Udgivet: 6 maj 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Christine Stabell-Benn

‎Forfatter til Lancet vaccine studie siger, at hendes data viser “faresignaler” vedrørende vaccine hjertedødsfald – men “magthaverne” ønsker ikke at høre om det‎

Af Will Jones, d. 4. maj 2022.

‎Hovedforfatteren til en ‎‎pre-print undersøgelse‎‎ i ‎‎Lancet‎‎, der undersøger all-cause dødelighed i COVID-vaccineforsøgene, siger, at hendes arbejde viser et “potentielt faresignal” for hjerterelaterede dødsfald forbundet med mRNA-vaccinerne, der “berettiger yderligere undersøgelse”.‎

Professor Christine Stabell-Benn fra Syddansk Universitet, tilføjer til ‎‎Freddie Sayers fra UnHerd‎‎, at der er “stor modstand” mod hendes bestræbelser på at undersøge vaccinernes indvirkning på all-cause dødeligheden, og mange tilsynsmyndigheder og virksomheder ønsker simpelthen ikke at vide om det.‎

‎Idet hun understreger, at tallene i hendes undersøgelse ofte er for små til at give statistisk signifikans og grundfaste konklusioner, bemærker professor Stabell-Benn, at “der er en overvægt af kardiovaskulære dødsfald i Pfizer-gruppen”, hvilket er “et potentielt faresignal, der berettiger til yderligere undersøgelse”.‎

‎Hun adresserer sikkerhedssignaler vedrørende mRNA-vaccinerne i en bredere kontekst og tilføjer (‎‎fra 22:50‎):‎

Jeg mener, der er faresignaler i forhold til hjerte-kar dødsfald og sygdomme. Dette ved vi nu med sikkerhed gælder for mRNA-vaccinerne med hensyn til myokarditis og perikarditis‎. Men også anekdotisk vil jeg sige, at der er rapporter om kardiovaskulære dødsfald, som jeg synes fortjener yderligere undersøgelse. Dette er kun én brik i puslespillet, men det føjer til de beviser, der tyder på, at dette er noget, der bør undersøges yderligere omkring mRNA-vaccinerne.”‎

‎Professor Stabell-Benn opfordrer til back-to-back sammenligninger af de to nye vaccinetyper, mRNA og adenovirus-vektor, for at sammenligne deres virkninger på all-cause dødeligheden.‎

‎Hun adresserer sin forsknings politik og indrømmer, at der “ikke er meget interesse” fra tilsynsmyndigheder og virksomheder. “Der er stor modstand for at være ærlig.” Hun tilføjer:‎

Det er også lidt af en Pandoras æske for sundhedsmyndighederne, tror jeg, for hvis de begynder at anerkende disse effekter, er der også det enorme problem med potentielle negative uspecifikke effekter, som WHO faktisk allerede for 20 år siden er blevet gjort opmærksom på, men som de ikke rigtig har reageret på i form af undersøgelser. Så man kan forestille sig den potentielle modreaktion for WHO, og for vaccinationsprogrammerne, hvis det rent faktisk viser sig, at nogle vacciner har haft disse negative uspecifikke effekter. ‎

‎Nu har jeg været i denne branche i mange år, og jeg ved, at der er kræfter derude, der ikke er interesserede i virkelig at grave i disse fund. Og ydermere har det også konsekvenser for den måde, vi tester vacciner på, så hvis vi skal designe vaccinefase-3 forsøg, der ikke kun studerer den specifikke sygdom, men også studerer all-cause dødelighed og sygelighed, vil det tillige komplicere tingene for virksomheder og tilsynsmyndigheder.‎”

‎Freddie spørger, om hun vil anbefale COVID-vaccination. Baseret på det, vi ved i øjeblikket, “vil jeg ikke anbefale vaccination af nogen [under] 50 år” med mRNA-vaccinerne, siger hun.‎

‎Er hun selv vaccineret? Det er “privat”, griner hun.‎

‎Adspurgt om hun vil anbefale nogen af vaccinerne til sine (hypotetiske) voksne børn i 20’erne, er hendes svar et øjeblikkeligt og eftertrykkeligt “nej”.‎

Dette er resultatet af årtiers studie af ikke-specifikke virkninger af vacciner og erkendelsen af, at den beskyttende immunitet mod vaccinesygdommen kan komme med en høj pris. De ukendte faktorer i forhold til de nye vaccinetyper taget i betragtning, vil jeg være på den sikre side og hævde, at så længe din risiko for alvorlig COVID er lav, så ville jeg ikke risikere at tage en ny vaccine, som ikke er blevet testet for dens samlede sundhedsmæssige virkninger. Og desværre mangler vi stadig disse data. Vi har forsøgt at gøre det bedste, vi kan, med de meget begrænsede data i denne undersøgelse, som vi nu har indsendt, men det er ikke godt nok.”‎

‎I interviewet henleder professor Stabell-Benn også opmærksomheden på de statistisk signifikante fordele, ‎‎hendes‎‎ undersøgelse finder i forhold til all-cause dødelighed og kardiovaskulær dødelighed fra adenovirus-vektor vaccinerne (i modsætning til mRNA-vaccinerne). Jeg har diskuteret dette aspekt af undersøgelsen i et ‎‎tidligere indlæg‎‎ og gjort opmærksom på, at med de nyere og komplette data fra et af de store adenovirus vaccineforsøg er den tilsyneladende dødelighedsforbedring nu meget mindre og ikke længere statistisk signifikant. Forsøgets data vedrørende dødelighed lider også (som professor Stabell-Benn selv erkender) under små tal, der er modtagelige for uforudsigelige, tilfældige forekomster (i en undersøgelse er der fire ulykkesdødsfald i vaccinearmen versus nul i kontrolarmen) og meget korte opfølgningstider.‎

‎Under interviewet foreslår Freddie, at Storbritannien måske er bedre stillet end store dele af Europa med hensyn til den samlede dødelighed, fordi man brugte AstraZeneca adenovirus-vektor vaccinen bredt, i modsætning til Europa, der stort set afviste den. Men modsat denne påstand var Storbritannien faktisk et af de lande i Vesteuropa der var hårdest ramt i forhold til den samlede dødelighed i 2020 og 2021, som vist nedenfor.‎

Overdødelighed per million fra 1. januar 2020 til 31 december 2021

‎Storbritannien undgik heller ikke den ‎‎europæiske bølge af ikke-COVID dødsfald‎‎ i anden halvdel af 2021.‎

Overdødelighed for United Kingdom

‎Jeg ser her ingen beviser for ideen om, at adenovirus-vektor vaccinerne er specielt gavnlige i forhold til all-cause dødeligheden.‎

‎I mit ‎‎oprindelige indlæg om denne undersøgelse‎‎ bemærkede jeg, at den alarmerende stigning i kardiovaskulære dødsfald, som professor Stabell-Benn nu kalder et “potentielt faresignal”, gik “underligt ubemærket hen i studiet”. I stedet var fokus udelukkende på den tilsyneladende fordel adenovirus-vektor vaccinerne havde i forhold til dødelighed. Jeg foreslog, at “forfatterne for at blive offentliggjort udviste forsigtighed med at kritisere vaccinerne” og beklagede denne sandsynlige situation. Jeg påpegede, at selv om disse resultater ikke var statistisk signifikante, var effekten stor, og burde kommenteres “i forbindelse med en bredere bekymringer om mRNA-vaccinernes indvirkning på det kardiovaskulære system, om ikke andet så for at påpege dem og sige, at der er behov for større undersøgelser for at se, om statistisk signifikans opnås”.‎

‎Jeg er meget tilfreds med at høre professor Stabell-Benn nu gøre netop dette offentligt – og forfærdet over at opdage, at mit gæt formodentlig var korrekt, og at politik ikke tillod hende at medtage disse vigtige observationer i selve studiet.‎

‎Det er selvfølgelig ikke godt nok. De “magthavere”, professor Stabell-Benn henviser til, er alt for beskyttende over for deres vacciner, de manipulerer pressen og store dele af samfundet til at gå med på deres propaganda, normalt ved at appellere til ideen om at bevare tilliden til vaccinerne for at fremme brugen. I Storbritannien havde vi endda hyret ‎‎dronningen‎‎ og ‎‎ærkebiskoppen af Canterbury‎‎ til at fortælle folk, at de har pligt til at blive vaccineret.‎

‎Af alle lægemidler er særligt holdningen til vacciner påvirkelig for denne form for manipulation og propaganda, for mens det meste medicin kun tages af de syge for at forsøge at gøre dem raske, menes vacciner ofte at fungere bedst, hvis så mange mennesker som muligt tager dem for at forsøge at fjerne sygdommen fuldstændigt eller reducere den til et minimalt niveau. Dette er uheldigt, for som et lægemiddel der unikt tages af de sunde og raske, er det endnu vigtigere, at de er meget sikre, og propaganda for at styrke “tilliden” er i modstrid med en kultur, der undersøger vaccinernes virkning fuldt og helt og er åben og transparent om resultaterne.‎

‎I lyset heraf er det nødvendigt at undersøge betydningen af begrebet “flokimmunitet” for vaccination og dets rolle med hensyn til at undertrykke fri og åben videnskabelig undersøgelse og medierapportering. Det kan være, at flokimmunitet er et uhensigtsmæssigt begreb i forhold til mange vacciner, som fejlagtigt sætter fokus på universel anvendelse og opretholdelse af tillid – i stedet for på fokuseret anvendelse ved forhøjet risiko – og dermed indhylder vacciner i et svøb af propaganda, der skjuler afgørende information og kvæler ærlig undersøgelse.‎

‎Prof. Stabell-Benn har ret i, at der er ‎‎faresignaler‎‎ forbundet med disse vacciner, og ikke kun for mRNA typen. Det er på tide at fjerne det beskyttende tæppe af “tillidspropaganda”, de har været dækket af, siden udrulningen begyndte, og se på dem i dagens kolde lys for at se, hvad vi har skabt.‎

Oversættelse: KIS-redaktionen.