Udgivet: 22 december 2021 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Stop COVID Holocaust! Åbent Brev

Vi opfordrer jer til straks at stoppe dette ugudelige medicinske eksperiment på menneskeheden

Global research, 12. november 2021

Først offentliggjort den 21. september 2021

 

Sendt til:

European Medical Agency (EMA), Den Europæiske Union

The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), Storbritannien

The Australian Health Regulation Agency, AHPRA, Australien

Therapeutic Goods Administration (TGA), Australien

Medsafe, New Zealand

Federation of Medical Regulatory Authorities (FMRAC), Canada


Damer og herrer,

Vi, de overlevende fra grusomhederne begået mod menneskeheden under Anden Verdenskrig, føler os forpligtet til at følge vores samvittighed og skrive dette brev.

Det er indlysende for os, at endnu et holocaust af større omfang finder sted for øjnene af os. Størstedelen af ​​verdens befolkning har endnu ikke indset, hvad der foregår, idet omfanget af en organiseret forbrydelse som denne ligger uden for deres erfaringsområde.

Men vi ved besked. Vi husker navnet Josef Mengele. Nogle af os har personlige minder. Vi oplever et déjà vu, der er så grufuldt, at vi står frem for at skærme vores stakkels medmennesker. De uskyldige, der nu trues omfatter børn og endda spædbørn. På kun fire måneder har COVID-19 vaccinerne dræbt flere mennesker end alle tilgængelige vacciner fra midten af ​​1997 til slutningen af ​​2013 tilsammen – en periode på 15,5 år. Og de personer, der er værst ramt, er mellem 18 og 64 år – den gruppe, der ikke var med i COVID-statistikken.

Vi opfordrer jer til øjeblikkeligt at stoppe dette ugudelige medicinske eksperiment på menneskeheden. Det, man kalder “vaccination” mod SARS-Cov-2, er i sandhed et blasfemisk indgreb i naturen. Aldrig før er immunisering af hele planeten blevet gennemført ved at tilføre den menneskelige krop syntetisk mRNA. Det er et medicinsk eksperiment, som må baseres på Nürnberg-koden. De 10 etiske principper i dette dokument repræsenterer et grundlæggende kodeks for medicinsk etik, der formuleredes i Nürnberg under rettergangen af lægestanden for at sikre, at mennesker aldrig igen vil blive udsat for ufrivillige medicinske eksperimenter og procedurer.

1.princip i Nürnberg-koden:

  • (a) “Det menneskelige subjekts frivillige samtykke er absolut nødvendigt. Dette betyder, at den involverede person skal have rets- og handleevne til at give samtykke; bør således befinde sig i omstændigheder, hvori vedkommende er i stand til at udøve frit valg, uden indblanding af noget element af magt, svindel, bedrag, tvangsforanstaltninger, overgreb eller anden bagvedliggende form for begrænsning eller intimidering; og bør have tilstrækkelig viden og forståelse af aspekterne i det pågældende emne til at sætte ham i stand til at træffe en forstandig og oplyst beslutning.
  • (b) Dette sidstnævnte element kræver, at før man kan acceptere forsøgspersonens bekræftende beslutning skal forsøgets art, varighed og formål meddeles ham; metoden og midlerne, hvormed det skal udføres; alle gener og farer, der med rimelighed kan forventes; og den effekt som hans deltagelse i eksperimentet muligvis kan have på hans helbred eller person.
  • (c) Pligten og ansvaret for at fastslå kvaliteten af ​​samtykket påhviler hver enkelt person, der initierer, leder eller deltager i eksperimentet. Det er en personlig pligt og et ansvar, som ikke udløser straffefrihed ved overdragelse til en anden person.

Ad (a): Der er ikke tale om en fri beslutning. Massemedier spreder frygt og panik og bruger Goebbels’ propaganda regel om at gentage usandheder, indtil de bliver troet. I flere uger har de nu opfordret til udstødelse af de u-vaccinerede. Hvis det for 80 år siden var jøderne, der blev dæmoniseret som spredere af infektionssygdomme, er det i dag de u-vaccinerede, der bliver anklaget for at sprede virussen. Fysisk integritet, frihed til at rejse, frihed til at arbejde, al sameksistens er blevet taget fra folk for at tvinge dem til vaccination. Børn bliver lokket til at blive vaccineret mod deres forældres beslutning.

Ad (b): De 22 forfærdelige bivirkninger, der allerede var registreret i FDA’s nødgodkendelse, blev ikke oplyst til forsøgspersonerne i det eksperimentelle forsøg. Vi lister dem nedenfor til gavn for verdensoffentligheden.

Per definition har der aldrig været informeret samtykke. I mellemtiden er tusindvis af bivirkninger blevet registreret i adskillige databaser. Og mens alle massemedier opdaterer de såkaldte smittetilfælde i 30-minutters intervaller, omtales hverken de alvorlige uønskede bivirkninger eller hvordan og hvor bivirkningerne registreres. Så vidt vi ved, er registrerede skader endda blevet slettet i stor skala i hver database.

6. princip i Nürnberg-koden kræver:

  • “Den risiko, der skal løbes, bør aldrig overstige den, der bestemmes af den humanitære betydning af det problem, der skal løses af eksperimentet.”

“Vaccination” mod COVID har vist sig at være farligere end COVID i sig selv for cirka 99 % af alle mennesker. Som dokumenteret af Johns Hopkins, i en undersøgelse af 48.000 børn, er der for børn ingen risiko forbundet med virussen.

Johns Hopkins egne data viser, at børn, der ikke er i fare for virusset, har fået hjerteanfald efter vaccination; mere end 15.000 har oplevet bivirkninger – herunder mere end 900 alvorlige tilfælde. I USA er mindst 16 unge døde efter vaccination. Som bekendt er det kun omkring 1 % der indberettes. Og tallene stiger hurtigt, mens vi skriver. Hvilket I er vidende om.

10. princip i Nürnberg-koden:

  • “I løbet af forsøget skal den ansvarlige videnskabsmand på et hvilket som helst tidspunkt være parat til at afslutte forsøget, hvis han har sandsynlig grund til at tro, i udøvelsen af ​​den gode tro, overlegne dygtighed og omhyggelige dømmekraft, der kræves af ham, at en fortsættelse af eksperimentet sandsynligvis vil resultere i skade, handicap eller død for forsøgspersonen.”

Angiveligt har omkring 52 % af verdens befolkning modtaget mindst et skud. Det er på høje tid at det sande antal “vaccine” skadede, uhelbredeligt skadede såvel som afdøde på verdensplan ærligt lægges frem. Dette er efterhånden millioner. Oplys os det sande antal COVID-vaccinetilskadekomne nu.

Hvor mange skal der til for at vække din samvittighed?

Liste over bivirkninger, der var kendt af FDA før nødgodkendelsen:

1. Guillain-Barré syndrom

2. Akut dissemineret encephalomyelitis

3. Tværgående myelitis

4. Encephalitis/encephalomyelitis/meningoencephalitis/meningitis/encepholapati

5. Kramper/anfald

6. Slagtilfælde

7. Narkolepsi og katapleksi

8. Anafylaksi

9. Akut myokardieinfarkt

10. Myokarditis/pericarditis

11. Autoimmun sygdom

12. Dødsfald

13. Påvirkning af graviditet og fødsler

14. Andre akutte demyeliniserende sygdomme

15. Ikke-anafylaktiske allergiske reaktioner

16. Trombocytopeni

17. Dissemineret intravaskulær koagulation

18. Venøs tromboemboli

19. Gigt og artralgi/ledsmerter

20. Kawasaki sygdom

21. Multisystem inflammatorisk syndrom hos BØRN

22. Vaccineforstærket sygdom

Underskrevet:

Overlevende fra koncentrationslejren, deres sønner, døtre og børnebørn, inklusive personer med goodwill og samvittighed.

I henhold til nuværende samtykker:

Rabbi Hillel Handler

Hagar Schafrir

Sorin Shapira

Mascha Orel

Morry Krispijn

Shimon Yanowitz

Hila Moscovich

Tamir Turgal

Amira Segal

Jacqueline Ingenhoes

Andrea Drescher

Edgar Siemund, Esq.


Det udvalgte billede er fra Chemical Violence

Global Research er den originale kilde til denne artikel

Copyright © Rabbi Hillel Handler , Hagar Schafrir , og et al. , Global forskning, 2021

Oversættelse: KIS-redaktionen.