Udgivet: 6 maj 2022 Udgivet af: Kilderne i Såne Kommentarer: 0
Max Schmeling

COVID-19 og sikkerhed: Har vi fået det fulde billede?

Foredrag v/ Max Schmeling.

Max Schmeling er selvstændig statistiker og cand.merc og har igennem en årrække leveret avancerede statistiske analyser og modeller, rapportgenerering og fremstilling af rapportgeneratorer, databehandling og statistisk rådgivning til store danske og internationale virksomheder. Max Schmeling har leveret flere ekspertudsagn til forskellige retssager i by og landsret.

Max Schmeling har analyseret rå statistiske data fra officielle COVID-kilder og er kommet til følgende konklusioner:

  1. COVID-19 vaccinerne giver i gennemsnit 219 gange flere bivirkninger, 48 gange flere alvorlige bivirkninger og medfører 17 gange så mange dødsfald som influenza-vacciner.
  2. Siden maj 2021 har vi haft en statistisk signifikant overdødelighed som er accelereret mod årets udgang.
  3. Der er et mønster i vaccine batch-numres (produktionspartiers) bivirkningsgrad.
COVID-19 og sikkerhed: Har vi fået det fulde billede? Foredrag med Max Schmeling.

På baggrund af Max Schmelings undersøgelse af bivirkings databaser, herunder VAERS (USA), EudraVigilance (EMA) samt hans feltundersøgelse i Danmark, har han fundet et mønster og en korrelation mellem det konkrete batch-ID og dets bivirkningsgrad. Der findes altså vaccine batches som giver ekstremt flere bivirkninger end andre batches. Schmeling har konstateret, at et mindretal af vaccine batchene producerer op mod 5021 gange flere bivirkninger end hvad man kan kalde baseline, det forventede.

Max Schmeling har opfordret danske myndigheder til at stoppe injektionerne og undersøge sagen, så de farlige partier kan tages ud.

Ifølge Max Schmeling kan der ikke gives informeret samtykke til injektioner når risikoen for korte såvel som langsigtede bivirkninger er ukendt og nytteeffekten i bedste fald er midlertidig.

Konsekvenserne af dette resultat er helt åbenbare: Det er umuligt at give informeret samtykke ifm. vaccinerne mod COVID-19, da risikoen ganske enkelt ikke kendes. Dermed bliver vaccination mod COVID-19 jf. Sundhedslovens kapitel 5, §15 formentlig ulovlig. Samtidig vil vaccination under disse forhold stride imod Nürnberg kodekset.