Udgivet: 22 oktober 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Mona Nilsson – Strålskyddsstiftelsen – 21. oktober 2023.

Europa-Kommissionen har fremlagt et lovudkast til en forordning, der skal fremme den yderligere udvidelse af 5G. I praksis vil det betyde en eksplosion af ny millimeterbølgeteknologi, der er fuldstændig uprøvet med hensyn til påvirkningen af ​​menneskers sundhed og miljøet. Denne nye strålingsbombe vil blive føjet til den allerede høje og sundhedsfarlige stråling, der findes i svenske byer. Det skriver Mona Nilsson fra Strålebeskyttelsesfonden.

I februar fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til en forordning kaldet Gigabit Infrastructure Act (GIA).

En forordning er bindende for medlemslandene og skal overholdes. Den erklærede hensigt er at “lette og fremskynde” udrulningen af ​​5G Stage 2. Det vil sige millimeterbølger, der transmitteres fra tæt anbragte antenner, placeret for eksempel på lygtepæle, trafikskilte og lignende.

Forslaget betyder, at teleoperatører hurtigt skal sikres adgang til al offentlig infrastruktur for at opsætte deres højstrålingsudstyr. Målet er at nå endnu højere trådløse transmissionshastigheder, som næsten ingen efterspørger.

En gave til 5G operatører

Forslaget fremstår som en gave til de store virksomheder, der nyder godt af at få “serveret denne fløde”. Det drejer sig især om de virksomheder der leverer udstyr til 5G, samt Ericsson, der er verdens førende inden for 5G-udstyr.

Virksomheden er afhængig af konstant at sælge ny teknologi for at fastholde sin høje omsætning og høje avancekrav. Hvis den nye generation af mobiltelefoni ikke bliver en succes, går Ericsson konkurs. Sådan lød det før udvidelsen af ​​3G, sådan lød det før udvidelsen af ​​4G og sådan skal det være med 5G og så 6G osv. Konsekvensen er en kontinuerlig spiral af mere stråling.

Samtidig er sundheds- og strålebeskyttelsesmyndighederne tavse overfor en konstant tilstrømning af anmeldte skader om dårligt helbred som følge af den stigende stråling, de udsættes for. De lukker også det blinde øje til overfor den voksende mængde videnskabelige beviser for skader, og hævder i stedet, at beviserne er utilstrækkelige. Hundredvis af videnskabsfolk har i mange år nu advaret mere og mere intensivt om alvorlige konsekvenser, og at mennesker og miljø skal beskyttes (se www.5gappeal.eu).

I lang tid har Ericssons og andre teleselskabers behov, haft forrang over hensynet til menneskers sundhed, naturen og miljøet.

Ingen sikkerhedstests

3G blev rullet ud uden en forudgående sikkerhedstest, 4G også. Der var heller ingen sikkerhedstests for 5G, som er udviklet siden 2020 og transmitterer mikrobølger ved 3,5 GHz. Der var overhovedet ingen undersøgelser af de biologiske sundhedseffekter, da de begyndte at tvangsudsætte folk for 5G-stråling i hjem og skoler i 2020.

I 20 år har jeg dokumenteret hvordan mennesker tager skade af trådløs teknologi. Jeg har også ved hjælp af målere kunne konstatere, hvordan strålingen gennem disse 20 år, er steget eksplosivt i frem for alt byerne. Det drejer sig om en stigning på 100-1000 gange og den absolut største stigning er 5G på 3,5 GHz, i kombination med 4G+.

De fire første 5G-studier viser skader

Sammen med forskeren Lennart Hardell, har jeg gennemført og offentliggjort de første fire casestudier om sundhedseffekterne af stråling fra 5G-basestationer i verden. De viser alle, at menneskers sundhed tager skade af 5G, og at 5G fører til en dramatisk stigning af stråling. Alle de undersøgte mennesker udviklede forskellige symptomer, der i 50 år er blevet beskrevet i den videnskabelige litteratur som en effekt af mikrobølgestråling (for eksempel søvnbesvær, hovedpine, hjerteproblemer, unormal træthed). Disse alarmerende resultater bør føre til et stop for udvidelsen. Men i stedet ønsker magthaverne at lette og fremskynde indførelsen af ​​endnu mere potentielt meget skadelig teknologi.

Dermed bliver det svenske folk ufrivillige deltagere i et gigantisk farligt tvangseksperiment. De teleselskaber og myndigheder, der giver teknologien grønt lys, har aldrig været pålagt at demonstrere, at teknologien er sikker. I stedet lægges bevisbyrden fejlagtigt på de mennesker, der kommer til skade, og når beviserne fremlægges, bliver de latterliggjort.

5G har allerede skadet mange

Hvordan kom vi ind i denne systemfejl? Hvordan fik vi passive myndigheder, der så åbenlyst fejler deres mission om at beskytte mennesker mod skadelig stråling? Hvem undskylder manglen på sikkerhedstests med påstanden om, at “noget aldrig kan påvises at være harmløst“? Hvem giver grønt lys til en ny farlig teknologi, mens den antager, at den ikke er skadelig?

Et demokratisk samfund skal sikre, at mennesker og miljø ikke tager skade af tvungen udsættelse for stigende og nye former for stråling, som mennesker aldrig før har været udsat for, i historien. 5G har allerede skadet mange, og masseeksperimentet skal stoppes nu.

Mona Nilsson

Strålskyddsstiftelsen

KIS-redaktionen: Vi kunne godt have tænkt os lidt links til faktakilder i artiklen hvorfor vi henviser til tidligere artikler og 5G-appealen.

EU-forordningen vil snart blive effektueret og udrullet i Danmark og man bør som borger sætte sig ind i hvad dette kommer til at betyde. Millimeterbølgernes fysiske forudsætninger for at kunne virke, gør, at eksempelvis træer vil forhindre signalets udbredelse, hvorfor vi sikkert kommer til at se hvordan bytræer og buske vil blive fjernet og nye “smarte” lygtepæle opsat. Alt imens ICNIRP, der officielt leverer grænseværdier og skal beskytte borgerne i EU mod farlig stråling, stadig betragter menneskekroppen som et kar og ikke som en biologisk og neurologisk levende elektrisk skabning, ekstrem følsom overfor påvirkning fra denne uharmoniske og pulserende RF/EMF stråling.

  • Hvor er de danske universiteter henne i denne forskning?
  • Og kan den kritiske forskning overhovedet få tilkendt midler til undersøgelser, når både staten og de private telekommunikationsselskaber har indgået aftale om at nå samme mål?

Som så mange gange før i historien, udrulles en teknologi i fremskridtets navn og med kritisabelt ringe kendskab til de potentielt skadelige effekter, som den kan medføre og som allerede kan påvises. I industriens, samfundssindets og vækstens navn, – og med mennesket og naturen som forsøgskaniner…………..

Kilde

Foto: Ted Eytan/ Dusan Cvetanovic

Oversættelse: KIS-redaktionen

KIS-redaktionen