Udgivet: 22 marts 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0

Aldous Huxley interview: Teknologi, big government, big business udgør alvorlig fare – WND

Herland‎‎ ‎‎Report, 15. marts 2022.

Aldous Huxley interview: Da vi nu lever i et globalistisk, kapitalistisk milliardær kontrolleret transnationalt system, ‎‎massivt accelereret af Covid-19,‎‎ vender vi gradvist tilbage til middelalderens feudal struktur, idet de få og velhavende ejer næsten alt. Og ‎‎overvåger det hele.

‎Arbejder- og middelklassen vil i stigende grad blive den nye slaveklasse for ‎‎de globalistiske‎‎, milliardærkonger og ‎‎gældsherrer. Nationalstaten med dens uafhængige økonomi og politikere, der tjente deres landes interesse, synes kun at være et levn fra fortiden, skriver historikeren Hanne Nabintu Herland i sin faste klumme på World Net Daily‎‎, det største konservative nyhedsnetværk i Amerika.‎

”New Left Tyranny” forfatter, skandinavisk bestseller forfatter, Hanne Herland er regelmæssig bidragyder på de førende konservative nyhedskanaler i USA.

”New Left Tyranny” forfatter og skandinavisk bestseller forfatter, Hanne Herland er regelmæssig bidragyder på de førende konservative nyhedskanaler i USA. Bogen er tilgængelig på ‎‎USA Amazon‎‎, UK ‎‎Amazon her‎‎. ‎‎”Dette er en bemærkelsesværdig bog af en bemærkelsesværdig person. Fremragende arbejde.” Dr. Paul Craig Roberts, førende amerikansk politisk økonom‎.

Aldous Huxley interviewet

Aldous Huxleys dystopiske, totalitaristiske scenarie virker stadig ‎‎mere realistisk, nu hvor nedlukninger, helt opslugt af Covid-19-pandemien, knuser de vestlige landes nationale økonomier.

Han talte, i sin verdensberømte bog fra 1932, ‎‎Brave New World‎‎, om forskellige modstandere af frihed – mediepropaganda, teknologi, afskaffelsen af personlig frihed, og totalitarisme – som han forventede ville udgøre en alvorlig udfordring i fremtiden. Han advarede om farerne ved bureaukratiet i forbindelse med big business og big government.

‎Aldous Huxley-interviewet med CBS-værten Mike Wallace fra 1958 er ‎‎værd at gense‎‎. I det adresserede Huxley sin frygt for et kommende tyranni og den teknologiske, velorganiserede moderne verdens medfødte farer.

Beslægtede artikler:

Filosoffen Fra Anden Verdenskrig, Hannah Arendt, er berømt for at tage fat på stort set det samme emne i ‎‎”The Origins of Totalitarianism‎”, idet hun analyserede, hvordan 1930- og 40’ernes totalitære regimer var i stand til at trives så godt i det moderne Tyskland.‎

‎I CBS interviewet, transskriberet ‎‎her,‎‎ talte Huxley om medierne og de truede personlige frihedsrettigheders rolle: “TV … siger altid de samme ting, hele tiden; Det kører altid ad samme spor. Det skaber ikke en bred front af distraktion. Det skaber en ensidig, ”indsnævring” af en enkelt idé hele tiden.”‎

I denne dystopiske verden af diktatur og genetisk kloning, dæmpes enhver utilfredshed med narkotika og underholdning, hedder det i ”Brave New World”. Der produceres medicinerede personer, der simpelthen ikke stiller kritiske spørgsmål, og dem, der gør, ender i ‎‎Huxleys definition‎‎ af Gulag.‎

‎Huxley taler om, hvordan bureaukratiet, medierne, teknologien og den samfundsmæssige elite arbejder sammen for at skabe et socialt pres, der fremkalder nødvendige, falske narrativer i befolkningen. Disse narrativer er konstrueret til at distrahere folk fra de virkelige og vigtige spørgsmål.‎

‎Huxley siger til CBS: “Jeg tror, at der er en række upersonlige kræfter, der skubber i retning af mindre og mindre frihed, og at der er en række teknologiske apparater, som enhver, der ønsker det, kan bruge til at fremskynde denne proces, hvor man bevæger sig væk fra frihed,‎‎ ‎‎og pålægger kontrol.”

‎Han ser overbefolkning og det øgede pres fra befolkningen på eksisterende ressourcer, som et problem, såvel som: “En anden kraft, der er yderst operativ i dette land, er den kraft man kunne kalde ”overorganisation”. … Efterhånden som teknologien bliver mere og mere kompliceret, bliver det nødvendigt at have flere og mere specialiserede organisationer, mere hierarkiske organisationer, og teknologiens fremskridt vil i øvrigt medføre fremskridt inden for organisationsvidenskab. Det er nu muligt at skabe organisationer i en større skala end nogensinde før, og dermed udlever flere og flere mennesker deres liv, som underordnede i disse hierarkiske systemer, der kontrolleres af bureaukratier, enten storkapitalens bureaukratier eller “big governments” bureaukratier.‎

‎Huxley uddyber farerne ved moderne teknologi i hænderne på dem, der ønsker kontrol og magt over menneskeheden, yderligere: “… tag den nylige og meget smertefulde historie om Hitlers propaganda, som var utroligt effektiv. Hvad var Hitlers metoder? Hitler brugte på den ene side terror, på den anden rå magt, men han benyttede sig også af en meget effektiv form for propaganda – alle de moderne apparater. Han havde ikke adgang til tv, men han havde radioen, som han brugte i videst muligt omfang, og var således i stand til at påtvinge en enorm masse mennesker sin vilje. Jeg mener – tyskerne var et højtuddannet folk.”‎

‎I ‎‎interviewet siger han: “Det forekommer mig at der nu findes tilgængelige metoder, metoder der i nogle henseender er Hitlers metoder overlegne, og som kan misbruges. Hvad der ligger mig meget på sinde er, at vi ikke overrumples af vores egen avancerede teknologi. Det er sket igen og igen i historien i forbindelse med teknologiske fremskridt; det ændrer de sociale omstændigheder, og pludselig har folk befundet sig i en situation, som de ikke havde forudset, og har gjort alle mulige ting, de virkelig ikke havde lyst til at gøre.” Så her har vi en glimrende beskrivelse af vejen til tyranni.‎

Illustration: Jerm Warfare – BOB 22 – The Democracy Fund

Oversættelse: KIS-redaktionen.