Udgivet: 4 juli 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af: KIS-redaktionen – 4. juli 2023

I Danmark har Claus Mørch Jantzens sag i Ankestyrelsen vakt stor forbløffelse og harme.

På trods af flere speciallægers klare udsagn om, at hans sygdom skyldes “vaccinen”, er hans sag blevet fuldstændig afvist. Sagen er beskrevet af Radio 27/7.

“Vaccineret” og nu invalid

Claus Mørch Jantzen blev af Patienterstatningen AES tilkendt 10% for tab af erhvervsevne, på trods af, at han overhovedet ikke har kunnet arbejde siden injektionen. Denne erstatning er ligeledes blevet underkendt af Ankestyrelsen efter at sagen først blev anerkendt og siden underkendt, idet Ankestyrelsen skiftede den første ansvarlige neurolog ud med en ny. Ankestyrelsen forklarede denne udskiftning med at det var sket en fejl da den første neurolog havde fået sagen. Denne læge anerkendte Claus Mørchs sag og mente at erhvervstabet udgjorde mindst 90 % ,- men blev altså skiftet ud med en anden neurolog som underkendte hele sagen.

Claus Mørch Jantzen er nu invalid og førtidspensionist.

Mange andre sager er ligeledes blevet afvist af både Patienterstatningen og Ankestyrelsen, og antallet af erstatningsansøgninger er steget markant i de sidste to år.

Samme mønster i flere lande

Også i Norge ses et lignende mønster i erstatningssager dog med en langt højere anerkendelse af skader.

I følge NRK, er 2 ud af 3 sager hvor folk har søgt erstatning for bivirkninger fra Corona-vaccinen, blevet afvist.

Et eksempel herpå er det norske par Gjellestad. De modtog corona-vaccinen i Bergen, og kort tid efter fik konen kraftige reaktioner på halsen som hævede op.

Efter et par uger med flere tests viste det sig, at hun havde fået tuberkulose. En test udført fem år tidligere havde vist, at hun havde tuberkulosebakterier i kroppen, der dog ikke var aktiveret.

Terje Gjellestad siger, at de er sikre på, at det var vaccinen, der udløste sygdommen.

Det er vi helt sikre på. Dette skete cirka to uger efter vaccinen. Hvis passiv tuberkulose skal aktiveres, skal man være syg eller have et svækket immunforsvar. På dette tidspunkt gik hun i skole og var sund og rask, indtil dette skete.”

Fik afslag på klage

Parret søgte om erstatning fra Norsk Patienterstatning (NPE), men fik afslag. Heller ikke Patientskadenævnet gav medhold.

I Norge er der pr. 1. april 2023 indberettet over 60.000 potentielle skader efter vaccinen hvoraf 8000 er alvorlige bivirkninger.

Bivirkninger efter Corona-vaccine:

Anmeld dine symptomer

Hvis du selv har, eller kender nogen der har symptomer på potentielle bivirkninger fra injektionen, skal disse anmeldes af en læge. Dette er yderst vigtigt!!

Det er redaktionen bekendt, at mange læger siger til deres patienter, at symptomerne kan være forbigående og at de skal vente lidt og se hvad der sker.

Måske er der en sammenhæng mellem dette udsagn og den tid det tager for en læge at anmelde en skade.

Forfatteren af denne artikel forsøgte sig med en anmeldelse og her kan du selv prøve.

Dokumentar om Claus Mørch på vej

KIS-redaktionen er ved at indspille råmaterialet til en dokumentarfilm om Claus Mørch Jantzens sag i Ankestyrelsen, og den forventes færdig i løbet af sommeren.

Det er en hån mod de vaccineskadede at så mange får afslag på erstatning og det underminerer ikke kun tilliden til vores sundheds-og retssystem, men også vores uvidende og handlingslammede politikere. Hvornår tør nogen at sige: “kejseren har ikke noget tøj på” ?

Et andet aspekt er ansvaret? Burde medicinalindustrien, og ikke staten, være den ansvarlige og erstatningspligtige, overfor de mange som er skadede som følge af injektionerne?

Det er både tragisk og ironisk, at størstedelen af befolkningen i Danmark, er blevet skræmt og presset til at lade sig injicere, og nu bagefter når skaderne melder sig, selv skal betale, både økonomisk og med egen krop.

Stor konference i Danmark

Den 2. september afholdes en stor international konference i Danmark under titlen Facts Matter Conference.

programmet er en perlerække af de største specialister og forskere med speciale i bivirkninger som følge af “vaccinerne”. Det bliver spændende at se om mainstream-medierne i Danmark vil dække begivenheden.

KIS-redaktionen deltager og vi vil naturligvis bringe artikler med de vigtigste emner fra konferencen, der i øvrigt er arrangeret af Frihedsbevægelsens Fællesråd.

Fint og flot initiativ!

Af KIS-redaktionen

Foto: Brano/ Unsplash – NRK – FBF.one

KIS redaktionen