Udgivet: 7 december 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Søren Hansenklimarealisme.dk – 7. december

UAH har igen via Dr. Roy Spencer udsendt kurven over den globale temperatur, denne gang opdateret med tallet for november måned, se fig. 1. Anomalien endte på + 0,17 grader celsius, en nedgang på 0,15 grader i forhold til oktober måned. Det skal man nok ikke lægge alverden i, der er udsving fra måned til måned.

Temperaturen skal imidlertid ses i lyset af, at snedækket på den nordlige halvkugle ved udgangen af november var tæt på rekorden for de seneste 50 år. Fig. 2 viser arealet af sne over året for perioden 1967 – 2022. Man ser, at kurven for i år foreløbigt ligger på niveau med den højeste, der ellers er målt i perioden. I år har vi op til 6-7 millioner km2 mere snedække end gennemsnittet for de 56 år i nævnte periode. Det bør jo have en indflydelse på den globale temperatur, da den megen sne forøger Jordens albedo, dvs. dens evne til at tilbagekaste solens stråler. Og måske er her forklaring på nedgangen fra oktober, hvem ved?

Fig. 3 viser, hvor sneen lå d. 30. november. Stort set hele Rusland er dækket, det samme gælder Canada og en god del af det nordvestlige USA. I Europa er der meget sne i Sverige og Norge og noget i Alperne. Det bliver interessant at se, hvordan vinteren udvikler sig.

Artikel hentet fra klimarealisme.dk

Foto: Guy Bowden / Unsplash

KIS-redaktionen

Leave a Comment