeligheden.”

Kilde

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: The Defender

KIS-redaktionen