Udgivet: 12 december 2023 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af KIS-redaktionen – 12.december – 2023

Førende forskere inden for flere videnskabelige specialer, deltog den 11. og 12. november, i en kritisk Corona-høring i den tyske Forbundsdag. Her blev pandemiens håndtering og samlede effekter i Tyskland, evalueret.

Særligt en af disse kompetente specialister, professor i økonomi Stefan Homburg, virkede til at gøre et stort indtryk på tilhørerne, idet han, i sin 12-minutters forelæsning, inddrog alle væsentlige aspekter fra pandemien. Samtidigt konstaterede han, at det anvendte sprog af pressen og regeringen, under pandemien, ikke er set i Tyskland i 75 år.

Herunder kan du se videoen fra hans tale, som har fået engelske undertekster. Transskription af talen kan læses HER

Stefan Homburg

Del artiklen

Redaktionen vil opfordre alle til at dele denne artikel. Der er mange ligheder mellem den danske Corona-håndtering og det talen beretter om, og vi og skal have skabt mere opmærksomhed i det danske samfund, ikke mindst hos politikerne, på det, der påvirkede alle borgere, unge som gamle, i en grad som vi ikke tidligere har set. Det må og skal evalueres!

Kilde: Ivor Cummins youtube-kanal: SMOKING GUN: German Professor in the German Parliament Explains All!

Rigets politikere fattes mod

I Tyskland tager man tilsyneladende pandemiens samlede samfundseffekter langt mere alvorligt end man gør i Danmark. Det vidner denne Corona-høring i Forbundsdagen om. Den har borgerens frihed, retssikkerhed og sundhed i fokus.

Den danske regering med Mette Frederiksen i spidsen, har jo tidligere officielt udmeldt, at man ikke ønsker at evaluere yderligere.

Imidlertid forlanger oppositionen i Folketinget nu en grundig evaluering af den danske pandemi-håndtering.

Spørgsmålet er blot: tør regeringen åbne Pandoras æske helt op?

Danske læger har efterspurgt en evaluering

Det er ikke fordi der har manglet kritiske stemmer blandt fagpersoner indenfor sundhedsvæsenet i Danmark, men disse stemmer virker til enten at være blevet ignoreret eller overhørt.

Blandt andre har Christine Stabell Benn tidligt i pandemien sagt, at der bør været en skærpet opmærksomhed på de tilfælde af myokarditis og perikarditis efter vaccination, som nu er almindeligt anekendt. Benn har også pointeret, at der ikke har været et etisk og reelt lægeligt grundlag for at vaccinere raske børn og unge.

Benns Corona-evaluering

Christine Stabell Benn har lavet sit eget forslag til en evaluering af Covid-19 håndteringen i Danmark, som runder mange aspekter. Her er introduktionen fra hendes evaluering, med hendes egne ord:

Min Corona-pandemi-evaluering.

Vi bryster os af i Danmark, at vi håndterede Corona-pandemien forbilledligt. Men gjorde vi det? Og hvad kan vi lære af håndteringen? Der er en uforståelig mangel på interesse fra politisk hold i at evaluere. Her følger min evaluering. Jeg konkluderer, at håndteringen var præget af, at man ikke tidligt i forløbet involverede en bred vifte af ekspertbidrag – herunder bidrag, der afveg fra regeringens linje – og at dette kostede dyrt både menneskeligt og økonomisk. Vigtig læring er fremadrettet at øge transparensen omkring udvælgelsen af ekspertbidrag, gøre ekspertgruppemøderne åbne for offentligheden, og sikre, at uddannelsesinstitutioner og pressen fremmer fora for faglig uenighed. Slutteligt må tech-giganternes censur af mange grunde stoppes.

Christine Stabell Benn/ Linkedin.com

Måske bliver hendes ønske om en grundig evaluering nu hørt. Det virker i hvert fald til, at viljen er begyndt at spire i oppositionen. Må den få rigelige mængder af lys, vand og gødning.

Måske Benn kunne være tovholder på en kommende evalueringsproces??

Læs Benn´s samlede evaluering HER

En lille samling af kendte udsagn i pressen

Der er blevet sagt og gjort meget under pandemien i Danmark.

Også ting som ikke havde lægelig evidens eller et redeligt videnskabeligt grundlag.

Eksempelvis fik vi at vide, at vaccinen forhindrede smitte til gamle og svage i familien. Jeg har personligt mødt mange unge der har haft dette som årsag til vaccination. Dette var usandt idet vaccinen ikke blev testet for transmission før markedsføringen. Dette sagde Pfizers Markedsdirektør J. Small i en høring i EU-parlamentet i 2022. Men det var jo det Brostrøm, Frederiksen og Heunicke fortalte os.

Vaccinens effektivitet blev også præsenteret som værende nær 90 % når den i virkeligheden var 0,8 %. Texas har anlagt en retssag mod Pfizer på grund af netop dette udsagn.

Her er en lille samling af de mest rammende indslag fra pressen som nærede frygten og var kilde til udskamning. Er dette et eksempel på hvad en implementering af WHO-traktaten vil kunne afstedkomme, hvis Danmark tilslutter sig?

Disse billeder vil gå over i historien som et eksempel på den største folkeforførelse nogensinde i Danmark.

Og så skal Dennis med fra Go´ Aften Danmark og Abdel. Det er modigt og godt timet:

Corona-dokumentar fra Israel

Fra vores ven Avi Barak i Israel, bringer redaktionen her en samling af de kommentarer og udsagn, som præsenteredes i den israelske presse, under pandemien. Der forekommer yderst rabiate kommentarer undervejs, så du, kære læser, er advaret. De danske forhold var vist vand ved siden af………relativt set…..!

Se videoen her: HORRIFIC incitement against unvaccinated Israelis by their own media and politicians

Avi Barak, frihedskæmper i Israel

Kilde 1 https://tkp.at/2023/11/13/prof-dr-stefan-homburg-beim-2-corona-symposium-im-deutschen-bundestag/

Kilde 2 https://www.ab-news.net/

Kilde 3 https://expose-news.com/2023/12/12/professor-schools-german-bundestag-on-covid/

Kilde 4 Christinestabellbenn.linkedin.com

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: Avi Barak

KIS-redaktionen