Udgivet: 14 januar 2024 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Af Chris Hedges – 12. januar – 2024

Det omfattende 84-siders anklageskrift, som Sydafrika har indsendt til Den Internationale Domstol (ICJ), der anklager Israel for folkedrab, er svært at tilbagevise. Israels krigs-kampagne med vilkårlige drab, total ødelæggelse af infrastruktur, herunder boliger, hospitaler og vandbehandlingsanlæg, sammen med dets brug af sult som et våben, ledsaget af folkemordsretorik fra dets politiske og militære ledere, der taler om at ødelægge Gaza og etnisk udrensning af 2.3 million palæstinensere, udgør en stærk sag mod Israel, for folkedrab.

Israels forsøg på karaktermord på Sydafrika, som “Hamas´s juridiske arm“, er et eksempel på, at dets forsvar er gået “konkurs”. Et karaktermord gentaget af dem, der hævder, at demonstrationer der afholdes for at opfordre til våbenhvile og beskytte palæstinensiske menneskerettigheder, er “antisemitiske”. Israel og dets livestreamede folkemord til verden, har tilsyneladende ikke noget væsentligt modargument.

Men dette betyder ikke, at dommerne ved ICJ-domstolen vil dømme i Sydafrikas favør. Det pres som USA vil udøve på dommerne hentet fra FN´s medlemslande, vil blive intenst. Udenrigsminister Antony Blinken har allerede officielt udtalt, at de sydafrikanske anklager “intet har på sig“.

Konsekvenser for Israel

En retslig afgørelse om folkedrab, er en plet, som Israel, der bruger Holocaust til at retfærdiggøre sin voldelige behandling af palæstinenserne, vil få meget svært ved at fjerne.

Det vil undergrave Israels insisteren på, at jøder er evige ofre.

Det vil knuse begrundelsen for Israels vilkårlige drab på ubevæbnede palæstinensere og opførelsen af verdens største friluftsfængsel i Gaza, sammen med besættelsen af Vestbredden og Østjerusalem.

Det vil fjerne immuniteten over for kritik af den israelske lobby og dens zionistiske tilhængere i USA, som med succes har sat lighedstegn mellem kritik af den “jødiske stat” og støtte til palæstinensiske rettigheder, og antisemitisme.

Over 23.700 palæstinensere, herunder over 10.000 børn, er blevet dræbt i Gaza siden den 7. oktober, hvor Hamas og andre modstandsfolk brød sikkerhedsbarriererne omkring Gaza.

Omkring 1.200 mennesker blev dræbt og der er stærke beviser på, at nogle af ofrene blev dræbt af israelske tankbesætninger og helikopterpiloter, der bevidst målrettede deres våben mod de omkring 200 gidsler sammen med deres fangevogtere.

Flere tusinde palæstinensere er savnede og formodes begravede under murbrokkerne. Israelske angreb har efterladt over 60.000 palæstinensere sårede og lemlæstede, de fleste af dem kvinder og børn.

Flere tusinde palæstinensiske civile, inklusive børn, er blevet arresteret, har fået bind for øjnene, nummereret, slået, tvunget til at tage deres undertøj af, læsset på lastbiler og transporteret til ukendte steder.

En afgørelse fra ICJ-retten kan tage lang tid

Men Sydafrika beder om foreløbige foranstaltninger, der vil kræve, at Israel standser sine militære angreb, i det væsentlige, som permanent våbenhvile.

Denne beslutning kan komme inden for to eller tre uger. Det er en afgørelse, der ikke er baseret på den endelige afgørelse fra domstolen, men på realiteterne i den sag, som Sydafrika har anlagt.

Domstolen vil ikke, ved at kræve at Israel afslutter sine fjendtligheder i Gaza, definere den israelske kampagne i Gaza som folkedrab. Det vil bekræfte, at der er mulighed for folkedrab, og som de sydafrikanske advokater kalder handlinger, der har karakter af “folkedrab”.

Sagen vil ikke blive afgjort af dokumentation for specifikke forbrydelser, heller ikke dem, der er defineret som krigsforbrydelser. Det vil blive bestemt af folkedrabshensigten, hensigten om helt eller delvist at udrydde en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe, som defineret i folkedrabskonventionen.

Disse handlinger omfatter bombning af flygtningelejre og andre tætpakkede civile områder med 2.000 pund bomber, blokering af humanitær bistand, ødelæggelse af sundhedssystemet og dets følgevirkninger på børn og gravide kvinder.

FN anslår, at der er omkring 50.000 gravide kvinder i Gaza, og at der fødes mere end 160 babyer hver dag, og der er gentagne folkedrabserklæringer fra førende israelske politikere og generaler.

Amalek sammenligninger

Premierminister Benjamin Netanyahu sidestillede Gaza med Amalek, en nation der er fjendtlig over for israelitterne i Bibelen, og citerede det bibelske påbud om at dræbe enhver Amalek mand, kvinde, barn eller dyr.

Forsvarsminister Yoav Gallant kaldte palæstinenserne “menneskelige dyr“.

Den israelske præsident Isaac Herzog udtalte, som de sydafrikanske advokater fortalte retten, at alle i Gaza er ansvarlige for, hvad der skete den 7. oktober, fordi de stemte på Hamas, selvom halvdelen af befolkningen i Gaza er børn, der er for unge til at stemme.

Men selv om hele befolkningen i Gaza stemte på Hamas, gør dette dem ikke til et legitimt militært mål.

De er stadig, under krigens regler, civile og har ret til beskyttelse.

De har også, i henhold til international lov, ret til at yde modstand overfor deres besættere, gennem væbnet kamp.

De sydafrikanske advokater, der sammenlignede Israels forbrydelser med dem, der blev udført af apartheidstyret i Sydafrika, viste retten en video af israelske soldater, der fejrede og opfordrede til palæstinenseres død.

Mens de dansede og sang “Der er ingen uskyldige civile“, førtes dette som bevis på, at folkemordshensigter falder fra toppen til bunden af den israelske krigsmaskine og politiske system.

De præsenterede retten for billeder af massegrave, hvor lig blev begravet “ofte uidentificerede.”

Ingen, inklusive nyfødte, blev skånet, forklarede den sydafrikanske advokat og Senior Counsel Adila Hassim, til retten.

Massedrab og folkemord

De sydafrikanske advokater fortalte retten, at “den første folkedrabshandling” er massedrab på palæstinensere i Gaza.”

Den anden folkemordshandling, erklærede de, er den alvorlige kropslige eller psykiske skade, der er påført palæstinensere i Gaza, i strid med artikel 2B i folkedrabskonventionen.

Tembeka Ngcukaitobi, en anden advokat og juridisk ekspert der repræsenterer Sydafrika, hævdede, at “Israels politiske ledere, militære ledere og personer, der har officielle stillinger, systematisk og i eksplicitte vendinger, har erklæret deres hensigt om folkemord.”

,

Lior Haiat, talsmand for det israelske udenrigsministerium, kaldte torsdagens tre-timers høring for et af de “største tegn på hykleri i historien, sammensat af en række falske og grundløse påstande.” Han anklagede Sydafrika for at forsøge at tillade Hamas, at vende tilbage til Israel for at “begå krigsforbrydelser“.

Israelske jurister kaldte i deres svar fredag, de sydafrikanske anklager for “ubegrundede, “absurde” og svarende til “injurier“.

Israels juridiske team sagde, at det, på trods af FN-rapporter om udbredt sult og smitsomme sygdomme fra et sammenbrud i sanitet og mangel på rent vand, ikke havde hindret humanitær bistand.

Israel forsvarede angreb på hospitaler og kaldte dem “Hamas kommandocentre“.

Israel proklamerer selvforsvar

Det juridiske team fortalte retten, at Israel handlede i selvforsvar.

De uundgåelige dødsulykker og menneskelige lidelser i forbindelse med enhver konflikt, er ikke i sig selv et adfærdsmønster, der plausibelt påviser folkemordshensigter,” sagde Christopher Staker, advokatfuldmægtig for Israel.

Israelske ledere anklager Hamas for at udføre folkedrab, selv om man lovmæssigt, som offer for folkedrab, ikke har lov til at begå folkedrab.

Hamas er heller ikke en stat. Den er derfor ikke part i folkedrabskonventionen. Haag har af denne grund ingen jurisdiktion over organisationen.

Israel hævder også, at palæstinenserne advares om at lade sig evakuere fra områder, der vil komme under angreb og derfor forsynes med “sikre områder”, selvom, som de sydafrikanske advokater dokumenterede, de “sikre områder” rutinemæssigt bliver bombet af Israel med adskillige civile ofre til følge.

Israel og Biden-administrationen har til hensigt at forhindre ethvert midlertidigt påbud fra domstolen, – ikke fordi domstolen kan tvinge Israel til at standse sine militære angreb, men på grund af optikken, som allerede er katastrofal. ICJ’s afgørelse afhænger af Sikkerhedsrådet for håndhævelse, hvilket i betragtning af USA’s vetoret, gør enhver afgørelse mod Israel umulig.

Biden-administrationens andet mål er at sikre, at Israel ikke bliver fundet skyldig i at begå folkedrab. Den vil være kompromisløs i denne bestræbelse, der kraftigt vil presse de regeringer der har jurister i domstolen, til ikke at finde Israel skyldig.

Rusland og Kina, som begge har jurister i Haag, kæmper mod deres egne anklager om folkedrab og kan beslutte, at det ikke er i deres interesse at finde Israel skyldig.

USA´s kynisme

Biden-administrationen spiller et meget kynisk spil.

Den insisterer på, at administrationen forsøger at stoppe Israels vilkårlige bombning af palæstinensere, mens den omgår kongressen i fremskyndelsen af udbuddet af våben til Israel, herunder ”ikke præcise” bomber.

Den insisterer også på, at administrationen ønsker, at kampene i Gaza skal stoppe, mens den nedlægger veto overfor våbenhvileløsninger i FN og samtidig insisterer på, at den opretholder retsstatsprincippet, mens den undergraver den juridiske mekanisme, der kan standse folkedrabet.

Kynisme gennemsyrer hvert ord Biden og Blinken ytrer.

Denne kynisme breder sig til os.

Folkets antipati overfor Donald Trump, mener administrationen, vil styrke Biden i sit embede. I forhold til mange emner kan dette være tilfældet,- men det kan ikke være tilfældet i forhold til folkedrab.

Folkemord er ikke et politisk problem. Det er et moralsk.

Vi kan ikke, uanset omkostningerne, støtte dem der begår eller er medskyldige til folkedrab.

Folkemord er forbrydelsen over alle forbrydelser. Det er det reneste udtryk for ondskab.

Vi må være utvetydige overfor palæstinensere og juristerne fra Sydafrika.

Vi må kræve retfærdighed.

Vi må holde Biden ansvarlig for folkedrab i Gaza.

Chris Hedges

KIS-redaktionen: Chris Hedges er en Pulitzer-prisvindende journalist, der var udenlandsk korrespondent i femten år for New York Times, hvor han fungerede som Mellemøsten Bureau Chief og Balkan Bureau Chief for The Paper. Han arbejdede tidligere i udlandet for Dallas Morning News, Christian Science Monitor og NPR. Han er vært for Show Chris Hedges-rapporten.

Hedges var med på holdet, der vandt Pulitzer-prisen for “forklarende rapportering” for New York Times dækning af global terrorisme.

Han modtog Amnesty International Global Award for Human Rights Journalism.

Hedges, der har en Master of Divinity fra Harvard Divinity School, er forfatteren af bestsellerne: Amerikanske fascister: Den kristne ret og krigen mod Amerika, Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle.

Hedges blev af de nationale bogkritikere kåret til “Circle Finalist” for sin bøger beskrevet “som en styrke, der giver os mening”.

Han skriver en online kolonne til webstedet Scheerpost.

Hedges har undervist ved Columbia University, New York University, Princeton University og University of Toronto.

Kilde

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: Mr. Fish

KIS-redaktionen