Udgivet: 25 februar 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
EU - presse konference

En gruppe medlemmer af Europa Parlamentet har krævet Ursula von der Leyen’s afgang som kommissionsformand ved et pressemøde i Strasbourg d. 16. februar, hvor de også opfordrede til et stop for EU’s digitale Covid-pas.

Kravet stilles på baggrund af to forhold:

  1. Ursula von der Leyen’s manglende vilje til at fremlægge den personlige kommunikation med Pfizer’s direktør vedrørende indkøb af vacciner i EU.
  2. Påstand om inhabilitet idet Ursula von der Leyen’s ægtefælle, Heiko von der Leyen dels er medicinsk direktør i det amerikanske biotekselsab, Orgenesis, der specialiserer sig i celle- og genterapier, og samtidig fungerer han som rådgiver for et firma, der rådgiver det europæiske sundhedsmarked.

Pressekonferencen præsenteres af den rumænske politiker Christian Terhes, der hurtigt giver ordet videre til Stasys Jakeliūnas fra Litauen.

Ursula von der Leyen bør gå af

Stasys Jakeliūnas lægger ud med at hævde, at Ursula von der Leyen er delagtig i et omfattende Covid-19 bedrag, samt en massiv propaganda kampagne, der krænker fundamentale frihedsrettigheder og truer demokratiet i de europæiske lande.

Som belæg for disse påstande nævner han:

Den private kommunikation mellem Ursula von der Leyen og Pfizer’s direktør forud for underskrivelsen af købskontrakten, hvilket, idet den hemmeligholdes, overtræder principperne om gennemsigtighed og god offentlig administration.

Derudover fremgår det af de dele af kontrakten, der er fremlagt i censureret form, at EU kommissionen skal fungere som koordinator af den eksterne kommunikation, ligesom man forpligter sig til at promovere vaccinerne som løsning globalt, hvilket ikke handler om videnskab, men marketing og forretningsplaner, hvor kommissionsformanden agerer salgsdirektør for et privat firma.

Som resultat af ovenstående har Ursula von der Leyen aktivt promoveret vaccination som eneste mulige løsning for at ende pandemien, hvilket er usandt, idet der fra start har været en tilgængelig, og endda billig medicinsk behandlingsprotokol – hvilket tusinder af læger rundt omkring i verden har vidnet om, men som kommissionsformanden har ignoreret.

Efter underskrivelse af kontrakten d. 20. maj 2021, har Pfizer i en pressemeddelelse udtalt, at vi kan forvente at pandemien varer mange år frem, hvorfor folk skal genvaccineres – et vilkår EU kommissionen har forpligtet sig på.

I tilgift har EU kommissionen samarbejdet med sociale netværk om såkaldte ”fact-checkers” – med andre ord censur af videnskabelig og offentlig debat om Covid-19. Dette samarbejde blev annonceret så tidligt som 10. juni 2020 og er en af de drivende faktorer i Covid-19 propagandaen.”

Stasys Jakeliūnas erklærer, at Ursula von der Leyen som følge heraf bør gå af som kommissionsformand, og han opfordrer lederne fra alle politiske grupper, samt lederne i parlamentet til at støtte dette krav og sluttelig nedsætte en undersøgelses komité vedrørende Covid-19.

Han mener, at befolkningerne i Europa har krav på at få af vide, hvorfor og hvordan denne pandemi startede, hvordan den er forløbet, og også at det forhindres, at noget lignende sker i fremtiden.

Ivan Sinčić: en pandemi af korruption

Derefter får Ivan Sinčić fra Kroatien ordet, og taler om kravet om henholdsvis vaccination og det digitale vaccinepas, hvor sidstnævnte netop er foreslået forlænget i et år til 2023. Han erklærer, at gruppen tager stærkt afstand fra dette, idet han siger, at passet har vist sig ikke alene ubrugeligt, men at det direkte giver folk en falsk følelse af tryghed. Det har udviklet sig til et pandemisk marketings værktøj, der bruges til at tvinge folk til at blive vaccineret, hvilket regeringerne nu åbent erkender. Det digitale vaccinepas er udemokratisk, og det afpresser folk på deres fundamentale rettigheder såvel som menneskerettigheder, og i nogle lande endda borgernes konstitutionelle rettigheder, idet de ikke har lov til at arbejde, handle eller tilgå offentlige bygninger uden.

Ivan Sinčić siger, at passet ikke alene er værdiløst men kontraeffektivt, idet det faktisk er – som i James Bond filmen fra 1980’erne en ”license to spread”!

Selvom videnskaben fastslår, at vaccinerede også kan sprede virussen, hvilket blev videnskabeligt påvist allerede inden man indførte passet i parlamentet, så fortsætter europæiske institutioner at ignorere dette.

Nogle lande har løftet mandaterne og antydet en vej tilbage til ”det gamle normale” – alligevel og på trods af hele den ukonstitutionelle, udemokratiske og uvidenskabelige adfærd fra agenter, der har promoveret pandemien, såsom Ursula von der Leyen, så fortsætter galskaben og man ønsker at forlænge perioden for det digitale Covid-pas med et år.

Hvad angår mandatet for vaccination nævner Ivan Sinčić, at gruppen fordømmer regeringsledere som Macron fra Frankrig, Drake fra Italien og også Østrig, der med deres handlinger demoniserer og udelukker den del af befolkningen, der har valgt andet end vaccination som værende det bedste for deres helbred – mennesker der blot ønsker at benytte deres menneskeret og ret til informeret samtykke.

Hvorfor vil noget land – f.eks. Østrig tvinge deres befolkning til at tage et eksperimentelt medicinsk produkt, der gennem det sidste år har vist sig at have ganske ringe effekt og kvalitet, men rigtigt mange bivirkninger – flere end alle vacciner til sammen gennem de sidste 30 år, og ingen langtids-studier af sikkerheden? Hvorfor vil nogen regering i verden eller i Europa gøre dette? At eksperimentere på sin egen befolkning uden at vide, hvad der vil ske om 2 år, 5 år eller 10 år!

Det er en total katastrofe og vi tager stærkt afstand fra dette.

Samtidig er vi glade for at se, at det viste sig, at vi havde ret. At det vi hævdede, og som videnskaben og erfaring har vist gennem de sidste par måneder, bekræftede at vi var på rette spor.

Vi er glade for at se, at mange regeringer rundt omkring i verden nu løfter mandaterne, og at befolkningerne rejser sig og kæmper for deres rettigheder og deres frihed. Folk er trætte – ikke bare af pandemien, men også den økonomiske krise og det demokratiske underskud.

Det, vi har med at gøre, er helt klart en pandemi af korruption, og vi er fast besluttet på at komme til bunds i dette. Og vi ønsker, at de europæiske institutioner, startende med ombudsmanden og mange andre, skal foretage en fuld undersøgelse.

Det vi har brug for i Europa er ansvarlighed.”

00:32 – MEP Stasys JAKELIŪNAS (Greens, LT)

04:10 – MEP Ivan Vilibor SINČIĆ (NI, HR)

10:25 – MEP Virginie JORON (ID, FR)

12:24 – MEP Cristian TERHES (ECR, RO)

24:25 – Q&A – answer from MEP Stasys JAKELIŪNAS

29:08 – MEP Christine ANDERSON (ID, DE)

33:11 – Q&A – answer from MEP Cristian TERHES

Christian Terhes taler om åbenhed

Christian Terhes taler om vigtigheden af åbenhed i forbindelse med retsstatsprincipper.

Han starter sin tale med at takke en unavngiven tysk journalist, som ikke gav op. Som ikke gav efter. Og som ikke var bange for at søge sandheden!

Denne journalist så Ursula von der Leyen i nyhederne, signere kontrakten for 1,8 billion nye doser af Pfizer’s vaccine i maj måned i 2021, hvorefter journalisten i overensstemmelse med EU-lovgivningen begærede aktindsigt i al kommunikationen mellem EU kommissionen, Ursula von der Leyen og Pfizer’s direktør forud for denne kontrakt. Svaret fra EU kommissionen var, at de ikke kunne udlevere de personlige eller direkte beskeder mellem Ursula von der Leyen og Pfizer’s direktør.

Dette fik ikke journalisten til at stoppe – han skrev en klage til ombudsmanden, og i september 2021 blev det offentliggjort, at man ville igangsætte en undersøgelse.

Jeg er ikke ude på at kritisere medierne, men der var kun én avis i Bruxelles – én, der skrev om dette, og vi parlamentsmedlemmer fik først nys om dette 2 uger efter.”

Parlamentarikerne begyndte at sprede nyheden, hvorefter mainstream medierne begyndte at skrive om undersøgelsen.

Så mit spørgsmål er; ikke bare til journalisterne men til jer alle – er dette, det Europa vi ønsker? Hvor lederen af EU kommissionen – en leder, der ikke er folkevalgt – personligt forhandler med direktøren for et privat firma, om noget, der vil påvirke vores fundamentale rettigheder, hvilket mine kolleger allerede har nævnt? Ikke alene har vi i følge loven og den europæiske forfatning ret til adgang til disse dokumenter, men det burde have været hende selv, der som den første fremlagde dokumentationen til os medlemmer af parlamentet, og til jer journalister, og til alle, der lever i den Europæiske Union, for vi er alle påvirket af disse beslutninger, men det skete ikke!”

For få uger siden frigav ombudsmanden konklusionen på undersøgelsen; der er tale om dårlig administration, når kommissionen, i dette tilfælde formanden for kommissionen, nægtede at fremlægge den personlige kommunikation mellem Pfizer’s direktør og hende selv!

Christian Terhes fortsætter ved at takke den europæiske ombudsman, Emily O’ Reilly for ikke at give efter, for ikke at stoppe.

For at hun faktisk udførte sit job. Hun blev presset – og hun blev truet! Jeg er klar over hvilken slags ”bagdørs-aftaler”, der bliver lavet her i parlamentet, for at undgå at rapporter, aktiviteter og selve kontrakten nævnes. Bagdørs-aftaler. Men hun stoppede ikke, hun gjorde det, hun er ansat til, og det var sådan, vi fandt ud af, at der var tale om dårlig administration.”

Men ikke nok med det – I husker nok for få måneders siden, på en lignende pressekonference, hvor jeg viste jer kontrakten, som den blev frigivet til offentligheden og medierne, efter at medicinalvirksomhederne havde accepteret, at de kunne fremlægges i denne udgave, forsætter Christian Terhes, hvorpå han fremviser kontrakten fra Moderna, og påpeger, at kontrakten fra Pfizer er værre endnu, der kan man end ikke se side-nummereringen.

Christian Terhes stiller det retoriske spørgsmål; er dette en grad af transparence, der gør, at vi som mennesker eller journalister kan føle os trygge, når lederen af den Europæiske Union personligt forhandler med direktøren for en privat virksomhed? Vi er blevet objekter for disse mennesker! De fratager os vores rettigheder, fordi de har kommercielle aftaler. Det er uacceptabelt, siger Christian Terhes.

Christian Terhes fortæller videre, at man i går i plenum skulle stemme om forslaget til aktiviteterne i ombudsmandens årsrapport for året 2020;

og jeg må faktisk gratulere mine kolleger fra alle grupper, der i udkastet til denne rapport havde inkluderet en artikel, hvori parlamentet kræver, at kommissionen frigiver alle kontrakter – og dette i den fulde, uredigerede udgave, og videre, at kommissionen fremover ikke bør acceptere klausuler i denne type kontrakter, der medfører, at de ikke kan fremlægges i deres fulde ordlyd.”

Alle var tilfreds med denne artikel, fortsætter han, men i går morges chokeredes vi, da vi så et ændringsforslag fra EPP-gruppen – The European Peoples Party Group, som ikke længere kan kaldes folkets parti, men den europæiske specialgruppes parti.

Christian Terhes fortsætter med at læse et afsnit af udkastet til rapporten højt, idet han mener, at det er vigtigt for journalister at have adgang til korrekt information for at kunne informere offentligheden om, hvad det er, der foregår:

Det er i de europæiske borgeres interesse at have klarhed og transparens omkring købsaftaler i forbindelse med Covid-vaccinen og at dette må gå forud for vaccineproducenternes ønske om at indføre klausuler om hemmeligholdelse.”

Christian Terhes fortsætter; ”EPP ønskede at fjerne denne begæring, så mit spørgsmål er nu; hvorfor ønsker de, at befolkningerne ikke får adgang til disse kontrakter? Parlamentet har opfordret ombudsmanden til at fortsætte undersøgelserne og bede kommissionen om at offentliggøre de ikke-redigerede versioner af kontrakterne. Hvorfor foreslog EPP, at dette blev fjernet fra rapporten?”

Han opfordrer journalisterne til at stille EPP spørgsmål om, hvorfor de ikke ønsker at befolkningerne må se indholdet af kontrakterne.

Artiklen betoner også, at enhver brist på transparens vedrørende Covid-19 ”frameworket” er i strid med borgernes ret til information, og det nærer misinformation og mistillid, hvilket er sandt! Vi ved ikke, hvad der står i kontrakterne, og jeg er uofficielt blevet kontaktet af mennesker, der ønskede at vide, om alt var ok – hvilket hverken jeg eller nogen andre medlemmer af parlamentet ved, hvad der er et problem i sig selv.

Men folket har magten! Vi har før nævnt, at vi er valgt af folket, og for folket.

Christian Terhes fortæller, at da alle grupper i går stemte om ombudsmandens rapport, tog flertallet på tværs af alle grupper, på nær EPP, borgernes rettigheder i betragtning, og stemte for en umiddelbar fremlæggelse af kontrakterne. Således stemte 506 medlemmer for, mens 187 – hovedsagelig fra EPP, stemte imod. Eller 27% stemte imod, men 72% stemte for åbenhed.

Han takker endnu engang den tyske journalist for sin ihærdighed i forhold til at få svar på, hvad det er, der foregår. Han takker også sine kolleger – der på tværs af alle grupper i parlamentet kæmper for den samme ting; en fremlæggelse af kontrakterne.

Han påpeger, at EU står i en krise, der drejer sig om lederskab og ansvarlighed.

Han afslutter med endnu en gang at hævde, at Ursula von der Leyen bør gå af på grund af de to verserende undersøgelser – manglen på vilje til at fremlægge kommunikationen såvel som kontrakterne – så EU kan ledes af en person, der fuldt ud tror på europæiske værdier omkring åbenhed og fundamentale rettigheder.

Herefter går panelet i gang med at svare på spørgsmål fra journalisterne, og en kvindelig journalist lægger ud med at beklage, at det nu er anden gang, at Ursula von der Leyen afslår at deltage, og dernæst spørger hun ind til situationen og ikke mindst samarbejdet med Canada, hvor grundlæggende rettigheder overtrædes, blandt andet arrestation uden adgang til advokatbistand.

Journalisten bemærker, at hun forgæves har forsøgt at for svar på disse spørgsmål den forudgående dag.

Spørgerunden afbrydes af parlamentariker Christine Anderson fra Tyskland, der beklager sin sene ankomst.

Christine Anderson taler om håb

Hun lægger ud med at adressere, at der er sket utroligt meget siden gruppens første pressemøde i november 2021. Mange mennesker har kontaktet hende på grund af hendes klare holdning til frihedsrettigheder, og fortalt, at hun har givet dem håb.

Hun siger, at det naturligvis er flatterende, men at det kun er én del af historien, for det, der er hændt siden november er fantastisk; folk udtrykker deres syn på regeringernes overgreb. Folk går på gaden for at protestere over disse ulovlige Covid-mandater, og et stadigt stigende antal mennesker udfordrer deres regeringer.

I Tyskland ”promenerer” tusinder af tyskere hver mandag aften i hundredevis af byer, for at vise den tyske regering, at de ikke vil tolerere at blive frataget deres borgerrettigheder.

I Australien, Italien, Frankrig, Østrig, New Zealand og i Belgien – i næsten alle vestlige lande i verden, rejser folket sig for at forsvare friheden, demokratiet og retsstatsprincipperne. Og de gør dette på trods af ”demokratiske regeringers” desperate forsøg på at forhindre disse protester igennem forbud og ved at skræmme demonstranterne med brutal politistyrke, vandkanoner, og kriminalisering af regeringskritikere, ja man går endda så langt som til arrestation.

Og blandt alle disse bevægelser er det de canadiske truckere, der stikker ud og ”skinner stærkest”, for det var de canadiske truckere, der med deres mod og beslutsomhed gik imod deres regering, og det var dem, der inspirerede så mange over hele verden til endelig at samarbejde, besluttet på at sætte en stopper for regeringer, der er i gang med at fjerne selve fundamentet for vores demokratier.

Og grunden til at jeg fortæller jer alt dette er, at mens jeg måske har givet mennesker håb, så er det kun halvdelen af historien, eftersom den anden del af historien er, at jeg også behøvede håb!

Jeg havde også brug for at vide, at jeg ikke er den eneste, som kæmper denne kamp – vi havde alle brug for denne hjælp, og det er, hvad I har givet os; håb!

Håb om at alt endnu ikke er tabt. Håb om at frihed og demokrati stadig kan genskabes.

Og det er det håb, der nærer mine kræfter og min beslutsomhed om at fortsætte kampen i min ende. For det er ikke nok, at en håndfuld parlamentarikere står frem og kæmper denne kamp – det rækker ikke, vi har brug for jer – FOLKET.

For I er så uendeligt meget stærkere, når det drejer sig om at overbevise regeringer om, at de IKKE gør det rigtige!

Så først og fremmest tak for alt det, I gør, og tak for, at I giver os styrken, så vi kan gøre vores arbejde, men jeg beder jer; konfronter jeres regeringer og følg de modige canadiske lastbilchauffører, der viser vejen. De gjorde præcis det rigtige. Tak!”

Pressekonferencen fortsætter med spørgsmål lidt endnu, inden den afsluttes med et tak til dem, der er mødt frem.

Christian Terhes har en kanal på Youtube, hvor man finder andre pressekonferencer med gruppen, blandt andet vedrørende politivolden anvendt imod fredelige demonstranter, og Ursula von der Leyen’s forslag om tvangs-vaccination: