Udgivet: 29 oktober 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Av red. PSt – 29. oktober 2022

Original artikel

Europa oplever en massiv stigning i dødeligheden ifølge unionens officielle statistikker.

“Overdødeligheden i EU er steget med 16 % mere end gennemsnittet. Hvis man ser på kortet, har landene med de højeste vaccinationsrater i øjeblikket den højeste overdødelighed.” – Cristian Terhes – Europa-Parlamentet – 11. oktober 2022.”

Overdødeligheden i EU steg til +16 % i juli 2022 fra +7 % i både juni og maj.

Dette er den højeste værdi, der er registreret hidtil i 2022, og beløb sig til omkring 53.000 ekstra dødsfald i juli i år sammenlignet med det månedlige gennemsnit for 2016-2019.

Disse oplysninger stammer fra data om overdødelighed offentliggjort af Eurostat, baseret på en ugentlig dataindsamling om dødsfald.

Artiklen præsenterer en håndfuld fund fra de mere detaljerede statistisk forklarede artikler om overdødelighed og ugentlige afvigelser.

Rystende overdødelighed for børn

De tal der optræder i databaserne for overdødelighed for børn, er så chokerende, at man skal tjekke dem tre gange og så lidt mere, for det er noget, der aldrig er set før. The Exposé skriver:

“I slutningen af ​​august afslørede vi, at officielle dødelighedstal for Europa viste en chokerende stigning på 691 % i overdødelighed blandt børn op til uge 33 i 2022, siden Det Europæiske Lægemiddelagentur forlængede nødbrugs-tilladelsen for Pfizer Covid-19-vaccinen for brug til børn i alderen 12 til 15 år i maj 2021.

Vores forskning har siden tvunget EU’s officielle statistikafdeling til at iværksætte en europæisk undersøgelse af, hvorfor der har været en markant stigning i overdødeligheder blandt børn i alderen 0 til 14 år.

Efter offentliggørelsen af ​​efterforskningen ændrede EuroMOMO, organisationen, der offentliggjorde tallene, den baseline, som overskydende dødsfald måles i forhold til. Denne tvivlsomme handling resulterede i, at antallet af overdrevne dødsfald blev kunstigt reduceret.

Så vi har gennemgået dataene, og på trods af EuroMOMO’s bedste bestræbelser på at nedtone alvoren af ​​den situation vi afslørede, kan vi endnu en gang afsløre, at de ændrede tal viser, at der har været en chokerende stigning på 755 % i overdødelighed blandt børn i alderen 0 til 14 år i 2022 indtil videre, og en samlet stigning på 630 % siden EMA første gang godkendte Covid-19-vaccinen til børn.

FHIs(Folkehelseinstituttet) egne tal viser alvorlig overdødelighed også i Norge

I artiklen Åbent brev til Camilla Stoltenberg skriver Jan Terje Voilaas:

0,15 % dødelighed i 2020 skabte uro og delvis panik. 35 gange højere dødelighed i 2022 skaber lidt mere end et gab. Ingen stiller spørgsmål.

Lad mig endnu en gang understrege, at det ikke er mine tal. Tallene kommer fra dig Camilla og fra FHI, så hvis du ikke har fundet på dem, afslører tallene med mikroskopisk klarhed, at jo flere vaccinedoser, jo flere smittede dør. Jeg finder det samme mønster i de 11 andre lande som jeg har data fra. For at være 100 % sikker har jeg dobbelttjekket FHI-tallene med data fra Norges Statistik (SSB).

Voilaas opsummerer:

“I 14 af de seneste 15 måneder har Norge oplevet overdødelighed, i syv af dem højere end i hele 2012. I alt er 5.469 flere døde i Norge i denne periode end gennemsnittet fra 2016-2020. Det giver en overdødelighed på 10,9 % for perioden, 12 gange højere end i 2012. Enhver aktuar(sælger af livsforsikringer.red) vil betegne dette som en statistisk umulighed, medmindre der er sket en 200-årig katastrofe”

Hvad vil myndighederne gøre?

Vil myndighederne forsøge at forklare denne katastrofe, eller vil de forsøge at bortforklare den?

Og hvad med medierne og ledende politikere i alle Stortingets partier, der hele tiden har været heppekor for den officielle vaccinepolitik, uden nogensinde at stille væsentlige kritiske spørgsmål?

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: Valdemar Brandt/Unsplash

KIS-redaktionen: Som vores egen statistiker Max Schmeling allerede har vist, passer tallene desværre med tendensen i Danmark. Myndighederne er enten lammede eller sovende bag det rat som styrer vores lands sundhed. At lade WHO bestemme over vores sundhedsindsatser i Danmark er det rene selvmord. Og husk at luskepelsen Lars Løkke var den der fik os med i dette vanvid via lakajen Christian Jensen. Forvaltningsdomstol NU!

Leave a Comment