Udgivet: 5 april 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Questions

Spørgsmål 68

D. 9. december 2021 bad Epidemiudvalget, efter ønske fra Liselott Blixt, Sundhedsminister Magnus Heunicke kommentere på følgende tre spørgsmål fra en flyer udgivet af foreningen Aktivinfo og tilsendt Epidemiudvalget:

  • a) Hvor mange gange skal vi vaccineres imod Covid-19? Og i hvor lang tid ud i fremtiden? Hvis I ikke kan fortælle os, hvornår ”behandlingen” slutter, og hvor mange doser vi skal have, så er det både absurd og uetisk at ”anbefale” (og presse) folk til at starte med at lade sig stikke.
  • b) Støtter I den store nulstilling af verden som World Economic Forum (WEF) ønsker sig? The Great Reset er IKKE en ”teori”. Alle der kan søge på Google, kan finde artikler og videoer, hvor WEF og Klaus Schwab taler for, at denne agenda er nødt til at blive indført, NU!
  • c) Hvor mange ”amplification cycles” benytter den PCR-test, som bruges i Danmark? Hvis det er rigtigt, at PCR-test med ”amplification cycles” over 35 er videnskabeligt ubrugelige, så er det jo logik, at en kæmpe del af alle vores ”smittetilfælde” er falske?”

Ministeren havde udskudt svaret to gange henholdsvis d. 15. december 2021 og d. 14. februar 2022, idet han anså det umuligt at svare indenfor tidsfristen, blandt andet fordi der skulle indhentes bidrag til svaret.

Spørgsmålene kan ses i den fulde sammenhæng på Folketingets webside her: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EPI/spm/68/2497343.pdf

Svar:

Vaccination er et af de stærkeste våben, der findes mod COVID-19, da vi kan se, at vaccinerede er bedre stillet mod smitte og alvorlige sygdomsforløb. Derfor er det også glædeligt, at Danmark har en høj vaccinationstilslutning, også når man sammenligner med andre lande på verdensplan.

Det er for nuværende ikke muligt at komme med et endeligt svar på, hvor ofte det bliver nødvendigt at lade sig vaccinere imod COVID-19. Sundhedsmyndighederne følger udviklingen tæt og udarbejder faglige anbefalinger vedrørende vaccination og re-vaccination af befolkningen.

Den danske håndtering af covid-19 er fagligt funderet og tager afsæt i nationale og internationale sundhedsfaglige vurderinger. Sundhedsmyndigheder har haft og har fortsat et stort fokus på at bremse og afbøde konsekvenserne af spredningen af covid-19 bl.a. ved at sikre den nødvendige kapacitet i sundhedsvæsenet og passe på de ældre og sårbare i vores samfund. Dertil kommer, at vi i Danmark har gennemført omfattende hjælpepakker og ført en ekspansiv økonomisk politik, hvilket har været med til at løfte Danmark ud af krisen.

Til besvarelse af spørgsmålsdel C har ministeriet indhentet bidrag fra Statens Serum Institut, som jeg henholder mig til:

Statens Serum Institut (SSI) kører 45 cycler på prøverne. Det er kun de prøver, der har en ct-værdi på 38 eller mindre, der bliver svaret positive ud. Der er ikke SSI’s vurdering, at Ct-værdier over 35 er videnskabeligt ubrugelige. SSI har i et studie fra marts 2021 blandt andet undersøgt sammenhængen mellem mængden af virus og smitsomhed af SARS-CoV-2 i husstanden. Resultaterne fra studiet viste, at selv ved høje Ct-værdier i prøven, var der sket smitte til andre personer i husstanden. For eksempel blev 8 pct. af husstandsmedlemmerne til personer, der var positive for SARS-CoV-2 med en Ct-værdi på 38, også fundet positive med SARS-CoV-2 inden for to uger. Det skal desuden bemærkes, at det aldrig kan udelukkes, at der er enkelte falsk-positive, men det SSI’s vurdering, at det antal falsk-positive svar, der eventuelt måtte være er ganske ubetydeligt, og SSI har heller ikke kendskab til konkrete falsk-positive svar. I de tilfælde hvor SSI har gentestet prøver og/eller sekvenseret dem, er det også SSI’s erfaring, at testen har en meget høj specifitet.”

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke / Philip Hadber

Bemærkninger

Det bemærkes, at ministeren i egne besvarelser slipper afsted med ikke rigtigt at svare eller forholde sig til konteksten i øvrigt.

Spørgsmål a) besvares undvigende: ministeren har ikke tænkt sig at fortælle, hvor ofte vi skal stikkes, og han forholder sig ikke til, at spørgeren (i henhold til Nürnberg koden ) bemærker, at det er uetisk ikke at afsløre hele omfanget (og indholdet ) af behandlingen inden start.

Spørgsmål b) besvares ikke overhovedet. På trods af, at Danmark indgik en tæt aftale med World Economic Forum i 2018, så undlader man helt at forholde sig til spørgsmål, der drejer sig om denne organisation.

Spørgsmål c) besvares egentlig mest med påstanden: “den virker, fordi vi bruger den”:

For eksempel blev 8 pct. af husstandsmedlemmerne til personer, der var positive for SARS-CoV-2 med en Ct-værdi på 38, også fundet positive med SARS-CoV-2 inden for to uger.”

Dette beviser jo ikke, at PCR-testen kan påvise COVID-19 ved ct-værdier over 35, men blot at folk tester positiv, hvilket jo netop er det, man anfægter i første omgang. Som bevis for sine påstande henviser man til et studie uden yderligere reference, hvilket gør det umuligt at undersøge, hvordan dette studie er sammensat, og hvad det i øvrigt beviser – om noget.

Hvis man ikke vil svare…..

Kilderne i Såne havde d. 28. marts kontakt til Liselott Blixt for at høre hendes reaktion på svaret – og mere specifikt de svar, hun ikke fik, hvortil hun bemærker, at man kan spørge, men hvis folk ikke vil svare, så er der ikke mere, man kan stille op!