Udgivet: 18 juni 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Daniel Horowitz. – 18. juni 2023

Fortroligt Pfizer-dokument viser, at virksomheden har observeret 1,6 millioner bivirkninger, der omfatter næsten alle organsystemer.

Over 10.000 kategorier med næsten 1,6 millioner bivirkninger – mange af dem alvorlige og ødelæggende – ifølge Pfizer!

Du har sikkert ikke hørt det i nyhederne, men i de seneste måneder er Pfizers lægemiddel-overvågnings-dokumenter, efterspurgt af EU’s lægemiddelregulator, European Medicines Agency, blevet offentliggjort. De viser, at Pfizer tidligt kendte til et utroligt højt skadesniveau. Et dokument fra august 2022 viser, at virksomheden allerede dengang havde observeret følgende omfang af vaccineskader:

 • 508.351 individuelle tilfælde af uønskede hændelser indeholdende 1.597.673 hændelser;
 • Kvinder rapporterede AE’er tre gange så ofte som mænd;
 • 60 % af tilfældene blev rapporteret med enten “udfald ukendt” eller “ikke genoprettet”, så mange af skaderne var ikke forbigående;
 • Det højeste antal tilfælde forekom i aldersgruppen 31-50 år, og 92% havde ingen komorbide sygdomme, hvilket gør det højst sandsynligt, at det var vaccinen, der forårsagede en så udbredt, pludselig skade.

“Vaccinerne” bør skrottes øjeblikkeligt

Alene disse tal tyder på, at alle COVID-skud bør definansieres, og at Kongressen(red: USA) straks skal fjerne ansvarsbeskyttelsen fra producenterne. Men et nyere dokument udgivet af europæerne er endnu mere ødelæggende, fordi det opdeler de 1,6 millioner bivirkninger observeret af Pfizer efter kategori og underkategori af lidelse og skade.

Det 393 sider lange fortrolige Pfizer-dokument, dateret 19. august 2022, viser, at Pfizer observerede over 10.000 diagnosekategorier, mange af dem meget alvorlige og meget sjældne. For eksempel:

 • Pfizer var opmærksom på 73.542 tilfælde af 264 kategorier af vaskulære lidelser fra skuddene. Mange af dem er sjældne tilstande
 • Der var hundredvis af kategorier af nervesystemlidelser, i alt 696.508 tilfælde.
 • Der var 61.518 AE’er fra langt over 100 kategorier af øjensygdomme, hvilket er usædvanligt for en vaccineskade.
 • Ligeledes var der over 47.000 øresygdomme, herunder næsten 16.000 tilfælde af tinnitus, som selv Mayo Clinic-forskere tidligt observerede som en almindelig, men ofte ødelæggende bivirkning.
 • Der var cirka 225.000 tilfælde af hud- og vævssygdomme.
 • Der var cirka 190.000 tilfælde af luftvejssygdomme.
 • Bekymrende nok var der over 178.000 tilfælde af reproduktions- eller brystlidelser, inklusive lidelser, du ikke ville forvente, såsom 506 tilfælde af mandlig erektil dysfunktion.
 • Meget foruroligende blev over 77.000 psykiatriske lidelser observeret efter skuddene, hvilket giver tiltro til Dr. Peter McCulloughs forskning, der observerer casestudier, der viser psykose i forbindelse med vaccination.
 • 3711 tilfælde av svulster – godartede og ondartede
 • Naturligvis var der næsten 127.000 hjertesygdomme, med spektret af omkring 270 kategorier af hjerteskader, herunder mange sjældne lidelser, foruden myokarditis.
 • Der var over 100.000 blod- og lymfatiske lidelser, for begge er der et væld af litteratur, der forbinder dem med spikeproteinet.

Pfizer handler mod bedre viden

Når du læser hvad Pfizer vidste tidligt, sammen med uafhængige undersøgelser, er det klart, at ingen kunne have forvekslet de fleste af disse bivirkninger med tilfældige og forbigående lidelser. Her er en liste over 3.129 casestudier, der beskriver vaccineskade i hvert organsystem, som er observeret i dette Pfizer-dokument.

Red: link til casestudier:

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=82491CE1A4498377!45488&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AHJ7edo5miV35wc

Det der er så vanvittigt er, at der er hundredvis af meget sjældne neurologiske lidelser, der afspejler, at der er noget systemisk galt med skuddene. En realitet der tilsyneladende ikke vækker bekymring hos hverken producenter eller regulatorer. Et af de berygtede tilfælde af vaccineskade var Maddie de Garay, en teenager fra Ohio, der blev invalideret for livet umiddelbart efter at have deltaget i Pfizers kliniske forsøg. Hendes historie er omtalt i kapitel 16 i min bog. Jeg tjekkede dette fortrolige dokument og fandt ud af, at de kendte til 68 tilfælde af hendes sjældne diagnose, kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati

Skaderne er omfattende

Den brede vifte af skader, der påvirker ethvert organsystem, er simpelthen ekstraordinært. Den dag i dag fortsætter FDA(red: USA) med at vurdere Pfizer-shottet som sikkert og effektivt, hvilket er kriminelt i forhold til det, de ved nu. Den dag i dag hævder indlægssedlen, at injektionen er en fuldt beskyttende vaccine og undlader at nævne alle disse bivirkninger, som loven kræver.

For nylig skrev Peter Doshi, redaktør af British Medical Journal, et brev til FDA hvor han bad agenturet om at opdatere indlægssedlen for at afspejle virkeligheden af ​​det, vi nu har lært om skuddene. Specifikt anmodede han om, at de inkluderede følgende bivirkninger på etiketten:

Multisystem inflammatorisk syndrom hos børn, lungeemboli, pludselig hjertedød, neuropatiske og autonome lidelser, nedsat sædkoncentration, kraftige menstruationsblødninger og påvisning af vaccine-mRNA i modermælk.

Årsagssammenhængen mellem alle disse bivirkninger og vaccinen understøttes af betydelig forskning, undersøgelser og rapporteringssystemer for bivirkninger.

FDA i benægtelse

Desværre benægtede FDA årsagssammenhængen mellem disse bivirkninger og COVID-skuddene. Selv med hensyn til anmodningen om, at embedsfolk præciserer på etiketten, at skuddene ikke stopper transmissionen, svarede FDA: “Vi er ikke overbeviste om, at der findes nogen udbredt misforståelse om dette.”

Produktmærkning skal være informativ og præcis, ikke reklame. Det kræver loven, og det at følge loven burde ikke være valgfrit,” beklagede Doshi og de andre forfattere i en artikel på TheHill.com.

Spørgsmålet er, om republikanerne i Repræsentanternes Hus vil tvinge FDA til at overholde loven ved hjælp af anbefalingerne fra FDA og HHS. Indtil videre har deres falske markedsføring og den ødelæggende belastning for mennesker, haft få konsekvenser for dem. Og dette er blot resultatet af den kortsigtede effekt………!

Kilde

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: Steigan.no

KIS-redaktionen