Udgivet: 30 december 2021 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Året 2021

2021 er ved at rinde ud og det er atter blevet tid til at se tilbage og tage afsked med et indholdsrigt år. 

Det er som om tiden indeholder mere end den kan rumme. Måske fordi der sker så massive samfundsforandringer i et meget højt tempo. 

Strømmen i floden er stærkere end nogensinde og det kræver både viden, styrke og mod ikke at lade sig flyde med og blive forført af den løgn som åbenbarer sig mere og mere.

Hvis man tør kan man stille sig følgende simple spørgsmål: 

Er det løgnen eller sandheden der drager nytte af censur af videnskabelig kritik af corona-narrativet? Har sandheden ikke altid blot behøvet at vente på at løgnen ødelagde sig selv? Og er løgnen ikke altid angst for at blive afsløret? 

Det paradoksale er her, at løgnen, med mediernes hjælp, når verden rundt inden sandheden får snøret støvlerne!

Mainstream-mediernes rolle

Med disse spørgsmål er mainstream-mediernes tilsyneladende rolle, i pandemiens teaterstykke, blevet tydeliggjort: Udgiv ensartede og frygtskabende nyheder over hele verden, tilpas videnskaben, styrk narrativet med gentagelser, undertryk modstridende forskning og data, latterliggør og udskam holdninger der går imod narrativet, knus og undertryk enhver modstand. Gentag.

Internettets store søgemaskiner agerer også aktivt som filtre for hvad vi kan se. Se dokumentation her.

Strategien er åbenlys: skabelsen af kaos, misinformation, disinformation, fakenews, frygt, splittelse, tvang og tvangslignende tiltag, diskrimination, eksklusion, segregering, udskamning, stigmatisering og stor økonomisk usikkerhed. 

Løftestangen for pandemien har været en PCR-test der ikke kan kende forskel på almindelig influenza og SARS-CoV-2. Se dokumentation her

Myndighederne i Danmark har anbefalet at lægge håndhævelsen af nye tvangsforanstaltninger ud til mellemledere i virksomheder som nu skal virke som kontrollanter af de ansattes PCR-tests og vaccinations/immunitets-pas. Nettet strammes gradvist men autoriteter har ikke monopol på sandheden. Eller har de?

Videnskab er ikke-videnskab

Videnskaben bliver af mainstream-medierne fremstillet som en absolut og uforanderlig størrelse der ikke levner plads til kritik fra fagfæller, noget der strider direkte imod den videnskabelige metode og gyldne standard indenfor al forskning: At fagfæller kan vurdere metode, data og konklusioner efter replikerede forsøgsopstillinger, er fundamentet for fremskridt indenfor al sand videnskab. 

Se blot på Pfizer der ønsker at tilbageholde data fra de kliniske ”gmo-vaccine-forsøg” indtil år 2076, eller artiklen i Økonomisk Ugebrev af ansvarshavende chefredaktør Morten W Langer, der skriver at SSI fjerner data der viser at Omikron rammer flere vaccinerede end u-vaccinerede. En nyhed der er gået verden rundt allerede.

På mange måder minder mainstream-medierne om middelalderens katolske kirke som brugte ex-kommunikation eller udskamning når modstand blev mødt. Udstødelse og frygt har længe været et effektivt middel til at få dissidenter til at føje sig. Også i vor tid når det gælder kritik af eksempelvis FN, WHO eller andre ”autoriteter”.

Politikere og meningsdannere indenfor kulturen hjælper til med at støtte op om dette narrativ. Med det rette samfundssind og anvendelsen af vaccinerede børn som skjold for de gamle, skriger de budskabet med dissonante skingre falske stemmer. 

Det er virkelig en tid hvor enhver i kongeriget bekender sin sande etiske og moralske kulør. Og dem der stadig tier, samtykker.

Der sker noget nyt og godt

En begyndende og mere massiv modstand, skepsis og undren over corona-narrativet, er begyndt at kunne ses i mange civile befolkninger verden over

Det virker først og fremmest til at være foranlediget af en øget refleksion over det sansede, men også en naturlig effekt af det store og voldsomme pres som regeringerne har udøvet overfor borgere i flere lande bl.a. Australien, New Zealand, Østrig, Italien, Tyskland og Frankrig. Frihedsrettigheder som før var givet er nu erstattet af samfundspligter af tvangsmæssig karakter i en sundhedsmæssig undtagelsestilstand.

Også i Danmark er der tegn på at folk er ved at vågne op til en ny virkelighed. Dette på trods af at vi som borgere, historisk og etnologisk set, altid har næret stor tillid til at systemet formåede at yde os det bedste.  

Men denne ”mørke-blindhed” er ved at forandre sig. 

Mange er begyndt at stille spørgsmål til ”vaccinernes” effekt, meningsfuldhed og gyldighed, nu hvor dataene vælter frem. Særligt dem der er blevet”vaccineret” har fået noget at tænke over.”Vaccinerne” ser nemlig ikke ud til at virke overfor videresmitte, noget som ellers har været baggrunden for at ”vaccinere” hele befolkningen med denne genmodificerende injektion. 

Det er nemlig ikke de få der ødelægger det for de mange Fru. Statsmedister.

Flere stiller sig derfor kritiske overfor at få ”det tredje stik” og også i forhold til at lade deres børn ”vaccinere”. Det er et tegn på at vi mennesker er ved at vågne og ikke længere, i blind tillid, lader os føre uden at være kritiske. 

Heldigvis har vi i Danmark modige læger og forskere der tør involvere sig i debatten. En af dem er Christine Stabell Benn. Hun har fra starten anfægtet det uhensigtsmæssige i sundhedsmyndighedernes strategi med at vaccinere alle i samfundet. Hun er i denne balancegang lykkedes med at kunne bibeholde mediernes interesse og bevågenhed selv om hun mener at kun gamle og andre sårbare bør være de eneste der ”vaccineres” så de øvrige borgere kan udvikle flokimmunitet.

Må hun bevare modet og sin styrke fremover!

Udfases demokratiet som vi kender det?

For KIS-redaktionen er der mange ubesvarede spørgsmål som vi vil forsøge at finde svar på i 2022. 

Nogle af de store spørgsmål er: 

  • Hvilken betydning har World Economic Forum for den globale udvikling? 
  • Er demokratiet som vi kender det ved at blive udfaset uden vores billigelse eller viden til fordel for Global Governance og The Great Reset med Klaus Schwab og storindustrien i spidsen for Den Fjerde Industrielle Revolution?
  • Vil multistakeholder modellen i PPP erstatte den almindelige borgers indflydelse og give globale virksomheder status som nationer med stor politisk og økonomisk indflydelse?

World Economic Forums indflydelse på regeringer

Hvis vi kigger på de landes regeringer som lige nu er mest aggressive overfor uvaccinerede og den modstand det skaber, er der en påfaldende korrelation. Regeringslederne har alle været igennem et studie-forløb i WEF eller på anden vis bidraget til agendaen der siden 1971 er udviklet af Klaus Schwab med stor inspiration fra hans mentor på Harvard Universitetet, Henry Kissinger.

Tidligere BK Angela Merkel i Tyskland, P Emmanuel Macron i Frankrig, PM Justin Trudeau i Canada, Tidligere PM i Østrig Sebastian Kurz, PM i New Zealand Jacinda Adern, PM Mario Draghi i Italien, SM Magdelena Andersson i Sverige, SM Jonas Gahr Støre i Norge, PM Boris Johnson i England er alle tilknyttet WEF og udfører jf. Event 201 den køreplan som blev lavet ved denne corona-simulation blot to måneder før pandemiens start. 

Event 201 var i øvrigt finansieret af Johns Hopkins University, Bill og Melinda Gates Foundation samt World Economic Forum.

Danmark har to WEF Young Global Leaders, Ida Auken(S)og Lea Wermelin(S) samt en nuværende statsminister, Mette Frederiksen(S), der har været Contributor til WEF som tidligere beskæftigelsesminister.

Larry Page og Sergey Brin, Google´s skabere samt Jimmy Wales, skaber af Wikipedia, er alle tilknyttet WEF.

Dette rejser endnu flere spørgsmål som vi ikke vil forsøge at svare på her men noget tyder kraftigt på at verden som vi kender den er midt i en kolossal forandring. Er en ny verdensorden NWO ved at blive implementeret og sker det med vore egne politikeres accept? Er det en kommunistisk eller fascistisk agenda? Og er der forskel?

Vidste du at Danmark som det første land i verden indgik partnerskab med WEF i 2017? Det skete under venstre-regeringen med Lars Løkke som statsminister. Se dokumentet her.

Hvad kan vi forvente i 2022?

Corona-pandemien vil sandsynligvis fortsætte lidt endnu.

De uvaccinerede vil blive presset yderligere gennem tvang af økonomisk, social eller fysisk karakter. Det vi har set ske i andre lande kan meget snart blive virkelighed i Danmark.

Bivirkninger fra vaccinerne vil blive tilskrevet en ny ”farlig” corona-variant og danne grundlag for endnu flere restriktioner og tvangsmæssige tiltag.

Vi i vil også se flere kritiske forskere og læger udtale sig i medierne angående korrelationer og kausale forhold mellem ”vacciner” og bivirkninger.

Da coronapasset er en forløber for et globalt identitetspas jf. Agenda ID 2020 samt 

WHO`s vaccinationsprogram agenda 2030 vil der være pres på alle borgere der ikke ønsker at følge denne dagsorden og indordne sig. 

Den største inflation nogensinde truer verdensøkonomien og særligt USA vil blive hårdt ramt. 

Forsyningssikkerheden af råvarer og energi er ligeledes truet.

Et nyt digitalt-kapitalistisk penge-system vil blive introduceret og måske forsøges indført i dele af verden.

Hvad kan du gøre?

Mærk godt efter i dig selv og stol på din intuition.

I planlægningen af denne pseudo-pandemi er alle forudsigelige scenerier hvad angår borgernes reaktioner med stor sandsynlighed medkalkuleret. Det er netop i det ”forventelige” at vi som frihedskæmpere skal finde nye virkemidler. 

Vi har nemlig muligheden for at gøre noget som ikke forventes og som derfor vil forstyrre ”programmet”. Hvad det helt præcist kan være vil tiden vise. Men vi skal bevare roen uden at ty til  vold og være yderst standhaftige og vedblive at stå op for sandhed, frihed og ytringsfrihed selvom det kan blive svært. Tag derfor kontakt til andre ligesindede.

Vi skal fortsat forlange respekt fra myndighederne og vedblive at søge aktindsigt i  demokratiske processer som har, har haft, og får betydning for vores livskvalitet.  

Her nogle ideer og forslag til hvad du kan gøre som er indenfor ”skiven”:

Mød andre mennesker der også undrer sig – deltag i A Stand In The Park – mød andre på trods af restriktioner – vær civil ulydig – del din viden med andre – skriv – syng – dans – lav aktioner på steder hvor der kommer mange mennesker – demonstrer – lav en ansvarspådragelseflash-mob med andre ligesindede – sæt plakater og klistermærker op – meld dig ind i en forening der arbejder for sandhed, frihed og demokrati – lav et banner og sæt det op et godt sted – kontakt journalister hvis du kan finde en – skriv læserbreve – lav en T-shirt med holdning –  læs forskningsartikler – læs bøger – drop tv´et for en stund – fokuser også på det gode som samtidigt sker i verden – gå på gaden til demonstrationer og tal med folk – mød eller skriv til politikere, arbejdsgivere og skoleledere – del din holdning på de sociale medier – støt alternative aktive medier med donationer – følg med i sundhedsudviklingen og rapporter/artikler om bivirkninger fra vaccinerne og del din viden – nyd livet og husk at verden i grunden er et paradis – hold små pauser i naturen – kobl af fra det hele ind i mellem – gentag!

Godt Nytår

Den folkeoplysende forening Kilderne I Såne vil hermed ønske alle læsere og medlemmer et forrygende fantastisk godt nytår. Også et stort TAK for det gamle.  

Hold fast og kæmp for din værdighed og demokratiske rettigheder – det er kun et spørgsmål om tid før end sandheden folder sig helt ud. Den sidste bølge er i gang og vi nærmer os det tippende punkt hvor det for alvor går op for menneskeheden hvad der er i gang.

Vi byder 2022 velkommen!

KIS-redaktionen