Udgivet: 27 februar 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

KIS-redaktionen: Vi opfordrer ALLE til at dele denne artikel så det danske folk kan få at vide, at WHO i fremtiden vil kunne tvinge nationen til at modtage “vacciner” hvis forslaget om ændringerne i IHR bliver vedtaget i marts 23. Send den til din lokale politiker eller den som du støtter i Folketinget eller EU-parlamentet. Vi har ikke megen tid før end den afgørende afstemning om IHR-forandringerne skal foretages.

Af PSt. – 25. februar 2023 – Kilde

Ændringerne i WHO’s vedtægter skal stoppes.

WHO er i gang med at nå frem til en international aftale der vil opløse national suverænitet og erstatte den med et globalt medicinsk og finansielt diktatur, som vil fjerne medlemslandenes nationale uafhængighed, individuelle statsautoritet og folkets umistelige ret til privatliv i sundhedsspørgsmål samt friheden til at rejse.

Ændringer i Det Internationale Sundhedsregulativ IHR danner grundlaget

International Health Regulations Review Committee (IHRRC) under Verdenssundhedsorganisationen (WHO), har mødtes i hemmelighed for at færdiggøre hvad der nu er et 46-siders dokument, der indeholder foreslåede ændringer til de internationale sundhedsregulativer (IHR).

Overnationalt internationalt diktatur

De foreslåede ændringer vil:

  1. Ændre Verdenssundhedsorganisationens overordnede karakter fra en rådgivende organisation, der kun fremsætter anbefalinger – til et styrende organ, hvis proklamationer vil være juridisk bindende. (Artikel 1)
  2. Udvide anvendelsesområdet for de internationale sundhedsregler(IHR) til at omfatte scenarier, der kun har et “potentiale til at påvirke folkesundheden”. (Artikel 2)
  3. Søge at fjerne “respekten for menneskelig værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder”. (Artikel 3)
  4. Giv WHO’s generaldirektør kontrol over produktionsmidler gennem en “allokeringsplan for sundhedsprodukter” for at kræve, at udviklede stater leverer produkter til pandemibekæmpelse som anvist. (Artikel 13A)
  5. Giv WHO mulighed for at kræve lægeundersøgelser, bevis for profylakse, bevis for vaccine og implementere kontaktopsporing, karantæne og BEHANDLING. (Artikel 18)
  6. Indstifte et system af globale sundhedscertifikater i digitalt eller papirformat, herunder testcertifikater, vaccinationscertifikater, profylaksecertifikater, genopretningsattester, passagerplaceringsformularer og en rejsendes helbredserklæring. (Artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 og 44 og bilag 6, 7 og 8)
  7. Omdirigere et uspecificeret antal milliarder af dollars til Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex uden ansvarlighed. (Artikel 44A)
  8. Tillade videregivelse af personlige helbredsoplysninger. (Artikel 45)
  9. Udvide Verdenssundhedsorganisationens beføjelse til at censurere, hvad den betragter som misinformation og desinformation betragteligt. (Bilag 1, side 36)
  10. Skabe en forpligtelse til at bygge, anskaffe og vedligeholde IHR-infrastruktur ved “points of entry”. (Bilag 10)

**********

Ændringerne bliver bindende

De internationale sundhedsbestemmelser er en eksisterende, juridisk bindende international lov.

Hvis de foreslåede ændringer præsenteres for den 76. Verdenssundhedsforsamling (søndag 21. maj 2023 til tirsdag 30. maj 2023), kan de vedtages med et simpelt flertal på 2/3 af de 194 medlemslande og vil blive juridisk bindende for alle.

I henhold til de allerede vedtagne regler for IHR, hvis de foreslåede ændringer vedtages, behøver medlemsnationerne ikke at foretage sig yderligere. Hvis de bliver vedtaget, vil de foreslåede ændringer være juridisk bindende for alle medlemslande, uanset om de delegerede fra hvert land stemmer for eller imod.

WHOs dokumenter kan tilgås her:

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Submissions-en.pdf

https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/review-committee-regarding-amendments-to-the-international-health-regulations-(2005)

https://apps.who.int/gb/wgihr/index.html

https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: WHO/FN

KIS-redaktionen