Udgivet: 1 april 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
WHO traktat

I ly af krigen

Mens verdens øjne er rettet mod krigen og konflikten i Ukraine vil WHO i kulissen forsøge at få medlemslandene til at acceptere afgivelse af national suverænitet i tilfælde af en kommende pandemi.

Det vil betyde at det enkelte medlemsland vil kunne komme under medicinsk og sundhedsmæssig administration som rent juridisk vil være gældende og altså ufravigeligt. WHO vil eksempelvis i et givent pandemi tilfælde, kunne beslutte indførelse af tvungen vaccine af alle medlemslandes befolkninger. WHO sidder med ”knappen” og kan til enhver tid udløse ”pandemi-alarm” hvis en smitsom virus skulle vise sig. Endnu engang står verden overfor en trussel af dimensioner, – ikke fra atomkrig men fra tyranniske autoritative totalitære kræfter der centralt ønsker at styre verden gennem en nøje planlagt agenda.

Historien kort

Den globalistiske agenda ønsker tilsyneladende at tage styringen af alle medlemslandenes sundhedssystemer og et skjult forsøg på at gennemføre dette er på vej i form af en international pandemi-lovgivning, en traktat foreslået af WHO.

Lovgivningen er en direkte trussel mod nationernes og befolkningernes suverænitet og selvbestemmelse og vil fjerne enhver mulighed for at foretage nationale selvstændige beslutninger under en pandemi, – med et eroderet demokrati til følge. Ikke alene vil denne lovgivning kunne give WHO mandat til at påføre tvang i forhold til vacciner og vaccinepas globalt, men også potentielt styre alle landes sundhedspolitikker suverænt.

Lovgivningen vil yderligere kunne give WHO magt til at censurere sundhedsinformation globalt. Dette vil være katastrofalt når man indtænker WHO´s lange korruptions-historik og tidligere fatale sundhedsbeslutninger, der i sig selv er forbundet med interessekonflikter.

Hvis mennesker bliver skadet som følge af WHO´s sundhedspolitikker står de ansvarsløse på grund af diplomatisk immunitet.

Bill Gates, den anden største bidragsyder til WHO´s budget, har finansieret flere pandemi-øvelser inklusive Event 201 samt Det Nukleare Trussels Initiativ`s øvelse af en international respons på en bevidst biologisk hændelse. Dette scenarie handlede om en overlagt spredning af et ingeniørskabt biovåben – en lungepest som der ikke findes nogen behandling for. Begge øvelser blev afholdt i 2019.

Den globalistiske agenda ønsker at få monopol på verdens sundhedsvæsener og et skjult angreb er allerede på vej i form af en international traktat (1). Forhandlingerne af denne traktat begyndte den 3. marts 2022 (2). The Pulse rapporterer:

Ridende på COVID-19 bølgen foreslår WHO nu en ny traktat som de håber vil blive accepteret af nok medlemslande så det kan blive en realitet i 2024.”

Ifølge WHO`s General Direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus er ”mig først” attituden en forhindring for ”global solidaritet” som er en nødvendighed i strategier mod globale trusler. Hans løsning på dette er: Giv WHO al magten.

Traktaten er en direkte trussel mod nationernes og befolkningernes suverænitet/ selvbestemmelse og vil fjerne enhver mulighed for at tage nationale selvstændige beslutninger under en pandemi, – med et eroderet demokrati til følge.

I løbet af de sidste 2 år har globalisterne foretaget ikke før sete angreb på demokratiet, civile rettigheder og personlige friheder inklusive retten til at vælge medicinsk behandling, under dække af at ”sikre” alle imod infektion. Nu vil WHO gøre deres pandemi-lederskab permanent og implementere denne beføjelse i alle nationers sundhedssystemer.

Traktat truer national suverænitet

Som beskrevet af The Pulse ”er der en række ting i traktaten som verdens befolkninger bør overveje inden man går ned af den sti”. I videoen her interviewer Joe Martino fra The Pulse Shabnam Palesa Mohamed som er medlem af World Counsil for Health´s Styrings Udvalg og som pointerer at traktaten giver WHO:

...en urimelig mængde magt til at træffe beslutninger i suveræne lande i forhold til menneskers liv og hvordan de skal forholde sig til pandemier, – fra lockdowns til tvungen behandling.”

Kort fortalt vil det skabe en en-dimensionel tilgang til sygdom uden hensyntagen til varierende situationer og forhold i det enkelte land, – noget vi allerede ved ikke fungerer. Traktaten er en direkte trussel mod en nations suverænitet og evne til at træffe beslutninger for sig selv og sine indbyggere, – med et eroderet demokrati til følge.

Samtidig ville det koste hvert medlemsland millioner endda milliarder af dollars at deltage i processen. Som forklaret af Mohamed skal denne traktat igennem en valgproces ved WHO`s samling i 2023. Der er brug for en flertalsbesluting og hvis en sådan gennemføres vil den gælde for alle medlemslande.

Traktaten er “ugyldig og ulovlig”

En anden bekymring fremhævet af Mohamed er at mange lande på nuværende tidspunkt slet ikke kender til denne traktat og at det er muligt at WHO vil forsøge at presse den igennem endnu tidligere end 2024 – alt sammen uden befolkningernes deltagelse eller input. ”Det er udemokratisk, det strider mod forfatningerne og derfor vil det gøre traktaten ugyldig og ulovlig” siger hun.

Hun fremhæver også WHO´s korruptions historik samt de mange sundhedspolitiske fejl som ”i sig selv beskriver interessekonflikter”. I et åbent brev om WHO´s traktat skriver World Counsil for Health delvist(3):

Den foreslåede WHO traktat er unødvendig og er en trussel imod suveræniteten og de umistelige rettigheder. Det udvider WHO’s kvælende magt til at erklære ubegrundede pandemier, pålægge dehumaniserende lockdowns og håndhæve omkostningsfulde, farlige og ineffektive behandlinger mod folkets vilje.

WCH (World Counsil for Health) mener at folket har ret til at deltage aktivt i hvilken som helst aftale som påvirker deres liv, levebrød og velbefindende.

Imidlertid har WHO ikke startet en proces med henblik på offentlig deltagelse, noget der beviser at organisationens prioritet er at tilrane sig selv og medskyldige virksomheder mere magt frem for at tjene folkets interesse. Uden en upartisk demokratisk proces er en aftale lavet af WHO, som handler igennem FN, ulovlig, illegitim og ugyldig.

Historisk har WHO´s ledelse fejlet overfor folket. Af mange eksempler godkendte de den skadelige H1N1 (svineinfluenza) vaccine til en kontroversiel erklæret pandemi.

Ligeledes fejlede WHO under COVID-19 håndteringen idet der blev opfordret til lockdowns, tidlig præventiv behandling blev undertrykt samt at der blev anbefalet produkt-interventioner der har vist sig hverken at være sikre eller effektive.

WHO kan ikke tillades at styre en hel verdens agenda ej heller håndhæve bioovervågning. Mens WHO modtager bidrag fra offentlige kasser tilhørende folket, bliver WHO fanget i en evig interessekonflikt fordi organisationen også modtager betydelige summer fra private interessenter som bruger deres bidrag til at øve indflydelse og generere profit fra WHO´s beslutninger og mandater.

Eksempelvis bidrager The Gates Foundation og den Gates-støttede GAVI Vaccine Promoverende Alliance med over 1 milliard dollars om året.”

En anden bekymring er det faktum at hvis mennesker bliver skadet som følge af WHO´s sundhedspolitikker så har de ikke noget ansvar på grund af WHO´s diplomatiske immunitet. I følge Mohamed ”skal WHO ikke tage nogen som helst beslutninger vedrørende verdenssundhed i fremtiden.”

Det Ultimative Magtgreb

Som bemærket af Martino, foregiver traktaten at fokusere på pandemi-planlægning og respons, men der er alvorlig bekymring for at det kan udvide sig til andre helbredsområder. Mohamed er enig i at at det potentielt vil kunne brede sig til andre områder ved at bruge WHO´s forfatning som grundlag for en sådan ekspansion. Artikel 2 i WHO´s forfatning siger:

For at opnå WHO´s mål skal organisatoinens funktion være:

a) at fungere som den ledende og koordinerende autoritet i forhold til internationalt sundhedsarbejde…..

k) at foreslå konventioner, aftaler og reguleringer og lave rekommendationer i internationale sundhedsforhold

s) at etablere og om nødvendigt revidere den internationale fortegnelse over sygdomme, dødsårsager og folkesundhedspraksis…. v) generelt at tage alle fornødne skridt til opnåelse af organisationens mål.”

Organisationens magt er allerede meget markant og målet at lave WHO om til et globalt sundheds diktatur er stort set skrevet ind i forfatningen. Husk også på at WHO fjernede specifikationen om massedødelighed fra pandemi-definitionen så nu kan en pandemi blive erklæret på grundlag af en hvilken som helst sygdom der optræder i flere lande. Selv fedme kunne teoretisk kvalificere en pandemi. Så WHO ville kunne kræve magten over sundhedssystemer på adskillige måder hvis de fik chancen.

Traktaten ville kunne give WHO magt til at gøre vaccinepas obligatoriske.

Mens det meste af verden er mere end parat til at komme videre virker WHO til ikke at ville slippe grebet. En WHO-official fortalte fornylig borgerne i Ottawa at COVID-pandemien ”langt fra er ovre” (4).

Grunden til modviljen overfor at erklære pandemien for ovre er sandsynligvis på grund af, at WHO håber på at få etableret momentum til at gøre vaccine-pas og COVID-injektioner tvungne verden over. Det er allerede i gang med skabelsen af et globalt vaccine-pas/ digitalt identitetsprogram. Som reporteret af WEBLYF (5):

Under dække af at være et tillidsnetværk, er et andet initiativ med navnet Vaccination Credential Initiative (VCI) ved at få momentum.

I partnerskab med big-tech firmaer, store virksomheder og store universiteter, beskriver VCI sig selv som en frivillig koalition af offentlige og private organisationer engageret i at styrke individet med adgang til verificerbar klinisk information inklusive en troværdig kopi af deres vaccinationsjournaler i digital eller papirform gennem anvendelse af en åben interoperationel standard.

VCI´s SMART Health Cards, som reporteret af Off-Guardian, er allerede implementeret i 25 stater i USA plus Puerto Rico og DC, og er blevet USA´s de-facto nationale pas, som forklaret i artiklen:

Den amerikanske regering har ikke, som mange europæiske lande, indført deres eget officielle vaccine-pas, vel vidende at et sådant tiltag ville være en torn i øjet på de mere liberale i den amerikanske befolkning, og for ikke at blive viklet ind i spørgsmålet om den enkelte stats love versus den føderale stats love.

SMART kortet tillader dem at omgå dette problem. Det er teknisk implementeret af hver enkelt stat gennem aftaler med VCI som teknisk set er en privat enhed. Da SMART kortet imidlertid er indirekte finansieret af den amerikanske regering, gør implementeringen i staterne det til en national standard men uden officielt at være det.”

United Tribes of New Zealand forkaster WHO-traktaten

Som beskrevet i NZDSOS (6), “Er dette måden vi ønsker at leve på? Konstant at blive befalet af skyggefulde individer og firmaer som overvåger ethvert skridt og bestemmer hvad vi kan og ikke kan, helt ned til det at købe mad?”

I et formelt underretningsbrev til WHO og til Bestyrelsen for Verdensundhedsforsamlingen forkaster Aotearoa Nu Tireni-regeringen i New Zealand denne og alle andre traktater der udfordrer national suverænitet (7):

… De er hermed formelt underrettet om at Wakaminenga Maori-regeringen i Aotearoa Nu Tireni/ New Zealand på ingen måde samtykker til en international traktat under WHO eller dens forsamling, uanset form eller type. Ethvert forsøg herpå vil blive betragtet ugyldigt fra begyndelsen.

Vi, som Forenede Stammer og Arvelige Høvdinge, repræsenterer den eneste nuværende legitime regering i New Zealand. Den nuværende New Zealandske regering repræsenteret af Jacinda Ardern, er en illegitim regering fordi den er et firma (SEC CIK#0000216105) listeført på US Security & Exchange Commission som Hendes Majestæt Dronningens ret til New Zealand. (8/9)

I følge Clearfield Trust Doktrinen, har et firma ikke nogen underforstået ret til at regere et suverænt folk.Vi meddeler hermed vores mistillidsvotum overfor handlinger og firmaets autoritet der ulovligt optræder som regering i vores territorie.

Denne ulovlige Ardern regering og dens ministre står anklaget af Nga Tikanga Maori Law Society og Wakaminenga Maori Government of Nu Tireni for folkemord, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden relateret til deres bevidste tilsidesættelse af lidelser og tab af liv som et resultat af deres ulovlige respons på det ingeniørskabte biovåben kendt som COVID-19 samt ulovlig tvungen administration af en gift til vores folk og tvungen medicinsk eksperimentering.

Anklaget for alvorlige forbrydelser i forbindelse med pandemi håndteringen, står også WHO og Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus som ikke har nogen magt til at lave bindende aftaler i vores områder vedrørende pandemi håndtering, og vi befaler at forsøg herpå skal ophøre øjeblikkeligt og afstå i afventning på resultatet af disse anklager under Rom-statuttens § 6, 7 og 8, indgivet til Den Internationale Straffedomstol den 6. december 2021.

I pålægges hermed at ophøre og afstå enhver diskussion eller forhandling med den ulovlige Arden regering, et New Zealandsk firma, kendt som Hendes Majestæt Dronningens ret til New Zealand. Wakaminenga Maori regeringen i Aotearoa Nu Tireni forbeholder sig retten til at diskutere/ forhandle med hvilken som helst international partner efter eget valg inklusive World Council for Health (WCH).”

Traktat vil skabe global censur af sundhedsinformation

En traktat vil også give WHO magt til at censurere sundheds-information i hele verden. På Europæisk Råds hjemmeside diskuterer man i øjeblikket pandemi-traktaten under overskriften ”Restoring Trust in The International Health System”, der står (10):

Aftalen…..vil skabe grundlaget for en bedre kommunikation og information til borgere. Misinformation truer tilliden til staten og risikerer at underminere offentlige sundheds tiltag. For at få borgernes tillid tilbage er det nødvendigt med konkrete foranstaltninger som forbedrer strømmen af pålidelig og præcis information så vel som at tackle misinformation globalt.”

Med andre ord, under denne traktat kan vi forvente endnu større censur end den vi har oplevet indtil nu. Tech-firmaerne har allerede vist hvor deres troskab ligger, og det er ikke hos befolkningen.

Google, Facebook, Twitter, Instagram og andre har fjernet næsten alle der laver opslag om sundheds-information der går imod det som WHO siger, – data fra den virkelige verden og verificerbare fakta er bandlyste. Finansielle platforme har også udelukket folk af samme årsager. Forestil dig nu at der findes en international forpligtende lov som tvinger al denne censur igennem!?

Drejebogen blev afsløret i 2019

Bill og Melinda Gates Foundation er officielt den anden største bidragsyder til WHO, kun overgået af den amerikanske regering (11), men de sammenlagte bidrag fra Gates Foundation og GAVI gjorde Gates til den uofficielle top-sponsor af WHO ifølge tallene fra 2018 (12).

Gates har også finansieret pandemi-øvelser, inklusive Event 201 (13) afholdt den 18. oktober 2019, berømt for dets præcise ”forudsigelser” af COVID pandemien, blot måneder før den blev erklæret. Andre sponsorer inkluderede World Economic Forum samt Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Den 14. februar samme år, sponsorerede Gates også The Nuclear Threat Initiative`s (NTI) pandemi øvelse rettet mod senior globale ledere med emnet ”international respons på overlagte biologiske hændelser” afholdt i Munchen, Tyskland (14/15).

NTI blev grundlagt for at vurdere og reducere trusler forbundet med spredning af atomvåben (16) men har siden udvidet fokusområdet til også at indeholde biologiske trusler (17). Gates har også givet NTI tilskud til udvikling af vacciner til brug mod biologiske trusler (18).

Mens Event 201 handlede om et fiktivt udbrud af coronavirus var NTI-øvelsen rettet mod håndteringen af en ”høj-konsekvent biologisk bevidst hændelse/ spredning”. Med andre ord, en bevidst spredning af et genetisk ingeniørskabt bio-våben – i dette tilfælde en lungepest – som der ikke findes nogen tilgængelig behandling for. Øvelses-scenariet var det første af sin art. Videoen ovenfor indeholder et sammendrag af den fire-fasede øvelse.

Mærkeligt nok rapporterede The Guardian, The New York Times (19), The Washington Post (20) og andre, at der i Kina i midten af november 2019, var borgere der var blevet diagnosticeret med lungepest (21).

Udover Bill og Melinda Gates Foundation, blev NTI også sponsoreret af The Wellcome Trust, GlaxoSmithKline`s filantropiske arm og investor i Vaccitech, ejeren af patentet på AstraZeneca`s COVID-stik (22). Både Gates og Wellcome er med i det teknokratiske globalistiske netværk der presser The Great Reset fremad.

En anden sponsor var Georgetown University (23) der indsamlede emner til World Economic Forums bibliotek over COVID-19 behandlinger (primært fokuseret på antivirale stoffer og COVID gen-overførende injektioner (24)).

Indsamlingen blev foretaget af professor Rebecca Katz, Georgetown University, direktør for Georgetown Center for Global Health Science and Security (25). Katz er også forfatter til NTI-rapporten (26) ”A Spreading Plaugue: Lessons and Recommendations for Responding to a Deliberate Biological Event”, udgivet i juni 2019, i hvilken de konklusioner der blev draget efter øvelsen i februar 2019 anmeldes.

“En pest spredes”

Disse to pandemi-øvelser – begge sponsoreret af Gates – er som en manual over hvordan man kan iscenesætte et biologisk angreb og skjule sandheden for verden så det bliver muligt, ikke kun at tjene stort på kort sigt, men også at centralisere magten, overføre rigdomme permanent og ændre den sociale og finansielle orden efter egen smag i processen.

Ikke overraskende var mange af deltagerne fra Event 201 også med i NTI-øvelsen (27) og bestrider i dag poster indenfor de teknokratiske institutioner som Wellcome, WHO og World Economic Forum.

Event 201 fokuserede i særdeleshed på kontrol af ”misinformation” og ikke så meget på at finde lægemidler og redde liv. En stor del af øvelsen var centreret omkring skabelsen af effektiv propaganda og censur. Tilsvarende indeholder “A Spreading Plague” anbefalinger om optagelse af private aktører, benævnt aktiver, til løsning af de globalistiske opgaver (28).

I 2019 og 2020 bør internationale organisationer, inklusive WHO, UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs), og World Economic Forum, indbyde firmaer i den private sektor til at identificere huller og sprækker samt konkrete tiltag for at styrke firmaernes evne til at stille aktiver til rådighed for at assistere i en international respons overfor et bevidst biologisk angreb og andre høj-konsekvente biologiske hændelser.”

I NTI scenariet – hvor et fiktivt land kaldet Carta har skabt og spredt et biologisk våben til et andet naboland kaldet Vestia – ser vi også besynderlige paralleller til nutidens anklager fra Rusland som hævder at der er lavet forskning i bio-våben i Ukraine hvilket har nødvendiggjort en defensiv handling.

Alt i alt bidrager NTI-spilleplade øvelsen yderligere til det store bjerg af beviser som antyder at COVID-pandemien var overlagt og forud planlagt med finansielle og geopolitiske mål for øje. Det var et magtgreb.

En pandemi traktat er præcis hvad World Economic Forum og dets allierede har brug for nu, da det vil placere teknokraterne med ansvaret for at styre bio-sikkerheden i hele verden og bemyndige dem til at implementere resten af The Great Reset agendaen.

Du kan få mere viden om The Great Reset på World Economic Forums´s hjemmeside (29/30) samt i Klaus Schwab`s bog, ”COVID-19: The Great Reset” (31). Måske du også skulle kigge forbi Amazon og se de mange anmeldelser.

Som nævnt i en artikel fra World Economic Forum, 21. juli 2020 (32), ”har den økonomiske ødelæggelse, forårsaget af COVID-19 pandemien, potentialet til at hæmme den globale velstand i generationer fremover”. Svaret på dette er, ifølge World Economic Forum, at lande skal sikre at det økonomiske system er ”built back better”.

Tag ikke fejl, – dette ørehængende slogan er en del af The Great Reset-pakken og kan ikke skilles fra den, uanset hvor altruistisk det måtte lyde. En del af ”built back better” er at omlægge det nuværende finansielle system til et 100 % digitalt centralt kontrolleret valuta-system som er knyttet til et vaccine-pas og/ eller et digitalt identitets-system.

Sammen vil de skabe et gennemtrængende system af social kontrol idet en ønsket adfærd kan stimuleres og en uønsket kan afskrækkes gennem tab af forskellige ”privilegier”, inklusive adgang til egne finanser. Digital valuta kan tilmed programmeres af udstederen så det kun kan bruges til bestemte typer af køb og udgifter.

Mens det bliver svært at stoppe dette vildfarne tog som hedder The Great Reset er vores forsvar at sætte os op imod det og forhindre denne WHO traktat fra at blive til virkelighed, da vi ellers vil miste vores nationale suverænitet.


Original artiklen har ligget frit tilgængelig på mercola.com, men ligger nu bag betalingsmur samme sted. Artiklen er en transskription af videoen fra The Pulse, som er indlejret højere oppe i denne publikation.

Oversættelse: KIS-redaktionen.