Udgivet: 25 februar 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Grand Jury

Dag 3 – PCR-testen

‎Storjurysag ved Folkets Court of Public Opinion.

Nedenstående tekst er en helt kort opsummering fra deltagerne i denne 3. del af høringen, angivet med et cirka tidspunkt for deres deltagelse, og hver indlægs hoved fokus.

Det er ganske kort, og der er langt mere at hente ved at gennemse hele videoen.

1:08 Dommer Rui Fonseca Castro

Rui Fonseca Castro kommer med en opdatering fra sagens foregående dag, hvor 3 ekspert vidner har forklaret om England, Wall street og City of London’s involvering, og hvordan disse institutioner har finansieret både 1. og 2. verdenskrig – på begge sider, og sammenhængen mellem organer som WHO, Bill og Melinda Gates Foundation og World Economic Forum, og deres “Young Global Leader” program.

7:35 Reiner Fuellmich

Reiner Fuellmich præsenterer dagens fremlæggelse af PCR-testen, som han mener har en helt central rolle i pandemien.

8:08 Astrid Stuckelberger

Astrid Stuckelberger fortæller, at WHO for det første aldrig før Svineinfluenzaen i 2009 har brugt PCR-testen til at påvise sygdom.

Det næste der er anderledes vedrørende Covid-19 pandemien er selve måden, hvorpå man har forbigået selve identifikation og validering af udbruddet – f.eks. om sygdommen er luftbåren, kemisk, et giftstof eller andet, ligesom man normalt ville kortlægge spredning og smitsomhed.

Denne gang var det kun WHO’s egne eksperter, der fastslog, at der var tale om en pandemi.

Normalt ville et bredt internationalt team af eksperter beskrive og validere sygdommen, inden den kunne udråbes som pandemi, hvilket i sig selv tager en rum tid. Man har således aldrig fastslået smitsomheden eller case “0” – Kina påstår, at de har foretaget den validering, men igen; normalt ville man foretage denne analyse igen og igen.

Hun påpeger også, at Sars-Cov-1 varede i 8 måneder, hvorefter udbruddet var overstået. Havde man sammenlignet denne udvikling med Sars-Cov-2, ville man logisk set have vidst, at det ikke gav mening at udvikle en vaccine, hvilket ville tage længere tid end selve udbruddet.

Astrid Stuckelberger anfægter også måden hvorpå, man har anvendt PCR-testen – dybt i næsen, hvilket ikke er set før, og hun spekulerer, om dette kan have været en vaccination i sig selv, idet dette er proceduren, når man vaccinerer kvæg.

Det anføres også, at der er tale om en vis grad af inhabilitet, eftersom der er foretaget penge transaktioner mellem hovedaktørerne i pandemien.

Dernæst omtaler hun [21:19], at WHO forbereder en ny forfatning, der kan tages i brug i forbindelse med pandemier fremover, hvilket vil sætte borgernes rettigheder ud af kraft.

Advokat Virginie de Araujo Recchia fra Frankrig spørger [21:52], om ingen af WHO medlemslandene har anfægtet brugen af PCR-testen, hvortil Astrid Stuckelberger svarer, at det virker som om, der har været forsøg på dette, men at der ikke foreligger nogen information.

Advokat Ana Garner fra USA spørger [26:07], om Astrid er klar over, at Tanzania’s præsident bad WHO om at forlade landet, efter at have brugt PCR-testen på en ged og en Papaya frugt og begge testede positive, og at han forsvandt og blev fundet død kort efter? Astrid svarer, at der er flere præsidenter, der synes at være kommet galt afsted, hvis de har stillet sig kritisk. Muligvis endda opfinderen af PCR-værktøjet Kary Mullis, der fastslog, at PCR er et interessant værktøj til at studere det, vi allerede ved er tilstede, men at det ikke kan bruges til at fortælle noget om smitte.

Virginie de Araujo Recchia påpeger [29:39], at Christian Drosten selv i en rapport fra 2014 har erklæret, at PCR værktøjet ikke kan bruges i test sammenhænge – Drosten vidste, at PCR brugt med et for højt antal cyklusser ville producere falske positive.

Adspurgt, om forskellene i procedurer mellem Sars-Cov-1 og Sars-Cov-2 i sig selv antyder kriminelle hensigter, svarer Astrid Stuckelberger [33:50], ja, den virkelige forbrydelse er, at folk dør – ikke af en sygdom, som vi ikke helt har identificeret, men af de gen-ændrende injektioner, der i sig selv er imod alle konventioner, der handler om at bevare af det menneskelige genom intakt.

44:28 Professor Ulrike Kämmere

Ulrike Kämmere lægger ud med at svare på Reiner Fuellmich’s spørgsmål om, hvorvidt PCR-testen kan påvise smitte – og hun siger, at selv under optimale forhold er dette ikke muligt.

PCR er et værktøj, der bruges af forskere til at opformer RNA, og alle forskere ved, at det har sine begrænsninger, og også at det ikke er en god ide at anvende det til massetestning. PCR kræver grundighed i alle trin af processen, hvilket ofte ikke bliver overholdt ved massetestning, hvor forkert temperatur eller kontaminering kan udløse falske positive resultater. Men selv korrekt håndteret er det ikke i stand til at påvise infektion.

Salg af testkit og træning af laboratorie personel startede allerede i januar inden Drosten’s rapport om Covid-19 udkom.

PCR-testen siger ikke noget om, hvorvidt en person smitter, og den definerer heller ikke hvilken sygdom, man har, hvis man tester positiv – man skal vide, hvilken sygdom man leder efter. Det vil sige, at der skal forekomme symptomer.

Det er første gang i historien, at en laboratorie test står for diagnosticering – normalt ville man bruge differential diagnostik.

Ulrike Kämmere fortsætter og hævder, at både Christian Drosten’s PCR-test, men også hans arbejdsmetoder, f.eks. i forbindelse med angivelse af antal af cyklusser, hvor han opgiver forskellige max. antal, er yderst uvidenskabelige.

Hun siger, at Drosten burde – med sin viden om netop PCR – forstå, at et så følsomt værktøj, som PCR, i hænderne på utrænet laboratorie personel over hele verden, ville skabe mange falske positive, der igen er lig med et stort smittetal, hvilket var præcis, hvad WHO havde brug for, for at kunne lukke verden ned.

1:32:27 Dr. Soña Peková

Dr. Soña Peková fortæller, at Tjekkiet oplevede tre bølger af Covid-19, hvoraf de to første var fredelige, men hvor den tredje var alvorligere. Man sekventerede omkring 40.000 positive prøver, der viste store forskelle på virus fra de tre bølger. Derudover fandt man, at hver bølge ikke var inter-relaterede, det vil sige, at mutationsmønstret var ulogisk og ikke forbundet til forrige bølges virus.

Omikron har ingen forgænger!

2:14:03 Dr. Bryan Ardis

Dr. Bryan Ardis adresserer de mange dødsfald man så i starten af pandemien, særligt på plejehjem og hospitaler, og påviser en sammenhæng mellem behandlingsprotokollen og symptomerne.

I starten hørte man læger udtale, at de aldrig havde set en virus opføre sig som denne; startende i lungerne og resulterende i nyre- eller hjertesvigt på 3-5 dagen dagen for indlæggelse.

Behandlingsprotokollen sagde, at man skulle anvende Redesivir, et produkt der tidligere er afprøvet på Ebola patienter i Afrika, hvor man stoppede behandlingen, da man så, at den medførte organsvigt – herunder nyre- og hjertesvigt. Han beviser, at Anthony Fauci var vidende om Remdesivir’s bivirkninger.

Derimod var det udelukket at bruge Hydroxyklorokin og Klorokin til behandlig.

Han fortæller også, at man på plejehjem f.eks. i England har benyttet en “Den sidste del af livet behandlingsprotokol”, der var ensbetydende med at behandle ældre mennesker med Morfin og Midazolam, hvilket formentlig har taget livet af en del ældre. Behandlingsprotokollen er beskrevet på The National Institute for Health and Care – NICE’s webside.

3:20:30 Bedemand John O´Looney

John O´Looney fortæller om måden, hvorpå man har talt Covid-19 dødsfald blandt andet på plejehjem, hvor alle dødsfald er blevet talt som Covid-19 dødsfald, selv når det drejede sig om terminal cancerpatienter.

Han fortæller også om sin egen erfaring med hospitalsindlæggelse kort før jul 2022, hvor man ville behandle ham med Remdesivir, på trods af en negativ Covid-19 test.

3:44:20 Dr. Shankara Chetty

Dr. Shankara Chetty fortæller om den behandlingsprotokol, han har udviklet og anvendt – personligt, på over 10.000 patienter med gode resultater. Han har ikke mistet en eneste patient, og det har ikke været nødvendigt at anvende respiratorer eller ty til hospitalsindlæggelse.

4:50:48 Dr. Mike Yeadon

Mike Yeadon starter med at sige; lad være med at være bange for Covid-19!

Han forklarer, at alle lande, indtil 2019 havde en “Pandemic Preparedness Plan”, der ikke involverede nogen af de ting, vi har set i forbindelse med Covid-19 pandemien: Lockdown, massetestning, skolelukninger, grænselukninger eller brugen af masker. Den sagde blot: hvis du har symptomer så bliv hjemme, fordi de eneste mennesker, der viderebringer smitte, er mennesker, der har symptomer.

Du bør kun være bange for 3 ting: din regering, vaccinen, og folks passivitet!”

Mike Yeadon