Udgivet: 28 marts 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

I et åbent brev underskrevet af højt profilerede britiske sundhedseksperter, anmodes myndighederne og landets hjertelægeforening om at tage de kardiologiske bivirkninger fra Covid-19-vaccinerne alvorligt. Samtidig øges antallet af personaler, der behandler indberettede vaccineskader med 1900 %.

Af Enigma – Steigan.no – 27. marts 2023

Trusler om tab af forskningsmidler

Det er indledningsvis skitseret hvordan data tilbageholdes som følge af korruption på et højere niveau i sundheds- og forskningsmiljøerne med rod i en frygtkultur der udspringer fra økonomiske sanktioner i medicinalindustriens regi.

Meddelelsen, som blev fremlagt af Andrew Bridgen i parlamentet den 13. december 2022, illustrerer, hvordan fagmiljøet presses til tavshed om de fatale konsekvenser Corona-vaccinationen har haft, og fortsat har, på akut sygdom og død som følge af kardiologiske tilstande:

“Jeg blevet gjort opmærksom på, af en whistleblower fra en meget pålidelig kilde, at en af ​​disse institutioner dækker over klare data, der afslører, at mRNA-vaccinen øger inflammation af hjertearterierne. Der dækkes over dette af frygt for, at det kan påvirke finansieringen fra medicinalindustrien….”

Beder om uafhængig undersøgelse

Lægerne og eksperterne bag det åbne brev beder om en fuldstændig og uafhængig undersøgelse af forholdene omkring tilbageholdelse af vitale data og informationer – hvor 14 punkter refererer til væsentlig forskning i sammenhængen mellem kardiologiske tilstande og vaccination.

De 14 punkter:

 1. I Pfizers egne forsøgsdata var der efter 6 måneder 4 tilfælde af hjertestop i vaccinegruppen, men kun ét tilfælde i placebogruppen (på trods af at tallene er for små til at opnå statistisk signifikans, burde denne indikation være blevet fulgt op).
 2. Evidensen vedrørende vaccine-induceret myocarditis er anerkendt, hvor ældre patienter kan blive fejldiagnosticeret med andre mere typiske hjertesygdomme. Forekomsten af ​​myokardieinfarkt var uforholdsmæssig høj i de første tre dage efter vaccination.
 3. Undersøgelser i Thailand og Schweiz har vist stigninger i troponin (markør for hjerteskade) i overensstemmelse med hjertemuskelskade hos 3 % af de vaccinerede. Hjerteceller kan ikke erstattes, og det resulterende arvæv kan give anledning til hjerterytmeforstyrrelser og pludselig død. 30 % af børnene i undersøgelsen fra Thailand havde kardiologiske tegn og symptomer efter vaccination.
 4. Spikeprotein fra vaccinen blev påvist i hjertebiopsier hos 9 ud af 15 patienter med post-vaccination myocarditis.
 5. Vaccinerede personer havde en øget tendens til kardiovaskulære risikotilstande, hvilket igen indikerede en signifikant øget risiko for hjertesygdomme fra 11-25 % inden for 5 år. Denne undersøgelse blev kritiseret for at mangle en kontrolgruppe, men sammenlignes med tidlig fase af kliniske forsøg med henblik på sikkerhed.
 6. En israelsk undersøgelse viste en stigning på 25 % i nødopkald relateret til hjertestop og kardiologiske tilstande hos 16-39-årige i forbindelse med den første og anden vaccinedosis, men ikke relateret til covid-19-infektion.
 7. Der var 14.000 flere hjerte-stop-kald til ambulancetjenesten i England i 2021 sammenlignet med 2020.
 8. Der har været en uforholdsmæssig stor stigning i kardiologisk og generel overdødelighed i grupper med højere vaccinedækning.
 9. I Tyskland viste en undersøgelse af 35 obduktionsrapporter, at 5 tilfælde kunne forbindes med Covid-19-vaccination, mens en sammenhæng ikke kunne udelukkes i yderligere 20 rapporter.
 10. Obduktionsrapporter har vist inflammation i kranspulsårerne op til 4 måneder efter vaccination.
 11. En enkelt obduktionsrapport viste fund af spidsprotein fra vaccination i hjertemusklen hos en afdød person, som ikke havde haft en covid-19-infektion i forbindelse med myokarditis.
 12. Hospitaler i Australien har oplevet intens aktivitet siden sommeren 2021 på trods af ingen signifikant stigning i Covid-19-infektioner og stabilt personale.
 13. Samtidig har Australien set en stigning i iskæmisk hjertedød, uden at dette er forbundet med Covid-19 tilfælde.
 14. Systematiske analyser af sandsynlige årsager relateret til overdødelighed mellem forskellige lande viser, at der ikke er nogen sammenhæng med en stigning i Covid-19 tilfælde eller lang Covid. Man ser en svag sammenhæng med lockdown-situationen og en stærk sammenhæng med vaccination.

20 gange mere personale til behandling af indrapporterede vaccineskader

Det kan bemærkes, at de britiske myndigheder valgte vaccinen fra Astra Zeneca til deres befolkning som en del af en sympatierklæring overfor deres egen multinationale medicinalindustri. Denne viste i første omgang noget flere bivirkninger end Pfizer-vaccinen, som i øvrigt også kan kædes sammen med kardiologiske skader, sygdom og død.

Nu viser det sig, at klagerne og retssagerne efter vaccination har antaget uanede proportioner og er af et sådant omfang, at de britiske myndigheder har set sig nødsaget til at øge personalet i The Vaccine Damage Payment Scheme (VDPS) fra 4 til 80 ansatte – svarende til 20 gange større kapacitet.

UK: Vaccineskadeordning øger personalet efterhånden som krav fra Covid-vaccination bliver ved med at vokse

Norske forhold

Der er også indikationer i Norge på, at data og informationer tilbageholdes fra befolkningen.

Det er en kendsgerning, at sundhedspersonale reagerer på stigningen i hjerterelaterede sygdomme og dødsfald. Især er der en stigning i pericarditis og myocarditis med efterfølgende arytmier og den relaterede forekomst af hjerneinfarkt.

Ifølge specialistpersonale jeg har talt med, kan det se ud til, at især myokarditis har en tendens til at være underdiagnosticeret, da relevante undersøgelsesmetoder som MR i mindre omfang anvendes. Dette forhold bemærkes også af eksperterne bag det åbne brev, som skitserer sandsynligheden for, at især ældre bliver fejldiagnosticeret med mere typiske hjertesygdomme frem for underliggende myokarditis opstået i forbindelse med vaccination.

Som professor Jarle Aarstad bemærker: Historiens dom kan blive brutal:

Se det åbne brev fra HART
HER

Kilde: steigan.no – Enigma

Foto: Steigan.no/ Unsplash.com/ Nicola Fioravanti

KIS-redaktionen