Udgivet: 16 december 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Jørgen Keinicke – 8. december 2022

Først udgivet på klimarealisme.dk

Hver dag kan man på PolarPortals hjemmeside følge den daglige tilvækst på den grønlandske indlandsis. Smeltesæsonen sluttede 31.8. I de følgende godt 3 måneder har Grønland modtaget store mængder sne og regn. Når det falder på indlandsisen bliver det til is og tilvækst. Tilvæksten har derfor hidtil i år været langt større end normalt.

Bemærk: Indlandsisen tilvækst var også sidste år større end normalt. Det giver imidlertid ikke det fulde billede, fordi man også skal fratrække tab ved bl.a. kælvning, gletsjere som smelter eller skrider ud i havet.

Når alt det er fratrukket, smeltede indlandsisen sidste år mindre end normalt. Minus 84 Gt blev nettoresultatet.

Hvis indlandsisen smelter med -84 Gt hvert år, så vil det tage 32.000 år før al indlandsisen er smeltet.

FN regner med, at det vil gå langt hurtigere på grund af stigende global temperatur. Det er der ikke meget som tyder på, fordi klimaet i Grønland bølger uafhængigt af global opvarmning.

GEUS viser indlandsisens udvikling, siden satellitmålinger startede.

Indlandsisens accelererende afsmeltning sluttede efter 2012. Det er fordi klimaet i Grønland bølger med en bølgetop i 1930 og igen i 2010. Siden 2010 er det igen blevet koldere i Grønland, og den gennemsnitlige temperatur er i dag lavere end i 1930.

I varmeperioden i 30’erne i Grønland smeltede indlandsisen lige så meget som i varmeperioden omkring 2010.

Smeltende indlandsis og stigende vandstand hænger sammen. NASA måler vandstanden i verdenshavene. Siden 2016 har stigningstakten været faldende som en følge af, at indlandsisen smelter mindre og mindre.

FN, DMI og danske medier udnytter indlandsisens afsmeltning til at propagandere for reduktion af Danmarks CO2-udslip gennem såkaldt vedvarende energi. Vedvarende energi producerer kun el, når vinden blæser og solen skinner. Derfor må man opbygge et sideløbende energisystem, når det vedvarende energisystem ikke producerer nok el. Det er dyrt.

Så sent som 6. november i år udsender WMO, som er en FN-organisation, en advarsel. WMO fortæller, at året var det 8. varmeste og har ført til forværrede klimaændringer. Specifikt taler man i strid med fakta om accelererende stigende vandstand. Som grafikken fra NASA viser, så forholder det sig lige modsat.

DMI holder sig heller ikke tilbage. 2. december i år udsender DMI et informationsmateriale med overskriften: Varmen toppede på toppen af indlandsisen.

DMI skriver: ”Efteråret har budt på varmt vejr i Grønland, navnlig på toppen af indlandsisen, hvor temperaturen var usædvanlig høj. Arktis er den del af verden, hvor opvarmningen er størst, hvilket gradvis påvirker hele kloden – særlig gennem smeltning af sne og is, der bidrager til et stigende havniveau langs kyster over hele verden.

Faktuelt har udviklingen været en helt anden, end hvad DMI giver indtryk af. Som grafikken fra PolarPortal viser, så var indlandsisens tilvækst i efteråret langt større end normalt. I Grønland har global opvarmning ikke ført til en temperaturstigning i de sidste 90 år. Klimaet bølger og gennemsnitstemperaturen i Grønland er i dag lavere end i 1930. Det fremgår af temperaturkurverne i grafikken, som stammer fra DMI rapporten “Klimaet i Grønland“.

Som følge af den lavere temperatur i Grønland smelter indlandsisen mindre og mindre. Det fremgår af grafikken fra GEUS.  Det medfører også en faldende stigningstakt i stigningen i vandstanden. Det fremgår af grafikken fra NASA. DR seernes egen redaktør har betegnet DR’s klimadækning som aktivistisk. Og det er den også. 13. november i år fortæller DR, at Grønlands indlandsis smelter bekymrende hurtigt. Som grafikken fra GEUS viser, så er den accelererende afsmeltning stoppet efter 2012. Artiklen taler også om stigende vandstand, men som grafikken fra NASA viser, så er stigningstakten faldende. Det er fordi indlandsisen smelter mindre.

Må fornuften sejre til sidst.

Kilde: Klimarealisme.dk

Foto: Unsplash/ Sergio Rota

KIS-redaktionen

Leave a Comment