Udgivet: 23 november 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Jørgen Keinickeklimarealisme.dk – 20. november 2023

Ugeskrift for Læger fortæller nu, at klimaforandringer skaber klimaangst, men Ugeskrift for Læger er ikke klar over, at den såkaldte klimakrise for en stor del er skabt af medier, politikere og visse forskere. Internationale organisationer som FN og EU fyrer også op under kedlerne. Porten til helvede har åbnet sig, siger FN’s generalsekretær, António Guterres. Skovbrande er eksemplet på at helvedes porte har åbnet sig, men det er propaganda.

Fakta om skovbrande

European Environmental Agency fører statistik over skovbrande i Europa. I en rapport udsendt i november 2021 fortæller de, at skovbrande i Middelhavsområdet har vist en mindre tilbagegang siden 1980.

Man forventer flere skovbrande i fremtiden på grund af klimaforandringer, men det skal man jo sige. EU Kommissionen oplyser, at skovbrande i 2021 og 2022 har medført store ødelæggelser, som siden 2000 kun overgås af brandene i 2017.

EU-propaganda om skovbrand. Målgruppe: Børn op til 9 år

EU har udgivet en historiebog for børn. Historiebogen har den malende overskrift: Jorden brænder. I en omtale af bogen skriver EU: Bogen forklarer, hvad der er skyld i klimaændringerne, og hvad konsekvenserne er. Tom hjælper nogle brandmænd med at slukke en skovbrand og redde sin gode ven, ræven Lilli.

DR-propaganda om skovbrande. Målgruppe: Børn

Skovbrande og kæmpehagl: Tal med dit barn om klimaforandringer. Sådan lyder opfordringen fra DR.

At DR sidestiller skovbrande og kæmpehagl er uheldigt. Skovbrande fører til langt større skader end hagl og forårsager undertiden tab af menneskeliv.

DR har talt med BørneTelefonen, som siger, at forældrene skal lade børnene tale ud om deres klimaangst/klimabekymring.

Forældrene kan lade barnet være med til at finde en sjov ret uden kød, aflevere tøj til genbrug eller deltage i andre små ting, som vi alle gør i hverdagen. Sjovt nok foreslår Børnetelefonen ikke, at familien kunne droppe charterturen med fly eller udskifte benzin/dieselbilen med en elbil, hvor en stor del af strømmen kommer fra afbrænding af skove fra hele verden.

Hvorfor fortæller DR ikke forældrene, at skovbrande har været svagt faldende siden 1980?

Hvorfor fortæller DR ikke forældrene, at haglbyger med kæmpehagl forekommer verden over? I 2014 blev Tokyo ramt af en haglbyge med hagl så store som hønseæg. Ifølge DMI har man set hagl på størrelse med en grapefrugt.

Hvorfor fortæller DR ikke forældrene, at DR slår vejrhændelser i hele verden op som klimaforandringer?

Hvorfor fortæller DR ikke forældrene, at DR herigennem er med til at skabe klimafrygt, som er et stort og underkendt problem, som Ugeskrift for Læger nu har taget op.

Ugeskrift for Læger om klimaforandringer og mental sundhed

Hovedbudskaber:

  • Viden om en mulig sammenhæng mellem klimaforandringer og mental sundhed er et relativt nyt og tiltagende relevant forskningsfelt.
  • International forskning tyder nu på, at klimaforandringer kan medføre mange bekymringer, muligvis specielt hos unge mennesker.
  • Viden om og forskning på området er vigtigt for at kunne følge udviklingen over tid.

Ugeskrift for Læger offentliggør spørgeskemaundersøgelser fra England, og resultaterne beskriver sikkert også situationen i Danmark.

Ugeskrift for Læger fortæller også om de positive klimanyheder som findes, og som dermed er med til at give et nuanceret billede.

Herigennem kan den mentale sundhed forbedres. Det følgende er et eksempel, som ikke stammer fra Ugeskrift for Læger:

Over de sidste 80 år har udledninger af CO2, som stammer fra brande i skove og uopdyrkede arealer været faldende. Det er fordi arealer med skov og uopdyrkede arealer er inddraget i det dyrkede areal. Det har været med til at skaffe føde til verdens voksende befolkning.

NASA og IPCC fortæller, at verden i de seneste år er blevet langt grønnere end tidligere. Det er på grund af klimaforandringer. Mere CO2 i atmosfæren fremmer plantevæksten og gør planterne mere modstandsdygtige overfor tørke. Stigende havtemperatur fører til øget fordampning, som falder over jorden som regn. Jorden bliver mere frugtbar og ørkendannelserne er på retur. Desværre hører man aldrig sådanne positive klimanyheder omtalt i DR. Det ville ellers fremme den mentale sundhed hos børn og unge og alle os andre.

Kilde

Foto: European Union – Ugeskrift for læger

KIS-redaktionen