Udgivet: 12 juni 2024 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Jørgen Keinickeklimarealisme.dk – 9.juni – 2024

FN’s generalsekretær António Guterres siger, at Jorden koger, og at det er menneskets skyld. António Guterres er ikke klimaekspert, men han er ekspert i overdrivelser.

Temperaturen har i de første fire måneder i år kun ligget en lille smule over temperaturen i 2016, hvor vi også havde en El Niño-situation i Stillehavet.

Globale temperatur, januar-april fra 1850 til 2024

Komisk er det, at et nyt klimastudie viser, at det er FN, som er årsag til de senere års opvarmning. IMO, som er FN’s maritime organisation har stået i spidsen for en international aftale om at reducere indholdet af svovl i skibenes brændstof. Fra 1. januar 2020 er indholdet af svovl reduceret fra 3,5% til 0,50%. Det gør man, fordi svovl, der brænder, danner svovldioxid, SO2, som er sundhedsskadeligt og fremkalder en lang række alvorlige og dødelige sygdomme som blandt andet lungekræft og hjertetilfælde.

I et nyt klimastudie, som er offentliggjort for kort tid siden, konkluderer forskerne, at skibsfartens reduktionerne af SO2 kan være ansvarlig for op imod 80% af den globale opvarmning siden 2020.

Studiet bygger på modelberegninger, hvorfor man bruger udtrykket ”kan være”. Jeg tror, at studiet overvurderer skibsfartens betydning for den globale temperatur. Jeg tror, at skibene kun opvarmer, hvor skibene sejler, og derfor kun er ansvarlig for stigende havtemperaturer.

I Arktis har man ikke mærket, at havene er blevet varmere. Havisarealet har været stabilt i 20 år også i de seneste år. Skibstrafikken i det arktiske område er minimal. Derfor har skibenes reducerede udledning af SO2 ikke ført til en opvarmning i Arktis.

Arktisk havis’ udbredelse i slutningen af maj, 2003-2024

SO2 danner aerosoler i atmosfæren. Aerosoler er små luftbårne partikler eller dråber. Sådanne aerosoler kan have en betydelig indflydelse på solindstrålingen til jordoverfladen. Aerosolerne påvirker solindstrålingen både direkte og indirekte. Den direkte påvirkning består i, at aerosolerne spreder, tilbagekaster eller absorberer solens stråler og den infrarøde stråling fra jordoverfladen. Den indirekte påvirkning består i, at aerosolerne kan påvirke skydannelsen ved at fungere som fortætningskerner for vanddampen i atmosfæren, således at der lettere dannes vanddråber og dermed også skyer.

Også på land har SO2 stor indflydelse på klimaet. Det ser man ikke mindst i Danmark. I Danmark starter udledningerne af SO2 allerede i 1940 og kulminerer i 1970. I den periode har SO2 virket dæmpende på opvarmningen. I 1970 går man i gang med at reducere udledningerne af SO2, som går i nul allerede i 2000. I den periode har SO2 stimuleret opvarmningen i Danmark. Siden 2000 har SO2 ikke længere påvirket klimaet i Danmark, når vi ser bort fra skibstrafikken i danske farvande.

Siden 2014 har den årlige gennemsnitstemperatur i Danmark ikke udvist en stigende trend, og jeg ser en sammenhæng i mellem nul SO2-udledninger og temperaturens stilstand i Danmark:

De fleste lande er langtfra nået lige så langt som Danmark med at bekæmpe luftforureningen med SO2. Derfor vil vi fortsat globalt se stigende temperatur.

Kina har gjort sig store anstrengelser for at reducere luftforureningen, og det har ført til en kraftig opvarmning.

Et klimastudie med både kinesiske og amerikanske klimaforskere konkluderer, at Kina ved at reducere luftforureningen fra 2006-2017 har forøget temperaturen på den nordlige halvkugle med 0,1 grad.

I Danmark, som ikke længere er påvirket af SO2-udledninger, vil CO2 stadig føre til en moderat opvarmning, som vi kendte den før 1940.

Danmarks regering og folketing tror fejlagtigt, at kun CO2 er ansvarlig for opvarmningen. Det har ført til fejlinvesteringer i mange, mange milliard-klassen og vil i fremtiden føre til endnu større fejlinvesteringer i vindmøller, solceller, fangst og deponering af CO2 samt fremstilling af såkaldt grøn brint.

DMI er rådgiver for regeringen. Professorerne Rene Forsberg og Sebastian Mernild har rådet mig til at skrive til DMI om SO2. Rene Forsberg har været så venlig at forsyne mig med mailadressen på den rette person hos DMI. Vi må se, hvad der kommer ud af det. Forhåbentlig får vi standset de store fejlinvesteringer.

Kilde

Foto: FN – Our World in Data

KIS-redaktionen