Udgivet: 12 marts 2024 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Arktisk havis, isbjørne og Great Barrier Reef vender tilbage til overskrifterne i mainstreammediernes misinformations blitzkrieg.

Af Chris Morrison – 11. marts – 2024.

I løbet af den sidste måned har det været “pop-up tid” for alarmister, der er fremkommet med ikke mindre end tre “plakat-forskrækkelser” af klimakollaps, i mainstream-overskrifterne.

The Guardian støvede den gamle “videnskaben siger”‘-favorit af, nemlig, at der vil være isfri somre i Arktismuligvis” inden for det næste årti.

BBC-aktivisten Matt McGrath, sponsoreret af milliardærfonde, gav os den altid populære: “Klimaforandringer: Isbjørne står over for sulttruslen, når isen smelter”.

Peter Hess fra Daily Mail og Reuters, indsendte en nonsensartikel, der rapporterede, at Great Barrier Reef (GBR) var i alvorlig fare for at forsvinde på grund af, at jorden var på “højdepunktet af den værste blegningsbegivenhed i historien“.

Alt sammen meget forvirrende i betragtning af, at arktisk havis har restitueret sig i over et årti og den 8. januar registrerede sit højeste niveau i 21 år.

Samtidigt trives isbjørne over hele Arktis, og antallet er sandsynligvis på rekordniveau.

Korallerne på GBR er vendt tilbage efter talrige nylige naturlige blegningsbegivenheder og rammer nu en toårig periode med rekordhøj dækning.

Ned i detaljen

Detaljer, detaljer……

Det ser ud til, at isen, isbjørnene og korallerne, er alt for værdifulde plakatforskrækkelser, til at blive sluppet så let.

Mainstream-medierne er blevet fanget af en falsk katastrofe klimafortælling, der er programmeret til at indrapportere enhver klik-bait dommedagsartikel, enhver dårlig vejrbegivenhed og enhver forudindtaget rapport, baseret på ufuldstændige statistikker og data, der er vidt åbne for mindre sensationelle fortolkninger.

I processen efterlades borgerne i en tilstand af frygt for global ‘opvarmning’ og klima-‘kollaps’ – lettere presset ser de ud til at acceptere vanviddet i dette kollektivistiske Net Zero-projekt.

Den seneste arktiske “isforskrækkelse” er baseret på en artikel offentliggjort i Nature, hvor de aktivistiske videnskabsfolk brugte “højemissions” klimamodelscenarier til at forudsige isfrie forhold i september, inden for seks år.

Også den naive Guardian-forfatter, Helena Horton, antyder, at isbjørnes, sælers og hvalrossers hjemsted, for det meste vil kunne være vand i flere måneder, allerede i 2035, “på grund af emissioner fra fossile brændstoffer“.

Faktisk har sommerhavisen ikke vist nogen væsentlig nedgang siden 2007, som grafen nedenfor viser.

Dansk forskning er med

Den røde graf er udarbejdet af den danske videnskabsmand Allan Astrup Jensen og viser det månedlige gennemsnit for den laveste udbredelse af sommerhavisen i september.

Forfatteren bemærker, at der ikke har været nogen væsentlig nedadgående bevægelse i løbet af de sidste 17 år.

Faktisk ser det ud til, at den samlede arktiske havis, i omkring et årti, langsomt er kommet sig efter et tidligere fald.

Den sorte linje viser det fald der ofte bliver refereret til, og udtrykker en lineær nedadgående tendens fra et højdepunkt i 1979, hvor satellitter for første gang begyndte at registrere omfattende data.

Optegnelser, der går tilbage til 1950’erne, tyder dog på meget lavere havisniveauer. Historiske data viser, at der tydeligt kan observeres tiltagende og aftagende cyklusser over 70-80 år.

Året 1979 er et bekvemt udgangspunkt for arktisk hysteri, da det markerer afslutningen på en fire årtier lang afkølingsperiode, som grafen nedenfor viser.

Den seneste opvarmning set i Arktis, ligner den der blev observeret i 1930’erne og 1940’erne.

En udeladt note i Guardians dommedagsprosa, er en bemærkning om, at højemissionsscenarier antager, at der vil være en fantasifuld stigning i den globale temperatur på omkring 4°C, på mindre end 80 år.

Scenariet, kaldet RCP8.5, er allestedsnærværende i opmærksomhedssøgende artikler om klimamodeller, men det betragtes af International Panel on Climate Change(IPCC) som værende med “lav sandsynlighed“.

I artiklen mangler også en bemærkning om, at “isfri” faktisk ikke er fri for is, da der tages højde for en million kvadratkilometer af den resterende. Desværre ser dette altså ud til at udelukke de længe ventede “sommerbadegallaer” på tværs af Nordpolen.

Isbjørnene har det fint

Den 27. februar var “International Isbjørne Dag”, så Matt McGrath fra BBC udvidede sit tv-program i denne vigtige indsamlingsperiode, og havde både sommerisen der smeltede, og isbjørnene der sultede, med.

Ringsæler føder unger om foråret, og bjørnene går på jagt efter sælerne og deres nyfødte, som lever på isen i nogle uger, før de tager til havet.

“Tidlig havis smeltning betyder færre hvalpe for bjørnene” lyder den ildevarslende skrækkampagne: “I takt med at isen forsvinder i en opvarmende verden, bruger mange bjørne længere tid på kysten og spiser fugleæg, bær og græs”, siger McGrath.

Bortset fra selvfølgelig, som vi har set, at isen ikke forsvinder på kommando.

Grafen ovenfor for isens maksimale udbredelse fra marts, udarbejdet af National Snow and Ice Data Center, viser den seneste betydelige genopretning, der går næsten et årti tilbage.

På grund af jagtforbud på isbjørne siden 1950’erne, er antallet af isbjørne steget kraftigt med antydninger om, at de er vokset til et rekordhøjt antal for nylig, på 32.000.

Der er stadig masser af havis rundt omkring i foråret og forsommeren, når bjørnen fanger sæler og kan indtage omkring to tredjedele af sin årlige føde.

Som nævnt har der været et fald i det samlede isdække siden højdepunktet i 1979, og dette har åbnet lidt mere for sollyset til Arktis.

Det ser også ud til at have gavnet den overordnede akvatiske fødekæde, hvilket har ført til en stigning i antallet af federe ringsæler – glade dage for alle de fyldige isbjørne, der ses vralte rundt i det fjerne nord.

Korallerne

I 1999 bemærkede den spirende Guardian-dommedagsprofet George Monbiot, at havbiologer havde rapporteret, at 70-90 % af de koralrev, de havde undersøgt i Det Indiske Ocean, netop var døde.

Heraf konkluderede Monbiot, at “mindst et af verdens store økosystemer nu er på vej til totalt kollaps“.

I oktober 2020 sagde BBC, at Great Barrier Reef havde mistet mere end halvdelen af sine koraller siden 1995, “på grund af varmere have drevet af klimaændringer“.

Hop så et år frem efter BBC-rapporten, og se, at koraller på GBR nåede sit højeste niveau i 36 år.

Hvad alarmister gør er, og meget belejligt, at bruge tilfældene af naturlige blegningsbegivenheder, forårsaget af lokale stigninger i vandtemperaturen.

Da El Nino i øjeblikket forårsager sådanne udsving rundt om i havene, har korallerne derfor vist en vis blegning hvorefter Daily Mail går i fuld Monbiot-tilstand.

Tropiske koraller vokser i farvande med temperaturer mellem 24°C-32°C og vil være upåvirket af enhver gradvis opvarmning af havene.

Faktisk vokser mange sorter hurtigere i de varmere farvande nær ækvator.

Det er dog kendt, at de udstøder alger, når temperaturen forandrer sig pludseligt, men hurtigt kommer sig, når forholdene stabiliseres.

Alt dette er kendt, men tilsyneladende ignoreret af click-bait klima-høgene.

Manglende integritet i videnskabelige institutioner og medierne

Den fremtrædende videnskabsmand Peter Ridd, har studeret koraller på GBR i 40 år, og han har for nylig offentliggjort en artikel der beskriver, at rapporteringen om koraller rejste “alvorlige spørgsmål” om “integritet i videnskabelige institutioner og i medierne”.

Han tilføjede: “En neutral observatør kan konkludere, at den periodiske massedødelighed af koraller, som er helt naturlig, udnyttes af nogle organisationer med en ideologisk dagsorden og en økonomisk interesse.”

Den fulde tilbagekomst af koraller bliver sjældent rapporteret, bemærkede han.

Stop pressen

The Daily Sceptic skriver:

“Vores nylige artikel om fældningen af op til 120.000 træer i den antikke tyske skov Reinhardswald, der har inspireret til mytiske historier af brødrene Grimm, for at gøre plads til en vindmøllepark, tiltrak en bred læserskare på sociale medier. Den blev genudgivet på Watts Up With That?, et videnskabeligt websted, hvor tegneserietegneren Josh blev inspireret til at observere…

KIS-redaktionen: Peter Ridd blev efter offentliggørelsen af hans videnskabelige artikel, fyret fra James Cook Universitetet i Australien, men vandt efterfølgende den første retssag som han havde anlagt for uretmæssig afskedigelse. James Cook kærede denne afgørelse til Højesteret som gav universitetet medhold. Medier og trolle har naturligvis plantet mængder af “fact-tjekkende artikler” på nettet, for at miskreditere denne modige videnskabsmand, et mønster der desværre man ses indenfor alle grene, når politiseret videnskab bliver påtalt og kritiseret.

Har videnskaben mistet sin betydning og sover vi bag rattet?

Kilde

Oversættelse: KIS-redaktionen

Foto: Ramon Vloon/ Unsplash

KIS-redaktionen