Udgivet: 30 december 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

KIS-redaktionen: Vi bringer denne Brownstone Institute artikel skrevet af Manfred Horst. Artiklen beskriver de matematiske modeller som bruges i stor udstrækning indenfor beregning af hændelige udfald, i denne forbindelse med COVID-19.

Horst er MD, PhD, MBA og studerede medicin i München, Montpellier og London. Han tilbragte det meste af sin karriere i den farmaceutiske industri, senest i forsknings- og udviklingsafdelingen hos Merck & Co/MSD. Siden 2017 har han arbejdet som uafhængig konsulent for farma-, biotek- og sundhedsvirksomheder (www.manfred-horst-consulting.com).

Af Manfred Horst – 28. december 2022

Original artikel

Efterhånden som flere og flere spørgsmål bliver stillet af flere og flere videnskabsmænd, sundhedsprofessionelle og journalister, smuldrer fortællingen om “sikre og effektive” Covid-19-vacciner dag for dag, og den videnskabelige sandhed begynder langsomt at påtvinge sig.

Den simple videnskabelige sandhed er, at disse vacciner er klinisk ubrugelige, men ikke helt harmløse (det er en medicinsk intervention aldrig).

Det er ikke overraskende, at alle dem der promoverede vaccinerne, nu desperat forsøger at holde fast i deres historie. Hvordan? “Nårh, lad os bare offentliggøre nogle modeller, som vi har gjort siden starten af hele Covid-propagandaen-og hysteriet. Hvem har dog brug for rå klinisk data?”

Et andet modelleringsstudie, der kan sammenlignes i sine grundlæggende antagelser, algoritmer og resultater, med det der blev offentliggjort i The Lancet for et par uger siden, hævder nu, at Covid-vaccinerne har reddet millioner af mennesker fra død og hospitalsindlæggelse. Denne gang er det alene i USA, at – over en periode på ca. to år (december 2020 til november 2022) – ville 3,2 millioner mennesker være døde, og 18,5 millioner ville have haft behov for indlæggelsesbehandling, hvis det ikke havde været for Covid-stikkene.

I betragtning af, at den årlige dødsrate i USA var omkring 3,4 millioner i både 2020 og 2021, foregiver modellen at demonstrere, at den samlede dødelighed ville være steget med omkring 50 procent uden vaccinerne. Fem millioner mennesker ville være døde i både 2021 og 2022, 2 millioner ville være blevet talt med som “Corona-dødsfald” (en stigning på mere end 500 procent i forhold til “pandemiåret” 2020), og Covid-19 ville således være blevet til den absolut største dødsårsag i USA.

Hvilket vil sige, at Covid-19 efterhånden skulle være den absolut dominerende dødsårsag i den uvaccinerede del af befolkningen – og i lande med lave vaccinationsrater.

Måske er vores fremtrædende modelskabere så løsrevet fra den kliniske virkelighed, at de faktisk tror på dette output, hvor absurd det end er.

Brownstones videnskabelige og medicinske forfattere er ikke “anti-vaxxers”. Vi anerkender alle de historiske og nuværende fordele ved immunisering. Nogle af os tror stadig, at der kan være plads til Covid-vacciner i den udsatte befolkning.

Vi er heller ikke modstandere af videnskabelige fremskridt – tværtimod. De fleste af os er enige om, at mRNA-teknologi har et stort terapeutisk potentiale. I løbet af min tid hos Merck & Co. besøgte jeg BioNTech i Mainz adskillige gange og forsøgte derefter at overbevise mine hovedkvarters-forskere om interessen for virksomhedens kræftvaccineprogrammer.

Men vi hævder alle retten til at tænke frit og til at bede om klinisk dokumentation. Vi går ikke ind for argumentet: “Hvordan kan du antage, at FDA, EMA, de peer-reviewede tidsskrifter, politikerne og medierne alle tog fejl?” Vi tager os friheden til at analysere dataene og drage vores rationelle konklusioner. Og vi forbliver alle åbne over for enhver rationel diskussion af disse konklusioner.

En af mine konklusioner er, at Covid-dødsfaldene er en del af normal og uundgåelig befolkningsdødelighed, som ikke kan forhindres ved en immunisering mod en bestemt luftvejsvirus. Hvis de kliniske vaccineforsøg havde vist en dødelighedsfordel, ville jeg være blevet påvirket af denne konklusion – og Fitzpatrick et al. ville have haft et troværdigt grundlæggende input til deres befolkningsmodel.

Men endepunkterne i alle de kliniske Covid-19-vaccineforsøg var almindelige forkølelses- og influenzasymptomer plus en positiv test.

Mine konklusioner fra de tilgængelige forsøgsdata (i henhold til publikationerne og FDA-dokumenterne) er følgende:

  • De observerede reduktioner i test-positivitet for SARS-CoV-2-virussen (“95 procents effektivitet”) hos mennesker med almindelig forkølelse eller influenza er et interessant biologisk resultat – hvis de er reelle (tallene er små og kliniske – virkeligheden ser ikke ud til at bekræfte dette resultat).
  • Klinisk var folk meget sygere (mere almindelige forkølelses- og influenzasymptomer) i vaccinegruppen end i placebogrupperne.
  • Der kan ikke drages konklusioner for alvorlige former for lungebetændelse og dødelighed.
  • Da Covid-19 er en sygdom med ikke-specifikke symptomer, skal det pivotale endepunkt for forsøget være lungebetændelser af alle årsager og dødelighed af alle årsager, for at kunne måle enhver interventions kliniske fordel (eller skade).
  • Enhver folkesundhedsmodel har brug for gode og troværdige kliniske og epidemiologiske data til input og algoritmer. For Covid-19-vaccinerne eksisterer der ikke gode og troværdige data, der viser forebyggelse af svær lungebetændelse, hospitalsindlæggelse og død. Min konklusion fra klinikken og epidemiologien er, at de ikke kan eksistere.
  • Det er derfor ikke overraskende, at offentliggjorte modeller giver absurde resultater. Desværre er det heller ikke længere overraskende, at disse absurde resultater bliver slugt og kastet op igen af medicinske tidsskrifter og medier, af politikere og agenturer.

Det kan være at det er en lang kamp, men den videnskabelige sandhed vil i sidste ende sejre.

Oversættelse: KIS-redaktionen

Kilde

Foto: Brownstone Institute

KIS-redaktionen

 

Leave a Comment