Udgivet: 23 november 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

KIS-redaktionen: Vi bringer nedenstående artikel fra steigan.no som omhandler pressekonferencen den 21.november i Europaparlamentet, hvor forskningsrapporten betitlet Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine bl.a. blev præsenteret.

Rapporten er lavet af tre danskere: statistiker og økonom Max Schmeling samt lægerne Vibeke Manniche og professor Peter Riis Hansen.

Rapporten bringer beviser for, at myndighederne tilsyneladende, fra starten af vaccinationsprogrammet, ikke har været i stand til at levere grundlaget for et informeret samtykke, i forhold til Covid-19 vaccination af borgerne, idet vaccinerne har været forskellige.

Lægemiddelstyrelsen er den myndighed i Danmark, som burde have fundet det som rapporten konkluderer, nemlig, at der er gigantiske forskelle på bivirkningsgraden fra de enkelte Pfizer-batches.

Alligevel kritiserer Lægemiddelstyrelsen rapporten for at være vildledende, og har tilmed forsøgt at få European Journal of Investigative Medicine til at trække udgivelsen tilbage, hvilket er afvist efter en faglig argumentation mellem forfatterne og 4 såkaldte eksperter, herunder Line Michan fra Lægemiddelstyrelsen.

Det er altså ikke lykkedes de 4 eksperter at få fjernet denne redelige udgivelse, som repræsenterer det arbejde som styrelsen burde have foretaget.

Pressekonferencen

Pressekonferencen er ledet af hollænderen Marcel de Graaff, medlem af Europaparlamentet. Han fortæller, at der i en rapport på 500 sider fra Pfizer til EMA, er fundet bevis for at medicinalproducenterne ikke har leveret dokumentation for, at vaccinerne beskytter mod sygdom eller forhindrer smitte, noget som EMA(European Medical Agency) bekræfter.

Vi er med andre ord blevet vildledt med misinformation på groveste vis af både myndigheder og politikere……….

Endnu en grund til, hurtigst muligt, at få etableret en Grundlovs-og Forvaltningsdomstol i Danmark.

Ved du i øvrigt, at din læge har en skærpet indberetningspligt hvis du skulle få symptomer efter vaccination mod Covid-19? Din læge kan med andre ord ikke nægte at indberette eller bortforklare det med “noget forbigående” hvis du skulle få længerevarende symptomer og er sikker på at der er en sammenhæng. Der er med garanti et kæmpe mørketal på grund af manglende indberetninger, så vis din læge disse screenshots fra SSI og lægemiddelstyrelsen, hvis der skulle være tvivl:

Ovenstående er taget fra SSI´s hjemmeside

Ovenstående er taget fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside – man tager sig til hovedet…………..!!!

KIS-redaktionen

Afsløring: Myndighederne vidste at «vaccinen» ikke beskytter mod sygdom eller smitte

Af red. PSt – 23. november – 2023.

Marcel de Graaff, medlem af Europa-Parlamentet, fortæller om de chokerende fakta vedrørende Covid-19 injektionerne fundet i et svar fra Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Bombshell Press Conference on the Letter from EMA

Marcel de Graaff udtaler:

“EMA oplyser udtrykkeligt, at det udelukkende har tilladt Corona-vaccinerne på markedet til individuelle vaccinationer og bestemt ikke til massebekæmpelse af infektion og heller ikke til masseforebyggelse eller massereduktion af infektioner. Og dette er kæmpe slag i mellemgulvet for regeringer, der med fuld damp har leveret beskeden om, at “du gør det for en anden“.(KIS-redaktionen: her menes nok, at vaccinerne er blevet EMA godkendte til at beskytte den enkelte og ikke til at beskytte andre gennem massevaccination).

Ikke alene tillod EMA, at vaccinerne slet ikke virkede mod infektioner, men EMA går endnu længere. De forklarer i deres svar, og jeg citerer: “EMA’s vurderingsrapporter om vaccination understreger manglen på data om infektionsrisikoen“.

Med andre ord var vaccinerne ikke beregnet til at forebygge masseinfektioner, og der er slet ingen data, der understøtter, at vaccinerne hjælper mod infektioner. Faktisk siger EMA, at eksponering for virussen øger chancen for infektioner selv hos de vaccinerede.

Regeringens massevaccinations-kampagner med formålet at få hele befolkningen vaccineret, – for at beskytte dine forældre, dine naboer, de svage og udsatte i samfundet, var ikke kun uautoriserede, men også fuldstændig nonsens og ikke baseret på fakta.

EMA siger, at vaccinerne kun har skullet beskytte den vaccinerede. Og før den enkelte patient bliver vaccineret, skal alle sikkerhedsoplysninger, og jeg citerer igen EMA: “tages i betragtning ved indgivelse til eller anbefalelse af vaccination“.

Det var derfor først efter en anbefaling om vaccination, hvor flere læger fastslog at det gav mening i særlige tilfælde, at du blev tilbudt en vaccine. Og fordi næsten ingen under 60 år var i risiko for at få alvorlige komplikationer fra coronavirus, skulle ingen, heller ikke borgere under 60 år, vaccineres efter disse enkelte undtagelser.

Så idrætshaller fyldte med vaccinatører var helt i modstrid med den brug som vaccinerne var blevet tildelt af EMA.

Sikkerhed

For at vurdere sikkerheden af ​​vaccinerne var det afgørende for EMA, at bivirkninger blev registreret korrekt. Og EMA siger om dette, “vi forventer mange rapporter om bivirkninger, der opstår under eller kort efter vaccination. Og det betyder, at lidelserne især skal anmeldes i den første periode, umiddelbart efter vaccination.

Regeringen støttede en politik, hvor disse klager ikke blev rapporteret i de første 14 dage efter vaccination, fordi vaccinen skulle bruge 10 til 14 dage for at blive effektiv. Alle klager i denne periode blev tillagt coronavirus og ikke som bivirkning fra vaccination. Dette er ikke kun bedragerisk, men det har bevidst sat menneskers liv på spil. Og jeg minder endnu engang om, at vi stadig kæmper med en gigantisk såkaldt uforklarlig overdødelighed.

Regeringerne vidste, at vaccinerne ikke ville beskytte mod spredning af virussen, men delte ikke denne information med borgerne. Tværtimod tvang den vaccinerne i borgerne med løgne, dækkede over bivirkningerne og satte dermed helbredet for enhver, der havde taget en sådan vaccine, på spil.

Vaccinationskampagnerne bør stoppes hurtigst muligt, for det er simpelthen ikke sikkert. Og vaccinerne opfylder ikke kravene fra EMA. Regeringen og alle politiske partier, der støttede dette, bør holdes ansvarlige for deres løgne og bedrageri.”

Kommentar fra steigan.no

Dette betyder, at vores myndigheder har gjort sig skyldige i massive lovovertrædelser, skadet samfundet for flere hundrede milliarder kroner og påført millioner af mennesker skader eller risiko for skader, der var helt unødvendige.

Det betyder også, at de mest ansvarlige kan stilles for retten og eventuelt straffes for deres deltagelse heri. Det gælder ikke mindst Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog, Espen Nakstad og Camilla Stoltenberg. Læger kan også formentlig blive holdt strafferetligt ansvarlige.

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: EU-Parlamentet – SSI – Lægemiddelstyrelsen

KIS-redaktionen